Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2024

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2024
Photo by Medienstürmer / Unsplash

Aj v roku 2024 predstavuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) lukratívnu príležitosť pre podnikateľov. Pripravili sme si preto pre vás krátkeho sprievodcu, ktorý poskytuje prehľad o tom, čo potrebujete vedieť o procese založenia s.r.o., aby ste mohli svoje podnikateľské ciele premeniť na realitu.

Prečo si zvoliť ako formu podnikania práve s.r.o.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť výhodná najmä z hľadiska obmedzenej zodpovednosti spoločníkov. V prípade finančných ťažkostí alebo insolventnosti spoločnosti je osobný majetok spoločníkov chránený, pretože ručia len do výšky svojich vkladov. Tento aspekt ponúka významný rozdiel oproti živnosti, kde živnostník ručí za záväzky podnikania celým svojím osobným majetkom. 

Symbol dôveryhodnosti a profesionality

Okrem toho s.r.o. ponúka vyššiu úroveň dôveryhodnosti a profesionality voči obchodným partnerom, investorom a klientom. Táto forma podnikania je často vnímaná ako stabilnejšia a zodpovednejšia, čo môže prilákať väčšie obchodné príležitosti a investície. 

Na rozdiel od živností, kde podnikateľská činnosť môže byť vnímaná ako menej formálna, s.r.o. poskytuje solídny rámec pre rast a rozvoj, umožňuje jednoduchšiu škálovateľnosť a adaptabilitu na zmeny v podnikateľskom prostredí. Ak máte preto v pláne rozbehnúť váš biznis alebo napríklad získať dôveru väčších korporátnych klientov, s.r.o. môže byť ideálnou voľbou.

Založenie s.r.o. v štyroch krokoch

1.Príprava zakladateľských dokumentov

Na začiatok bude potrebné vypracovať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, ktoré by mali obsahovať základné údaje o spoločnosti, ako sú názov, sídlo, predmet podnikania a informácie o spoločníkoch.

2.Stanovenie základného imania a jeho vklad

Základné imanie musí byť minimálne 5000 eur, s minimálnym vkladom 750 eur od každého spoločníka. Imanie je dôležité pre právnu a finančnú štruktúru spoločnosti. Po vypracovaní dokumentov bude potrebné otvoriť bankový účet na meno spoločnosti a vložiť naň požadované základné imanie.

close-up photo of assorted coins
Photo by Josh Appel / Unsplash

3.Registrácia v Obchodnom registri

Následne podajte žiadosť o zápis do Obchodného registra, pričom priložte všetky potrebné dokumenty vrátane potvrdenia o vklade imania, potrebné bude aj uhradiť správny poplatok.

4.Daňová registrácia a získanie licencií 

Po úspešnej registrácii nezabudnite na povinnosť zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade a zabezpečiť všetky potrebné licencie pre vašu činnosť.

Čo keď dôjde k zmenám základných údajov s.r.o?

V prípade zmien základných údajov s.r.o., ako je zmena sídla spoločnosti alebo zmena obchodného mena, je potrebné schváliť nové údaje na zhromaždení spoločníkov, upraviť zakladateľské dokumenty a podať návrh na zápis zmeny do Obchodného registra.

Založenie s.r.o. si vyžaduje pozornosť k detailom a dôkladnú prípravu. Je dôležité mať na pamäti všetky legislatívne požiadavky a byť pripravený na rôzne administratívne procesy. V prípade nejasností sa odporúča konzultácia s odbornými poradcami, aby bol proces založenia vášho podnikania plynulý a úspešný.

(F/PR), zdroj obrázkov: unsplash.com

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia