Aké doklady budem potrebovať pri vybavovaní hypotéky?

Aké doklady budem potrebovať pri vybavovaní hypotéky?

Brať si hypotéku s tým, že ju budete musieť draho splácať niekoľko rokov, možno aj desaťročí a že budete musieť všetko do posledného centu banke zdokladovať a k tomu ešte zaplatiť aj „poplatok za poskytnutie úveru“ nie je veru ružová predstava. Keď sa k tomu pridá aj nutná administratíva súvisiaca s podaním žiadosti o hypotéku, môže sa Vám urobiť nevoľno. Čo sa dá robiť – hypotéka je často jedinou možnosťou ako získať potrebné finančné prostriedky na kúpu, výstavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti. A tak nezostáva nič iné, iba prijať podmienky hry.

Napriek tomu, že sa banky snažia proces od podania až po posúdenie žiadosti čo najviac urýchliť a zjednodušiť, stále sa vyžaduje pomerne veľké množstvo dokladov, ktoré je potrebné k žiadosti o hypotéku doložiť. Aby bola cesta k získaniu hypotéky čo najjednoduchšia, pripravili sme pre Vás zoznam dokladov, ktorý budete potrebovať ak ste sa rozhodli vytúženú nehnuteľnosť financovať hypotekárnym úverom.

V zásade sa dajú požadované dokumenty rozdeliť do štyroch skupín – doklady preukazujúce totožnosť, výšku príjmu, doklady k zakladanej nehnuteľnosti a v neposlednom rade tie, ktoré preukazujú účel úveru.

Identifikujte sa prosím

Totožnosť žiadateľa sa preukazuje jednoducho – občianskym preukazom. Hypotekárny špecialista si Váš občiansky na chvíľu požičia a spraví si kópiu. V prípade, že o hypotéku žiadajú manželia, je jasné, že obaja musia predložiť doklad totožnosti, to isté platí aj pre spolužiadateľa.

Koľko zarábate a koľko míňate

papierovackyVýška Vášho príjmu / prípadne príjmov spolužiadateľov je to, čo bude hypotekárnu banku najviacej zaujímať. Spôsob dokladovania bude závisieť od toho, či je žiadateľom zamestnanec alebo podnikateľ. Príjem zamestnanca je možné dokladovať prostredníctvom potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa alebo výpisom z bankového účtu, na ktorý chodí výplata.

Trend je taký, že sa krok „dokladovanie príjmu“ často vypúšťa, čím sa urýchľuje a zjednodušuje celý proces poskytnutia hypotéky – najmä pre zamestnancov. Tí môžu dať súhlas banke na overenie príjmu v Sociálnej poisťovni, takže nemusia výšku príjmu dokladovať klasickým spôsobom na potvrdenom tlačive od zamestnávateľa, ale banka si ho na základe súhlasu klienta sama overí v Sociálnej poisťovni.

Výšku zárobku nie je nutné dokladovať ani vtedy, ak má klient príjem poukazovaný na účet v banke, kde podal žiadosť o úver (nesmie sa však jednať o novo vytvorený účet, ale o konto s históriou – vo väčšine prípadov sa požaduje až 6 mesiacov). Ako ďalšia možnosť sa naskytuje príjem nedokladovať vôbec – existujú totižto tkz. hypotéky bez dokladovania príjmu, pri ktorých stačí prehlásenie, že zarábate dosť na to, aby ste úver bez problémov splácali. Cena za možnosť nedokladovať príjem je však pomerne vysoká – tento typ vychádza podstatne drahšie ako klasické hypotéky, pri ktorých sa príjem dokladuje.

Hypotekárne úvery sa nevyhýbajú ani podnikateľom. Ak si na živobytie zarábate podnikateľskou činnosťou, bude sa od Vás požadovať daňové priznanie za posledný rok / prípadne dva a potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Existujú však aj ďalšie skupiny príjmov, ktoré sú akceptované pri posudzovaní žiadosti o hypotéku – napríklad príjem z prenájmu, alebo zo sociálnych dávok dlhodobého charakteru (napr. rodičovský príspevok).

Dôležité nie sú len príjmy, ale aj všetky aktuálne záväzky ako napríklad iné pôžičky, spotrebné úvery, poistenia a podobne. Do úvahy sa tiež berie aj skutočnosť, či žiadateľ vyživuje maloleté deti – tie z príjmovej stránky samozrejme ukrajujú. Až po detailnom preskúmaní príjmov a výdavkov žiadateľa môže banka posúdiť, či bude daný klient schopný hypotéku splácať (či mu zostane dosť peňazí na živobytie, na splácanie úveru a prípadne aj ďalších záväzkov).

Doklady k zakladanej nehnuteľnosti

Základ, ktorý od Vás budú požadovať všade, je znalecký posudok. Pokiaľ ho ešte nemáte vypracovaný, vyžiadajte si v banke zoznam znalcov, s ktorými spolupracujú. Vyhnete sa tak prípadnému okresávaniu odhadu ceny nehnuteľnosti. Posudok vypracovaný externým znalcom môžete využiť aj pri žiadostiach na iných miestach. Ďalšia možnosť je využiť lacnejší interný odhad ceny nehnuteľnosti, no s tým už nepochodíte pri opakovaných žiadostiach v iných finančných domoch. Pred vyhotovením znaleckého posudku si pripravte kópiu z katastrálnej mapy a originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti. Vybraný znalec následne vyhotoví znalecký posudok, ktorý dostanete minimálne v dvoch vyhotoveniach – jednu kópiu pre Vás a druhú pre banku. Ideálne je však trvať aj na elektronickej forme. Po prvé nikdy neviete, kedy sa Vám môže zísť a po druhé odovzdaním posudku v elektronickej forme môžete získať istú výhodu pri poskytnutí hypotéky. Napríklad VÚB banka odpúšťa po predložení posudku na CD poplatok za poskytnutie hypotéky. No a do tretice, Vaša žiadosť bude rýchlejšie spracovaná, nakoľko netreba čakať na doručenie písomností z pobočky poštou, ale na posudzovaní žiadosti sa začne pracovať hneď.

V prípade, že je kupovaná nehnuteľnosť odlišná od tej ktorá má byť predmetom záložného práva, ku kupovanej nehnuteľnosti je potrebné doložiť výpis z listu vlastníctva.

V prípade stavby sa navyše predkladá: geometrický plán, stavebné povolenie, komplet projektová dokumentácia a rozpočet nákladov na stavbu.

Súčasťou dokumentácie je aj poistná zmluva na nehnuteľnosť, ktorou budete ručiť. V banke dostanete tlačivo, ktoré dáte v poisťovni potvrdiť za účelom vinkulácie poistného plnenia v prospech banky. To má slúžiť na to, že ak by došlo k veľkému znehodnoteniu založenej nehnuteľnosti, veriteľ by o požičané peniaze neprišiel, ale prípadné škody by vyplatila poisťovňa.

Doklady preukazujúce účel úveru

Tie sa líšia podľa toho, čo je účelom čerpania úveru. Ak nehnuteľnosť kupujete, budete musieť doložiť originál alebo overenú kópiu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Pri výstavbe to bude predovšetkým zmluva s realizátorom stavby a stavebné povolenie.

Vyššie uvedený zoznam je všeobecný a obsahuje dokumenty, ktoré sa spravidla vyžadujú pre poskytnutie úveru. Zoznam požadovaných dokumentov sa môže líšiť v závislosti od banky alebo od konkrétneho produktu. Čo všetko je potrebné doložiť k žiadosti o hypotéku sa dozviete až po prvej osobnej konzultácii v banke.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia