Ako napísať motivačný list

Ako napísať motivačný list

Motivačný list (tiež zvaný sprievodný list) je jednou z dvoch požadovaných príloh pri žiadosti o prácu (tou druhou je životopis). V prípade, že si ho sami nedokážete naformulovať, môžete použiť vzor motivačného listu, ktorý nájdete na konci tohto článku.

Napriek tomu, že sprievodný list mnohí považujú za formalitu a nevenujú mu prílišnú pozornosť, v skutočnosti sa jedná o dôležitý dokument, ktorý dokáže veľa napovedať o motivácii, o vhodnosti žiadateľa na inzerovanú pracovnú pozíciu a zároveň aj niečo o jeho/jej povahe. Bohužiaľ často sa stáva, že uchádzači o zamestnanie posielajú veľmi chabý a neupravený životopis bez motivačného listu, alebo pošlú len zopár riadkov „všeobecného blábolu“. Čo si o takomto uchádzačovi môže pomyslieť zamestnávateľ či personalista, ak je v inzeráte vyslovene uvedené, že je potrebné poslať CV a motivačný list? Pravdepodobne asi to, že takýto „uchádzač“ sa o zamestnanie v podstate ani neuchádza ale že skôr posiela stovky žiadostí denne a dúfa, že niekto sa snáď chytí.

Prečo je sprievodný list taký dôležitý, čo sa ním sleduje a ako by mal vyzerať? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledovnom texte.

Čo je cieľom?

Cieľ motivačného listu je zrejmý – aby Vás pozvali na pohovor. Tohto cieľa by ste sa mali držať zubami-nechtami a žiaden iný nesledujte! Je zbytočné si v motivačnom liste „šuchoriť pierka“ zdĺhavým popisovaním skvelých pracovných úspechov a predchádzajúcimi zamestnávateľmi so zvučnými menami. Na to je predsa životopis.

Ako dosiahnuť, aby si Vás pozvali na osobný pohovor – interview?

kandidat s perfektnym motivacnym listomJednoducho – musíte spĺňať základné požiadavky inzerované v pracovnej pozícii (najmä požadovanú dĺžku praxe, oblasť, vzdelanie a kvalifikáciu, čo je obsiahnuté v životopise) a motivačný list musí zaujať. Ako zaujať? Zamestnávateľ alebo personalista zodpovedný za výber si musí po jeho prečítaní povedať: „To je človek ktorého hľadám.“ Alebo „Tento vyzerá celkom dobre.“ prípadne „Táto osoba by sa nám hodila do teamu“.

Možno ste už niekde čítali „zaručené rady“ že zaujmete motivačným listom alebo životopisom na na farebnom krikľavom papieri písanom netypickým fontom a podobné hlúposti. Takto naozaj nezaujmete. Personalisti sa totižto nerozhodujú koho pozvať na základe farby či vône papiera ale na základe emócii, ktoré musia byť racionálne podložené. Fakt si myslíte, že sa dostanete na pozíciu obchodnej riaditeľky iba preto, že zvolíte nádherne žltý kvalitný kriedový papier? Tadiaľto cesta určite nevedie. Oveľa racionálnejšie a zmysluplnejšie pôsobia motivačné listy, v ktorých uchádzači o zamestnanie popíšu svoju motiváciu na výkon daného povolania.

Máte s formuláciou problém a neviete kde začať? Skúste túto pomôcku: Predstavte si, že sedíte vo vysnívanej firme na pohovore a zamestnávateľ sa Vás spýta: „Prečo by sme sa mali rozhodnúť pre Vás?“ Napriek tomu, že táto (alebo veľmi podobná otázka) zaznie takmer na každom pohovore, množstvo ľudí zostane zaskočených a začnú habkať všeobecné frázy typu „Rada pracujem s ľuďmi“ alebo „Je to pre mňa výzva“.

Začať môžete napríklad tak, že si na papier napíšete svoje silné stránky (tento zoznam by mal byť samozrejme prispôsobený charakteru pozície o ktorú sa uchádzate).

Zdôraznite svoje prednosti a dôvody, prečo by mal zamestnávateľ venovať Vášmu životopisu pozornosť. Napríklad motivačný list obchodného zástupcu by mohol vyzerať nasledovne:

Verím, že som vhodným kandidátom, nakoľko môj osobný profil a profesionálna prax plne korešponduje s uvedenými požiadavkami na inzerovanú pozíciu Obchodného zástupcu. Mám proklientský prístup a som zvyknutý denno denne vyjednávať na najvyšších miestach v rôznych korporátnych ako aj štátnych subjektoch. Moja motivácia pracovať v spoločnosti Obchod s.r.o. je posilnená vysokou kvalitou poskytovaných služieb, dobrého mena spoločnosti a možnosťou obohatiť svoje skúsenosti aj z iných trhov v ktorých má Vaša firma svoje zastúpenia.

Vyššie uvedený vzor jasne deklaruje, aká je motivácia žiadateľa a prečo je vhodným kandidátom.

Zo sprievodného listu sa dá vyčítať aj oveľa viac ako len motivácia uchádzača. Personalista poverený výberom si bude všímať gramatiku a schopnosť tvoriť zmysluplné vety.

Zlým znakom pre každého sú hrubé gramatické chyby, najmä však pre ľudí ktorých podstatná časť pracovného času bude spočívať v písomnej komunikácii. Ak uchádzač na pozíciu obchodného zástupcu spraví v motivačnom liste či v životopise „hrúbku“, okamžite bude zaradený na kôpku „nevhodný“. Na texte si preto dajte veľmi záležať a pred odoslaním si ho viac krát skontrolujte. V prípade, že reagujete na viacero ponúk, vždy motivačný list prispôsobte konkrétnej pracovnej pozícii a zamestnávateľovi. Ak sa hlásite na prácu v špecifickom obore, používajte odbornú terminológiu, čím dáte najavo znalosť danej oblasti.

Motivačný list sa delí na tri časti:

Úvod

V úvode sa pozdravte. Ak je v inzeráte uvedená kontaktná osoba, oslovte ju menom. Oveľa lepší pocit vyvoláte ak začnete s „Vážená pani Chyská“ ako len suchým „Dobrý deň“.

Hneď za oslovením nasleduje Vaše predstavenie. Pokúste sa hneď v úvode zaujať, napríklad tým, že zdôrazníte poslednú pracovnú pozíciu (ak sa zhoduje, respektíve ak veľmi úzko súvisí s inzerovanou pracovnou ponukou) – na to sadajú zamestnávatelia ako muchy na lep.

Telo

Táto časť je najdôležitejšia. Musíte v nej navodiť dojem, aby si Vás chceli pozvať na pohovor, ideálne ak sa Vám podarí v zamestnávateľovi vzbudiť pocit, že sa na Vás najviacej teší. Popíšte svoju motiváciu, silné stránky a jedinečné schopnosti. Veľmi stručne – pár vetami spomeňte Vaše predchádzajúce skúsenosti ktoré by ste mohli využiť u prípadného budúceho zamestnávateľa. Nezabudnite spomenúť, prečo Vás práve táto firma oslovila a prečo by ste pre ňu chceli pracovať.

Záver

Odkážte na životopis, kde sú podrobnejšie rozpísané Vaše skúsenosti a vzdelanie. Prejavte ochotu poskytnúť detailnejšie informácie sa osobnom pohovore (v prípade záujmu z druhej strany).

Vzor motivačného listu

Vážená pani Chyská,

Touto cestou reagujem na pracovnú ponuku Vašej spoločnosti na pozíciu International Account Manager, ktorá ma veľmi oslovila. Pevne verím, že moje pracovné skúsenosti a osobný profil korešpondujú s požiadavkami na predmetnú pracovnú pozíciu.

Počas svojej predchádzajúcej praxe som získal skúsenosti na rôznych obchodných pozíciách. Pracoval som ako Area Sales Mager, Obchodný zástupca a dlhšiu dobu ako Key Account Manager v rôznych oblastiach finančných služieb – poisťovníctva, leasingu a bankovníctva. Detailnejšie informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a kvalifikácii nájdete v priloženom životopise.

Moja motivácia pracovať pre Vašu spoločnosť je daná najmä možnosťou obohatiť svoju obchodnícku prax o skúsenosti z medzinárodného prostredia a taktiež aj množstvom príležitostí budúceho kariérneho rozvoja v rámci Vašej spoločnosti. Môj záujem je tiež posilnený vysokou kvalitou poskytovaných služieb a dobrým menom spoločnosti XY na trhu.

V prípade, že Vás môj profil zaujal, veľmi rád Vám poskytnem detailnejšie informácie na osobnom pohovore.

S úctou,

Ing. Ján Novák

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia