Ako sa posudzuje bonita klienta

Ako sa posudzuje bonita klienta

Ak si plánujete v najbližšej dobe vziať úver či hypotéku, banka bude skúmať Vašu bonitu. O čo sa jedná? Je to dôležitý ukazovateľ, na základe ktorého finančné inštitúcie zisťujú schopnosť klienta splácať pohľadávku banky a dostatočnosť zabezpečenia úveru.

Poskytovanie úverových produktov je jednou zo základných činností tuzemských bánk, prostredníctvom ktorých zhodnocujú jednak svoje a jednak požičané finančné prostriedky.

Heslo: obozretnosť

Poskytnutím úveru však banka znáša riziko, že pri jeho nesplácaní príde o svoje peniaze. A tak je logické, že si každého žiadateľa predtým ako dôjde k poskytnutiu finančných prostriedkov dôkladne preverí. Ako nástroj na posúdenie schopnosti klienta úver v budúcnosti splácať slúži spomínaná bonita klienta. Čím lepšia bonita, tým lepšie úverové podmienky získate. Je to z dôvodu nízkeho úverového rizika, ktoré musí banka znášať a preto sa môžete tešiť na nízke úroky. Samozrejme to platí aj opačne, čím je klient menej bonitný, tým drahšie si bude požičiavať. Výška úroku bude závisieť od ratingovej skupiny, do ktorej je každý žiadateľ pridelený na základe vypočítanej bonity.

Neexistuje jeden všeobecný vzorec, podľa ktorého by sa dala bonita vypočítať. Každá banka má totižto za týmto účelom vytvorený vlastný hodnotiaci model v ktorom sú rôzne (pre každý fin. ústav inak) nastavené koeficienty pre jednotlivé položky, ktoré sa používajú na výpočet bonity.

Okrem všeobecných koeficientov (ktoré sú uvedené nižšie) každý peňažný ústav si môže do výpočtu zahrnúť aj iné ukazovatele. Kým pre banku A môže byť zaujímavá dĺžka vedenia účtu klienta, banka B to vôbec nemusí brať do úvahy. Posúdenie bonity preto vždy závisí na konkrétnej banke.

Východiskovým bodom výška príjmu žiadateľa

peniaze (2)Pre posúdenie Vašej bonity (za účelom poskytnutia úveru, kreditnej karty, kontokorentu či hypotéky) musí banka poznať výšku Vášho príjmu.

Ak ste zamestnaný, dokladovanie príjmu bude malina. Stačí ak prinesiete potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa (nie však staršie ako jeden mesiac). Na tieto účely slúži predpísané tlačivo, ktoré zvyčajne nájdete zverejnené na webových stránkach poskytovateľa. K tomu sa môže občas požadovať aj doloženie výpisov z bankového účtu, na ktorý Vám chodí výplatu za posledné 3-6 mesiacov (v závislosti od požiadaviek banky). V prípade, že mzdu dostávate v hotovosti, bude sa od Vás požadovať predloženie výplatných pások.

Bankové domy však klientom vychádzajú stále viac v ústrety a preto sa často stretnete s tým, že potvrdenie o výške príjmu nepožadujú. To však neznamená, že by si príjem klienta neoverili – overia a nielen príjem ale aj všetky údaje o žiadateľovi priamo v Sociálnej poisťovni. Táto možnosť zužuje pole pôsobnosti pre podvodníkov, ktorí v žiadosti o úver uvádzali nepravdivé alebo skreslené informácie o zamestnávateľovi, dĺžke pracovného pomeru či o výške príjmu.

Možnosť overiť si údaje v SP je však pre serióznych klientov vítanou možnosťou ako veci vybaviť rýchlejšie, vďaka čomu sa dá úver aj na počkanie. Podmienkou je však Váš písomný súhlas, bez toho to nepôjde.

O niečo viac byrokracie Vás čaká, ak podnikáte – v tomto prípade sa bonita posudzuje na základe daňového priznania za posledný rok alebo dva (podľa požiadaviek) spolu s potvrdením o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu. Niektoré spoločnosti poskytujú aj úvery pre dôchodcov, ale iba na menšie sumy – ak ste teda na dôchodku, výšku Vášho príjmu dokladujete prostredníctvom kópie dôchodkového výmeru alebo potvrdením zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.

Aj keď príjem žiadateľa zohráva dôležitú rolu pri posudzovaní bonity, nie je to ani zďaleka jediný faktor. Banku budú zaujímať aj osobné údaje, akými je vek, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie, dĺžka trvania súčasného zamestnania, profesijné zaradenie, odbor činnosti zamestnávateľa, rodinný stav a podobne. Lepšie skóre získate ak ste mladý a máte do 35 rokov a ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Výdavky

Z pohľadu finančnej inštitúcie je najviac bonitný bezdetný klient, ktorý nemá žiadne výdavky na deti. Čím má klient viac maloletých detí, tým bude jeho bonita nižšia. Je to z dôvodu, že banky zohľadňujú životné minimum na každého člena domácnosti, ktoré je zákonom dané podľa veku. Životné minimum na každého člena domácnosti je teda výdaj, ktorý sa odpočíta od príjmov žiadateľa.

Banku bude zaujímať aj to, či žijete vo vlastnom alebo v prenájme, a taktiež aj všetky ostatné výdavky na živobytie a ostatné splátky, medzi ktoré sa zaraďujú úvery z ostatných bánk, nebankových subjektov, leasing, stavebné sporenie, dôchodkové poistenie, životná poistka a podobne.

Neprekračujte odporúčanú hranicu úverového zaťaženia

Na základe porovnania príjmov a výdavkov žiadateľa banka posúdi jeho bonitu a vypočíta výšku mesačnej splátky. Ak príjmy dostatočne prevyšujú výdavky, je to pre poskytovateľa úveru dobrý predpoklad, že klient bude splácať splátky v dohodnutom termíne a výške, to znamená, že je dostatočne bonitný a úver bude schválený. Banky často vychádzajú z celkového úverového zaťaženia klienta, čo je vlastne pomer medzi záväzkami a príjmami. Ak sú Vaše mesačné výdavky 500 € a príjmy v čistom 1000 €, tak je Vaše úverové zaťaženie 50 %, čo je už dosť vysoké číslo. Odporúča sa, aby toto úverové zaťaženie nebolo viac ako 30 %.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia