Ako požičiava QuatroCar?

Ako požičiava QuatroCar?

Quatrocar je obchodnou značkou spoločnosti Consumer Finance Holding, ktorú slovenským spotrebiteľom nie je potrebné dlho predstavovať, nakoľko sa jedná o lídra na trhu nebankových finančných produktov a spotrebiteľského financovania. Prostredníctvom divízie QuatroCar ponúka jednoduchú a expresne rýchlu možnosť financovania osobného auta na splátky. Táto firma poskytuje záujemcom úvery na nové ale aj ojazdené autá a motocykle. Ak chcete kúpiť auto na splátky, istotne Vás bude okrem výšky mesačnej splátky najviac zaujímať, o koľko ho predplatíte. Jednoduchosť a pohodlnosť vybavenia úveru je pre väčšinu klientov až druhoradou záležitosťou. Aká je teda pôžička na auto od QuatroCar?

Charakteristika

quatrocarVýhodou tohto produktu je skutočnosť, že ponúka vysokú flexibilitu v splácaní. Splácať je možné až šesť rokov, vďaka čomu sa dajú dosiahnuť relatívne nízke mesačné splátky (pozor, to však neznamená, že úver draho nepreplatíte!). Samostatne, podľa aktuálnych finančných možností si môžete zvoliť akontáciu vo výške od 15-80 %. Čím vyššiu sumu sumu za auto zložite pri kúpe, tým nižšiu pôžičku si budete musieť brať a tým menej budete musieť zaplatiť na úrokoch a poplatkoch súvisiacich s vedením úverového účtu.

Základné podmienky

Žiadosť o úver si môže podať fyzická alebo právnická osoba (s bydliskom či sídlom na území SR). Žiadateľ musí mať v deň podania žiadosti viac ako 18 rokov a musí preukázať výšku svojho príjmu, ktorá musí byť dostatočný na riadne splácanie úveru aj s úrokmi. Bonita záujemcu sa preukazuje doložením potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa ktoré nájdete priamo na webovej stránke www.quatrocar.sk

Zabezpečenie záväzku

Prioritou každého veriteľa je zabezpečiť si splácanie dlžnej sumy. QuatroCar si poisťuje riadne splácanie dlžníka prevodom vlastníckeho práva k predmetu financovania prostredníctvom zmluvy o zabezpečení. Druhou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy je poistenie kupovaného auta a vinkulácia poistenia v prospech spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s.

Akým spôsobom prebieha financovanie nového auta?

Prípadný záujemca si môže vybrať z dvoch alternatív financovania nového automobilu, ktoré sa odlišujú spôsobom splácania:

  1. Klasické splácanie – pri klasickom splácaní je potrebné zložiť akontáciu, v ľubovoľnej výške od 15-80 %. Zvyšná suma sa rovnomerne rozdelí do mesačných splátok, podľa zvolenej lehoty splatnosti od 18-72 mesiacov.

  2. Odľahčené splácanie – tento spôsob je vhodný pre tých, ktorých cieľom je dosiahnutie čo najnižších mesačných splátok na začiatku splácania (splátky môžu byť v tomto prípade oproti klasickému splácaniu až o 50 % nižšie). Funguje to tak, že klient zloží na začiatku akontáciu. Zvyšok sumy sa potom rozdelí na 2 časti – na výrazne nižšie mesačné splátky a druhú – záverečnú časť (5-45% z ceny vozidla), ktorú je potrebné vysporiadať na konci doby splatnosti jedným z nasledovných spôsobov:

  • zostatkovú sumu jednorazovo vyplatíte v hotovosti na konci splátkového obdobia

  • auto od Vás odkúpi predajca a časť z tejto sumy bude použitá na uhradenie dlhu a časť môžete použiť na zaplatenie akontácie nového auta

  • vezmete si pôžičku, ktorou vozidlo dosplácate

Berte však do úvahy, že pri odľahčenom splácaní síce na začiatku nebude Váš rozpočet až tak zaťažený, no v konečnom dôsledku ho viac preplatíte.

Financovanie jazdeného auta

Prostredníctvom tejto firmy je možné financovať aj staršie – jazdené vozidlá kategórie M1 a úžitkové vozidlá do 3,5 t (kategória N1) od roku výroby 2001. Spoločnosť akceptuje vozidlá kúpené na Slovensku ale aj v zahraničí, pričom počet najazdených kilometrov a počet predchádzajúcich majiteľov nie je nijako limitovaný. Podmienkou pre poskytnutie úveru je preukázanie pôvodnosti vozidla a preverenie pôvodu preverovacou spoločnosťou, pričom tieto náklady hradí klient.

Je možné úver predčasne splatiť?

Samozrejme, každý spotrebný úver je možné podľa zákona o spotrebných úveroch predčasne splatiť. O svojom zámere dlžnú sumu predčasne splatiť však musíte spoločnosť písomne informovať minimálne päť pracovných dní pred plánovaným termínom predčasného splatenia. Poplatok za predčasné splatenie je 1% z predčasne splatenej sumy, ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok a 0,5 % ak do termínu konečnej splatnosti zostáva menej ako 12 mesiacov. Podľa zákona nesmie byť výška poplatku vyššia ako by klient zaplatil na úrokoch v prípade nezmenenej splatnosti.

Poplatky

Zmena splátkového kalendára 9,96 €
Opakované vystavenie kalkulácie predčasného ukončenia zmluvy (za druhú a každú ďalšiu kalkuláciu) 66,39 €
Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy:

a) havarijného poistenia

b) povinného zmluvného poistenia

c) poistenia splátok

 

132,78 €

 

Poplatok za zmenu poistnej zmluvy:

a) havarijného poistenia

b) povinného zmluvného poistenia

c) poistenia splátok

66,39 €
Poplatok za úhradu splátky s chybne zadaným variabilným symbolom 3,32 €
Prevod pôžičky 99,58 €
Povolenie užívania vozidla pre tretiu osobu 33,19 €

 

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti Consumer Finance Holding a.s. divízia QuatroCar
Adresa Ul. 29. augusta 3, 058 01 Poprad
Infolinka 0850123440
Telefonický kontakt pre volania zo zahraničia +421 2 4855 5218
Email info@quatrocar.sk

 

A aké sú Vaše skúsenosti s touto pôžičkou? Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a postrehy v diskusii nižšie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia