Aké informácie musí veriteľ poskytnúť predtým, než podpíšete zmluvu o spotrebiteľskom úvere?

Aké informácie musí veriteľ poskytnúť predtým, než podpíšete zmluvu o spotrebiteľskom úvere?

Plánujete si vziať v najbližšej dobe spotrebný úver? Potom by ste mali vedieť, že veriteľom zo zákona vyplývajú isté informačné povinnosti voči záujemcom ešte predtým, než podpíšu zmluvu a stanú sa z nich dlžníci. Vyplýva to zo zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Za akých podmienok teda môžu finančné inštitúcie ponúkať svoje spotrebné úvery?

Reprezentatívny príklad

Ponuka spotrebného úveru, ktorej súčasťou je aj výška úrokovej sadzby alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa nákladov spotrebiteľa, musí byť doplnená jasne, stručne a zrozumiteľne vo forme reprezentatívneho príkladu o nasledovné informácie:

  • podpis poistkyúrokovú sadzbu,
  • všetky poplatky,
  • ročnú percentuálnu mieru nákladov,
  • objem úveru,
  • splatnosť,
  • výšku a počet splátok,
  • a celkovú čiastku ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.

Navyše, pri pôžičke vo forme odloženej platby za tovar či službu je veriteľ povinný uviesť výšku predajnej ceny tovaru a výšku zálohy.

V prípade, že ponuka je podmienená uzatvorením ďalšej doplnkovej služby – napríklad poistenia, veriteľ musí jasne uviesť informáciu o povinnosti uzatvoriť zmluvu o doplnkovej službe.

Vyššie uvedené informácie je veriteľ povinný uvádzať všade tam, kde je jeho ponuka umiestnená – teda či už vo forme reklamy v TV, rádiu, na vlastnom webe alebo prostredníctvom partnerských webov, na pobočke alebo obchodnom mieste poskytovateľa a podobne. Skrátka všade tam, kde sa spomína ponuka spotrebného úveru s výškou úroku alebo iného číselného údaju ohľadom nákladov na úver.

Reprezentatívny príklad má jasne a stručne záujemcovi poskytnúť lepšiu predstavu o tom, o koľko pôžičku nakoniec preplatí, teda náklady na úver. Predtým sa bežne stávalo, že veritelia uviedli lákavý úrok ale náklady boli v skutočnosti obrovské kvôli vysokým poplatkom. Tým, že teraz sú povinní uvádzať aj RPMN sa do veľkej miery podarilo zabrániť nekalým obchodným praktikám a zavádzaniu spotrebiteľov.

No a čo ak prejavíte seriózny záujem?

Pred samotným podpisom zmluvy, v dostatočnom časovom predstihu je veriteľ povinný okrem všetkých vyššie uvedených informácii poskytnúť aj ďalšie detaily, najmä svoje identifikačné údaje (meno poskytovateľa, adresa, voliteľne tel.číslo, email), druh spotrebiteľského úveru, podmienky čerpania (akým spôsobom a kedy klient dostane peniaze), informácie o úroku, RPMN, všetkých poplatkoch (vrátane napríklad poplatkov za notára či za povinné zriadenie doplnkových služieb), informácie možnostiach a podmienkach predčasného splatenia, o úrokovej sadzbe ktorá bude použitá v prípade omeškania, ďalej o poplatkoch pri neplnení zmluvných podmienok, informácie o požadovanom zabezpečení alebo poistení, informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy. Všetky vyššie uvedené informácie musíte dostať prostredníctvom formulára pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

Zamietli Vám žiadosť kvôli registru? Máte právo vedieť prečo

Spotrebiteľ má tiež právo na bezplatnú informáciu ohľadom výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušného úverového registra v prípade, že toto nahliadnutie viedlo k zamietnutiu žiadosti.

Čo keď chýba údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov alebo úrokovej sadzbe?

V prípade, že by v zmluve chýbali dôležité údaje ako úrok alebo RPMN, pôžička sa považuje za bezúročnú a bez poplatkov, to znamená, že veriteľovi dlžník v takomto prípade vracia len požičanú istinu. Poplatky a úroky od neho veriteľ nemá nárok vymáhať. Podnety na rozpory s vyššie uvedenými ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch môžete smerovať na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia