Ako vypovedať spotrebný úver

Ako vypovedať spotrebný úver

Poskytovanie spotrebných úverov sa stalo terčom záujmu európskych legislatívcov, ktorých cieľom je zjednotiť podmienky ich poskytovania a zrušenia v rámci krajín Európskej únie. Dôvodom je posilnenie ochrany spotrebiteľov.

Vplyv európskej legislatívy sa odzrkadlil aj na našom znení Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý okrem práv a ochrany spotrebiteľa upravuje aj možnosti výpovede spotrebného úveru.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Vedeli ste, že máte nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej podpísania? Ak po podpise zmluvy nadobudnete pocit, že ste podpísali nevýhodnú zmluvu, alebo že úrok či ročná percentuálna miera nákladov je príliš vysoká, máte právo na odstúpenie.

Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, nemusíte Vaše dôvody veriteľovi vysvetľovať a veriteľ nemá podľa platného zákona právo požadovať od Vás poplatok za odstúpenie. Jedinou Vašou povinnosťou voči veriteľovi bude vrátiť poskytnuté finančné prostriedky s úrokom za príslušný počet dní, kedy ste ich mali k dispozícii. Ak ste sa rozhodli od zmluvy odstúpiť ešte predtým, ako ste obdržali finančné prostriedky, tak stačí poslať písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy.

podpisovanie vypovede2. Výpoveď

Právna úprava podľa zákona 129/2010 Z.z. hovorí o spotrebiteľských úveroch, ktoré boli uzatvorené na dobu neurčitú, to znamená, že v tomto článku bude reč najmä o revolvingových (obnovujúcich sa) pôžičkách medzi ktoré patria napríklad kreditné karty alebo povolené prečerpanie na bežnom účte (kontokorent).

a) Výpoveď podaná spotrebiteľom

V prípade, že ste uzatvorili zmluvu na dobu neurčitú a v zmluve nebola dohodnutá výpovedná lehota, máte právo ju vypovedať kedykoľvek, s okamžitou platnosťou. Podľa zákona si veriteľ nesmie za vypovedanie zmluvy zo strany spotrebiteľa pýtať poplatok ani sankčný úrok. V prípade, že výpovedná lehota bola zmluvne dohodnutá, nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.

b) Ak zmluvu vypovie veriteľ

Keďže oblasť poskytovania pôžičiek sa týka dvoch zmluvných strán spotrebiteľa a veriteľa, aj veriteľ má svoje práva – môže taktiež vypovedať zmluvu, ak to bolo predtým dohodnuté. V tomto prípade však zákon stojí skôr na strane spotrebiteľa – teda dlžníka, takže výpovedná lehota zo strany veriteľa je stanovená na obdobie minimálne dvoch mesiacov. Je to z toho dôvodu, aby klient – dlžník mal dostatočný čas na úhradu nesplatených záväzkov. Veriteľ taktiež môže z objektívnych dôvodov pozastaviť spotrebiteľovi čerpanie finančných prostriedkov a musí ho o tom ako aj o dôvodoch tohto rozhodnutia informovať v dostatočnom časovom predstihu. Čo sa týka spôsobov doručovania informácii, zákon hovorí buď o písomnej forme alebo o „inom trvanlivom médiu“ (napríklad doručovanie emailom, telefonicky alebo inými elektronickými médiami). Ak však chcete predísť problémom a nedorozumeniam, vždy si vyberte radšej písomnú formu – Oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo Výpoveď zmluvy, ktorú pošlite doporučene. Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa s veriteľom, Vaším finančným poradcom alebo s právnikom. Pred zaslaním výpovede si ešte raz dôkladne preštudujte Obchodné podmienky, nakoľko niektoré finančné inštitúcie si v podmienkach sami stanovujú spôsob doručovania písomností.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia