Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Autonehoda, zlomená ruka, vybielený byt po návrate z dovolenky, prasknuté vodovodné potrubie, víchrica… Podobné väčšie či menšie nepríjemnosti nie sú až tak veľmi ojedinelé a prichádzajú spravidla v tej najnevhodnejšej chvíli, keď ich najmenej čakáte. Pokiaľ však máte uzatvorené poistenie, nepríjemnú situáciu ľahšie „rozdýchate“ – už len predstava, že finančnú ujmu na majetku nebudete musieť znášať sám, ale časť zaplatí poisťovňa, pôsobí na psychiku uvoľňujúco. Na to, aby ste záležitosť s poisťovňou rýchle vybavili, je potrebné vedieť, ako správne postupovať pri nahlasovaní poistnej udalosti.

Nahlasovanie poistných udalostí sa môže v jednotlivých krokoch líšiť podľa toho, o aké škody sa jedná – z majetkového poistenia, z havarijného, zo zodpovednosti, z cestovného či zo životného poistenia? Bez ohľadu na to, akú škodu idete hlásiť, všetko potrebné máte uvedené v zmluve. Číslo poistnej zmluvy budete potrebovať nahlásiť na call centrum Vašej poisťovne, ktoré je dostupné 24 hodín denne, víkendy aj sviatky. Pokiaľ si však neviete spomenúť, kam ste zmluvu uložili, nič to, poisťovňa má spravenú kópiu a budú Vás vedieť vyhľadať aj na základe mena či rodného čísla.

koleso

Pokiaľ došlo „len“ k škode na Vašom majetku (bez podozrenia na trestnú činnosť), postup je nasledovný:

  • v prvom rade zabezpečte, aby sa rozsah škôd nezvyšoval. Spravte preto nutné opatrenia na zmiernenie následkov – napríklad oprava poškodeného vodovodného potrubia.
  • v druhom rade zachráňte čo sa dá, pokiaľ je celý byt pod vodou v dôsledku prasknutého potrubia, predmety, ktoré sa dajú zachráňte, vodu odstráňte a nečakajte, dokým sa nábytok ešte viac zničí…
  • potom, čo ste zabránili ďalšiemu rozširovaniu škody, bez zbytočného odkladu kontaktujte Vašu poisťovňu. Dispečerovi oznámte číslo poistnej zmluvy, z ktorej si chcete uplatniť škodovú udalosť, dátum vzniku škody, podrobný popis a rozsah poškodenia a Vašu adresu
  • na základe Vášho hlásenia, dispečer škodovú udalosť zaregistruje do systému.
  • vyčkajte s opravou majetku alebo celkovým odstránením škôd až dokým to poisťovňa povolí, respektíve do návštevy technika, ktorý vykonáva expertíznu činnosť pre poisťovňu, spíše zoznam poškodených vecí a spraví fotodokumentáciu. V opačnom prípade – ak by ste sa do opráv pustili pred obhliadkou, mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia. Po obhliadke by ste mali dostať zložku spisu, v ktorom je uvedené, ako ďalej postupovať pri uplatňovaní Vašich nárokov.

Kedy volať aj políciu?

Ak ste sa stali účastníkmi dopravnej nehody, ak bola Vaša nehnuteľnosť vykradnutá alebo sa stala terčom vandalizmu, k vyššie uvedeným krokom pribudne ďalší – vždy zavolajte políciu, aby prípad prešetrila.

Úraz na dovolenke

V prípade, že sa stal úraz (napríklad na dovolenke v zahraničí) v ambulancii či nemocnici sa preukážte poistnou zmluvou, aby vedeli, že ošetrenie preplatí poisťovňa. V prípade, že následné preplatenie poisťovňou nebudú akceptovať, ale miesto toho budú od Vás požadovať okamžité zaplatenie na mieste, nezabudnite si zobrať doklad o zaplatení, a originál lekárskej správy s uvedením diagnózy. Náklady na ošetrenie Vám budú potom Vašou poisťovňou preplatené v súlade s poistnými podmienkami, po predložení požadovaných dokladov.

Nezabúdajte na to, že bez ohľadu na typ poistnej udalosti je Vašou základnou povinnosťou vzniknuté škody čo najskôr poisťovni nahlásiť. Aj keď istý časový priestor máte – spravidla poisťovne nechávajú klientom 15-30 dní na hlásenie, zbytočne to neodkladajte. Máte niekoľko spôsobov ako podať hlásenie. Väčšina klientov využíva telefonický kontakt, stále viac sa však začína používať aj hlásenie škodovej udalosti prostredníctvom online formulára na stránkach poisťovní. Pri využití tohto spôsobu je výhoda, že hneď môžete pripojiť aj všetky dokumenty v elektronickej podobe a vybavený tak budete oveľa rýchlejšie. Poslednou možnosťou je oznámenie o škodovej udalosti podané osobne na pobočke alebo zaslané poštou.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia