10 dôvodov, prečo sa firmám oplatí operatívny leasing

10 dôvodov, prečo sa firmám oplatí operatívny leasing

Na trhoch západnej Európy, USA a Kanady má operatívny leasing silnú tradíciu, o Slovensku sa to povedať nedá. Tento produkt na u nás dostupný od roku 1998, kedy ho slovenským firmám, predstavila spoločnosť Business Lease, ktorá sa do dnešnej doby na tento produkt špecializuje a ktorá patrí medzi troch najvýznamnejších hráčov v tejto špecifickej oblasti.

Zo začiatku operatívny leasing oslovoval iba zahraničné firmy, prípadne ich dcéry, ktoré boli na tento spôsob prenájmu firemných áut zvyknuté zo svojej krajiny. Postupom času objavili čaro a pohodlie operatívneho leasingu aj slovenské firmy, a to nielen tie s rozsiahlym vozovým parkom, ale aj malé a stredné spoločnosti ktoré majú 5-50 áut.

Narastajúca popularita operatívneho leasingu je logická – firmy vyhľadávajú full service – kompletnú starostlivosť o vozový park (alebo iný predmet leasingovej zmluvy), flexibilitu a pohodlné pokrytie potrieb mobility.

Klienti, ktorí sa rozhodnú pre túto službu môžu začať objednané autá prakticky okamžite využívať bez toho, aby museli jednorázovo investovať finančné prostriedky na nákup automobilov a tieto môžu radšej efektívnejšie použiť na rozvoj svojho podnikania.

V dnešnej dobe už väčšina firiem, ktoré prevádzkujú flotilu služobných áut už využíva operatívny leasing. Autá sa v podstate prenajímajú na vopred dohodnutú dobu bez predkupného práva. Jedinou povinnosťou klienta je platiť mesačné nájomné a palivo a o všetko ostatné sa postará leasingovka.

Ako sa stanoví mesačné nájomné?

Mesačné nájomné sa vypočíta podľa nákupnej ceny auta, doby nájmu a predpokladaného počtu najazdených kilometrov. Nie je to síce lacná služba, preto sa oplatí iba pre firmy s viacerými autami, ktoré sa potom už nemusia o nič starať – žiadne prihlasovanie auta, žiadne kupovanie diaľničných známok, žiadne odpisy, servisy, účtovníctvo…proste iba jedna mesačná splátka ktorá sa zahrnie do nákladov firmy.

Viacerí predajcovia tiež poskytujú zľavy zo štandardnej cenníkovej ceny (10-15 %), vzhľadom k tomu, že auto sa berie aj s balíkom služieb, ktoré zahŕňajú havarijnú poistku, PZP, pneuservis, diaľničnú známku, tankovaciu kartu, asistenčnú službu a servisné náklady počas celej doby trvania leasingovej zmluvy.

operak

 

 

 

Okrem kompletnej starostlivosti sa s týmto produktom spája množstvo ďalších výhod, z ktorých najdôležitejšie sú:

  1. Mimosúvahové financovanie – súvaha klienta nie je zaťažená financovanými predmetmi

  2. Nulová akontácia – Klient tak môže namiesto prvej splátky investovať finančné prostriedky do rozvoja svojej obchodnej činnosti

  3. Neprefinancujete DPH – kým pri klasických úveroch platí klient DPH aj na investície, pri operatívnom leasingu nedochádza k prefinancovaniu DPH na investície. DPH klient platí len vo vplyve na mesačnej splátke.

  4. Plánovanie cash flow – mesačná splátka je pevne stanovená a nemení sa počas celej doby trvania zmluvy. Klient si tak vopred vie naplánovať výdavky na nasledovné obdobie

  5. Úspora nákladov a času – spojených s pracovnou silou ale aj časová úspora. Leasingová spoločnosť zabezpečí riešenie poistných udalostí, reklamácií, opravy, údržby, servis. Okrem toho leasingová spoločnosť má lepšiu vyjednávaciu pozíciu s dodávateľmi, takže dokáže vyjednať zaujímavejšie podmienky nákupu, čo sa prejaví v nižšej mesačnej splátke pre klienta.

  6. Minimalizácia technického rizika – celé riziko súvisiace s prevádzkou predmetu leasingu (napríklad celého vozového parku) ako sú opravy, riziko ďalšieho predaja berie na seba leasingovka. V prípade poruchy auta alebo jeho nefunkčnosti dostane klient nové vozidlo.

  7. Flexibilita – možnosť dodatočných zmien v zmluve, ako napríklad úprava počtu najazdených kilometrov, aby klient nemal zbytočne vysokú mesačnú splátku, odklad splátok, splátkové prázdniny a podobne

  8. Jeden kontakt – v prípade akýchkoľvek problémov je klientovi k dispozícii jeden kontakt – account manager, ktorý vyrieši všetky problémy ako poistná udalosť, servis, reklamácia a podobne.

  9. Jedna faktúra – ak s leasingovou spoločnosťou podpíšete zmluvu na nájom viacerých automobilov, tak mesačne dostanete len jednu faktúru

  10. Pravidelné informácie o stave predmetu leasingovej zmluvy a vývoja nákladov – raz za 3 mesiace alebo raz za pol roka Vás bude Vaša kontaktná osoba informovať o stave predmetu leasingovej zmluvy (napríklad vozového parku) a vynaložených nákladoch s cieľom optimalizovať výdavky a prípadne upraviť zmluvu, aby bola pre klienta čo najvýhodnejšia.

Nevýhodou operatívneho leasingu je skutočnosť, že po skončení nájmu zostáva predmet leasingovej zmluvy (napríklad auto) v majetku leasingovky, ktorá ho odpredá. Rozdiel medzi zostatkovou cenou a predajnou cenou si ponechá leasingová spoločnosť, ktorá práve na tomto rozdiely zarába.

Aj keď operatívny leasing prednostne využívajú firmy, čoraz viac začínajú po tejto službe poškuľovať aj fyzické osoby – či už podnikatelia alebo nepodnikatelia, ktorí nechcú mať s autom žiadne starosti, teda takí, ktorí chcú autom jazdiť a nie ho vlastniť. Občas dokáže aj operatívny leasing prekvapiť príjemnou mesačnou splátkou a poteší tiež skutočnosť, že nemusíte investovať desiatky tisíc eur do nového auta.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia