Agentúrni zamestnanci budú mať od marca lepšie podmienky, tisícky pracovných miest sú však v ohrození

Agentúrni zamestnanci budú mať od marca lepšie podmienky, tisícky pracovných miest sú však v ohrození

Pokiaľ chce firma dočasne a flexibilne doplniť pracovné sily, využije agentúrne zamestnávanie. Kedykoľvek, keď potrebuje vykryť chýbajúci počet pracovníkov – či už z dôvodu novej zákazky, sezónnych výkyvov vo výrobe, letnej dovolenkovej sezóny (keď si veľa kmeňových zamestnancov dopraje zaslúžený oddych), firma zavolá agentúre dočasného zamestnávania a tá sa už o všetko postará – či už je dopyt po IT špecialistovi na niekoľko mesiacov, alebo po stovkách robotníkov do výroby na pár týždňov. Agentúra dodá ľudí s požadovanou kvalifikáciou – postará sa o ich výber, preverenie, zmluvu, spracuje dochádzku, vyplatí mzdu, odvody, dane… Skrátka všetky administratívne záležitosti má pod palcom agentúra.

Výhody pre agentúrnych zamestnancov

Aj agentúrni zamestnanci majú z takejto formy práce veľa výhod. V prvom rade šancu, že sa dostanú prácu u klienta agentúry, ktorú by inak nedostali. Tiež si môžu vyskúšať prácu u viacerých spoločností bez toho, aby menili zamestnávateľa, čím získajú množstvo zaujímavých pracovných skúseností z prostredia rôznych firiem, ktoré sa budú dobre vynímať na životopise v prípade, že si takýto zamestnanec bude hľadať stále pracovné miesto. Flexibilita agentúrneho zamestnávania je tak výhodná pre obe strany. Novelou Zákonníka práce (ktorý upravuje agentúrne zamestnávanie), však táto flexibilita utŕžila poriadnu ranu. Podľa aliancie personálnych agentúr by novými obmedzeniami agentúrneho zamestnávania (niektoré najdôležitejšie uvádzame nižšie) mohlo prísť o prácu až 20 000 ľudí. Novela totižto znemožní flexibilne reagovať na situácie, kedy sa stane agentúrny zamestnanec nadbytočným z dôvodu, keď napríklad firme, do ktorej bol pridelený, skončí zákazka. Aké ďalšie podstatné zmeny prináša novela s účinnosťou od 1. marca 2015 pre agentúrne zamestnávanie?

Rovnaké mzdové podmienky

openspaceAgentúra bude musieť dať svojmu zamestnancovi porovnateľnú mzdu, ako má kmeňový zamestnanec firmy, do ktorej bol zamestnanec agentúry pridelený (ak obaja vykonávajú podobnú činnosť). V prípade, že nebude poskytnutá porovnateľná mzda, za vyplatenie rozdielu bude zodpovedná nielen agentúra, ale aj užívateľský zamestnávateľ.

Trvanie dočasného pridelenia: maximálne dva roky

Agentúrny zamestnanec bude môcť byť po novom pridelený na výkon práce ku klientovi agentúry na dobu najviac 24 mesiacov. V prípade, že by bola táto lehota kratšia, je možné ju v rámci obdobia 24 mesiacov predĺžiť maximálne 4 krát. Pri porušení 24 mesačnej maximálnej lehoty vznikne medzi agentúrnym zamestnancom a firmou pre ktorú prácu vykonáva, pracovný pomer na dobu neurčitú.

Zmeny v pracovnom pomere uzatvorenom na dobu určitú a podmienky výpovede

Ak agentúra uzatvorí so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, po novom bude musieť v zmluve uviesť presný dátum jeho skončenia (nestačí teda v zmluve uviesť, že pracovný pomer končí dňom skončenia dočasného pridelenia). Pri predčasnom skončení pracovného pomeru zo strany agentúry bude plynúť výpovedná doba a navyše bude mať prepustený zamestnanec nárok na odstupné. Doterajšia prax umožňovala dať zamestnancovi výpoveď zo dňa na deň, pokiaľ pre neho agentúra nemala náhradné miesto.

Poskytnúť firme pracovníkov počas trvania zákazky bolo zmyslom a hlavnou výhodou agentúrneho zamestnávania. Znemožnenie ukončiť pracovné miesto v momente, keď firma už zamestnanca nepotrebuje je obrovským zásahom do flexibility pracovného trhu, ktorý ohrozí existujúce miesta a pozastaví tvorbu ďalších.

Agentúra nebude môcť vyslať zamestnancov na pracovnú cestu

Aby agentúry nezneužívali cestovné náhrady, po novom nebudú môcť svojich zamestnancov vyslať na pracovnú cestu. Bude tak môcť spraviť iba firma, do ktorej bol zamestnanec pridelený. Firma bude musieť takýmto ľuďom poskytnúť cestovné náhrady, akoby bola ich zamestnávateľom.

Novelu Zákonníka práce vrátil do parlamentu prezident SR Andrej Kiska, z dôvodu, že „obmedzí schopnosť zamestnávateľov pružne reagovať na dopyt po ich výrobkoch a službách, skomplikuje, či dokonca znemožní realizáciu programov zamestnávania ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín, a teda v konečnom dôsledku i tvorbu nových a udržanie existujúcich pracovných miest.“ uvádza sa v stanovisku kancelárie prezidenta SR.

Poslanci však neskôr prelomili veto hlavy štátu a novelu odklepli.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia