Aké sú podmienky pre získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015?

Aké sú podmienky pre získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015?

Chcete si zabezpečiť strechu nad hlavou a nespĺňate podmienky komerčných bánk pre poskytnutie úveru na bývanie?

V tom prípade Vás budú istotne zaujímať, za akých podmienok je možné dostať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015.

ŠFRB poskytuje dlhodobé výhodné úvery, slúži najmä na vytváranie podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, na obnovu bytovej budovy a výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadenia sociálnych služieb či na kúpu bytu do osobného vlastníctva fyzickej osoby.

Elektronický príjem žiadosti

Podstatnou zmenou je elektronické podávanie žiadostí, ktorá bola zahájená 15. januára 2015. Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom okresných a mestských úradov by malo zabezpečiť rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých slovenských regiónov.

„Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade,“ uvádza sa v tlačovej správe ŠFRB.

Pre jednotlivé účely čerpania finančných prostriedkov z fondu boli stanovené nasledovné termíny pre podávanie žiadostí:

  • od 15.januára do 28. februára 2015 sa podávajú žiadosti pre účel obstarania nájomných bytov (kúpou alebo výstavbou). Žiadosť sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja podľa miesta stavby
  • od 15. januára do 31. októbra 2015 – sa podávajú žiadosti na účel obnovy bytovej budovy na mestskom úrade v sídle okresu
  • od 15. januára do 30. júna 2015 – je termín pre podanie žiadosti o úver na výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadenia sociálnych služieb, žiadosti sa prijímajú na okresnom úrade
  • Najviac času na podanie žiadosti o úver zo ŠFRB na účel výstavy alebo kúpy bytu do osobného vlastníctva majú fyzické osoby, tie môžu podávať žiadosti od začiatku apríla do konca októbra 2015 a mestskom úrade v sídle okresu.

Podmienky sa v porovnaní s minulým rokom nezmenili

sfrbČo sa týka podmienok pre žiadateľov – fyzické osoby, tie sa oproti minulému roku nezmenili. V roku 2015 je úver zo ŠFRB určený pre:

  • manželov do 35 rokov (obaja musia spĺňať podmienku veku max. 35 rokov)
  • manželov s malým dieťaťom vo veku do 3 rokov (ak ide o osvojené dieťa max. 5 ročné dieťa)
  • rodiny či domácnosti ktorých členom je človek s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP osoba musí podľa predpisov žiť v tejto domácnosti min. jeden rok)
  • odchovancov detského domova alebo domova sociálnych služieb, ktorí v deň žiadosti nepresiahnu vek 35 rokov alebo pre odchovancov s malým dieťaťom vo veku do 3 rokov ak ide o ich vlastné dieťa (prípadne 5 rokov ak si dieťa osvojili). Podmienka veku – do 35 rokov platí pri manželskom páre pre oboch manželov.

Príjmový strop

Okrem splnenia vyššie uvedených podmienok je potrebné pre získanie úveru zo ŠFRB splniť aj podmienku maximálneho ročného príjmu: Mesačný príjem žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci rok nesmie prekročiť štvornásobok platného životného minima na domácnosť žiadateľa (198,09 eura/mesiac je suma ŽM jednej plnoletej fyzickej osoby do 30.6.2015, 138,19 € je suma ŽM pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 90,42 € – ŽM na dieťa).

Preukázanie schopnosti klienta úver splácať

V neposlednom rade bude musieť záujemca o úver zo ŠFRB preukázať schopnosť úver splácať. Schopnosť splácať úver sa bude preukazovať nasledovne: výška čistého mesačného príjmu žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci štvrťrok k dátumu podania žiadosti na mestskom úrade po odrátaní 1,3 násobku životného minima na domácnosť žiadateľa musí byť vyššia ako splátka úveru.

S obmedzením podlahovej plochy

ŠFRB nepodporuje investície do „megastavieb“, preto je obmedzená maximálna plocha financovaných nehnuteľností. V prípade kúpy bytu nesmie podlahová plocha presiahnuť 80 m2, vrátate balkóna, terasy či lodžie. Pri kúpe, respektíve výstavbe rodinného domu nesmie byť podlahová plocha bytových a nebytových priestorov väčšia ako 120 m2 (pričom viac ako polovica plochy musí byť určená a bývanie).

Manželom do 35 rokov spĺňajúcim podmienky poskytnutia úveru fond požičia do 75 % z obstarávacej ceny nehnuteľnosti (max. však 55 000 €), s ročnou úrokovou sadzbou 2 % a s lehotou splatnosti 20 rokov. V tomto prípade by na mesačnú splátku úveru odchádzalo 278,24 € mesačne.

Viac o úrokových sadzbách úverov zo ŠFRB

Prehľad všetkých Fondom poskytovaných podpôr pre rok 2015 nájdete v tabuľke nižšie. (kliknite na obr. pre zväčšenie)

sfrb-uvery fyzickym osobam 2015

Kompletný prehľad podpôr ŠFRB pre rok 2015 je k dispozícii na stiahnutie tu (zdroj: sfrb.sk)

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia