Ako sa vysporiadať so zlou úverovou históriou?

Ako sa vysporiadať so zlou úverovou históriou?

Máte stály príjem, dobre platené zamestnanie, úrokové sadzby sú na rekordne nízkych úrovniach…Ideálny čas na zabezpečenie vlastného bývania. A tak neváhate dlho a absolvujete niekoľko úvodných stretnutí v bankách, na ktorých veci vyzerajú sľubne. Usmievavá pracovníčka banky A vysloví nádej, že posúdenie a schválenie žiadostí by malo prebehnúť bez komplikácií do niekoľkých dní s malým dovetkom: pokiaľ ste sa niekedy nedostali do omeškania so splátkou iného úveru. V tom Vám zabliká kontrolka a Vy si spomeniete, že pred niekoľkými rokmi ste dostali upomienky z banky B o omeškaní so splátkami. Naplašíte sa, nakoľko krásny byt s terasou v centre mesta bude bez schválenej hypotéky nedosiahnuteľný…

Ako to teda je? Je šanca získať úver aj so záznamom v registri?

nestastny muz z dlhovV prvom rade je dôležité ozrejmiť, že do úverového registra sa dostane každý, kto spláca alebo v minulosti splácal úver, hypotéku, kreditnú kartu, alebo kontokorent – dokonca aj ten, kto bol len ručiteľom či spoludlžníkom a to bez ohľadu na to, ako poctivo dlh splácal či nesplácal.

Skrátka každá banka, ktorá Vám požičia automaticky „nahodí“ Vaše osobné údaje a detaily poskytnutého úveru do Spoločného registra bankových informácií. Potom existuje ešte nebankový register klientských informácií, ktorý zhromažďuje informácie o klientoch nebankových inštitúcií a leasingoviek.

Na „zozname“ v registri sa tak ocitnú aj tí najväčší poctivci, ktorí neznesú na svojich pleciach žiadne omeškanie so svojimi záväzkami. Poskytovatelia úverových produktov však samozrejme rozlišujú medzi pozitívnym a negatívnym záznamom v registri. A rozdiel v prístupe ku klientom na základe údajov z registrov je potom markantný. Kým pozitívny záznam v registri (ktorým sa môžu pochváliť poctiví dlžníci) môže napríklad schválenie klientovej žiadosti urýchliť, respektíve banka môže ponúknuť výhodnejšie podmienky z dôvodu minimálneho rizika nesplácania, negatívny záznam môže dať žiadosti o úver červenú.

Omeškanie so splátkou však ešte nemusí znamenať automatické zamietnutie žiadosti

Každý finančný dom má totižto vlastnú úverovú politiku – kým niektoré banky sú ochotné akceptovať omeškanie v rozsahu niekoľkých dní, iné „prepáčia“ aj viac ako mesačné omeškanie. Do úvahy sa tiež berie, či sa jednalo zo strany klienta o jednorázový prešľap, alebo či si so splatnosťou nerobí žiadne stresy pravidelne. Samozrejme dôležitá je aj výška dlžnej sumy, s ktorou bol dlžník v omeškaní – inak sa pozerá na človeka, ktorý pozabudol zaplatiť dlh na kreditke vo výške 20 € a inak na človeka, ktorý niekoľko mesiacov ignoruje splátky úveru vo výške 350 € mesačne.

Kým s prvým by nemala mať žiaden vážnejší problém ani jedna banka (veď každému sa môže občas stať, že pod náporom každodenných povinností pozabudne na splatnosť úverov či faktúr…), druhému by asi ochotne nikto nepožičal. Veď predsa ak niekto drzo (a po dobu niekoľkých mesiacov) ignoruje upomienky na zaplatenie dlžnej sumy, kedykoľvek tak môže urobiť zas. A žiadna banka do takého rizika nepôjde.

Spravidla teda platí, že ak bolo omeškanie so splátkou ojedinelé a netrvalo dlho, nádeje na získanie ďalšieho úveru nie sú celkom pochované. Niektoré banky dokonca zohľadňujú čas, ktorý uplynul odvtedy, čo záujemca o úver meškal so splátkou. Čím viac času uplynulo od tohto momentu, tým menšiu váhu pripisujú tejto informácii.

Najlepšie je platiť svoje záväzky včas a nespoliehať sa na to, že v budúcnosti Vám banka Vaše prešľapy, či už zámerné alebo náhodné prepáči. Pokiaľ dodržiavanie termínov nepatrí medzi Vaše silné stránky, zriaďte si inkaso a budete tak v noci lepšie zaspávať s pocitom, že splátka bola odoslaná včas. Poctivosť v splácaní sa vyplatí najmä ak viete, že záznamy v úverových registroch zostávajú dlhých 5 rokov.

Čo ak už ste na zozname neplatičov?

A nedostali ste sa tam zrovna pre nevinné jednorázové pozabudnutie? V tom prípade nebudeme klamať – so žiadosťou o úver môže byť problém. Naskytá sa však jedno riešenie – počkať, dokým uplynie doba, počas ktorej sa uchovávajú záznamy v registroch – potom sa už potenciálny veriteľ o Vašich hriechoch z minulosti nedozvie. Čakať dlhých 5 rokov však nemusí byť nevyhnutné. Spravidla po 3 rokoch od posledného omeškania (pokiaľ sa nejednalo o mimoriadne vážne porušenie záväzkov, ktoré skončilo napríklad exekúciou) dokážu banky prižmúriť oko a „polepšenému“ klientovi opäť požičať.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia