American Express Gold Card: vyšší poplatok vyváži množstvo exkluzívnych výhod

American Express Gold Card: vyšší poplatok vyváži množstvo exkluzívnych výhod

AmEx Gold Card je viac ako ktorákoľvek prestížna kreditka symbolom statusu. Na Slovensku ju zatiaľ vydáva iba VUB banka. Ponúkaná je len bonitným zákazníkom, s nadštandardným príjmom. Vzhľadom na solventnú cieľovú skupinu sa poskytuje s vysokým úverovým limitom, ktorý začína na 2500 €, ale môže dosahovať aj hodnotu 20 000 EUR. Samozrejmosťou je dlhé bezúročné obdobie, ktoré môžu držitelia prestížnej American Express Gold Card využívať až 50 dní. Ako držiteľ AmEx Gold Card sa stanete členom exkluzívneho klubu s množstvom s tým súvisiacich benefitov.

Hlavné výhody tejto kreditky nespočívajú v programe American Express Selects ktorý oprávňuje držiteľa karty na získanie zliav u širokého spektra obchodníkov na Slovensku a v zahraničí (a ktorý je viac ako zaujímavý), ale predovšetkým v benefitoch, ktoré sa len tak u klasickej kreditnej karty nevidia. Ktoré sú to?

 1. Nadštandardné cestovné poistenie a asistenčné služby

Pri ceste do zahraničia získava držiteľ American Express Gold karty, a jeho rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti ak cestujú s držiteľom karty) a držiteľ dodatkovej karty cestovné poistenie na 90 dní. Platí pre osoby mladšie ako 80 rokov a poistenie nie je viazané na použitie karty.

Čo všetko je v ňom zahrnuté?

Poistenie asistenčných služieb v zahraničí 500 000 EUR
Požičanie finančných prostriedkov na kauciu 5 000 EUR
Právne náklady (pri vymáhaní nároku na náhradu škody voči tretej osobe) 5 000 EUR
Poistenie liečebných nákladov 500 000 EUR
Strata krádež alebo poškodenie batožiny 1 000 EUR
Krádež alebo prípadná strata osobných dokladov 350 EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku 100 000 EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví 100 000 EUR
Poistenie zdržania batožiny pri ceste lietadlom 240 EUR
Poistenie pre prípad zdržania cesty pri leteckej preprave 240 EUR
Poistenie úrazu (s následkom smrti) 50 000 EUR
Poistenie úrazu (s následkom čiastočnej trvalej invalidity) 50 000 EUR
 1. amex gold od vubPoistenie ochrany tovaru – tovar zaplatený hlavnou alebo dodatkovou kartou je automaticky poistený po dobu 90 dní od nákupu proti krádeži alebo náhodnému fyzickému poškodeniu do výšky 5000 €.

 1. Poistenie rozšírenej záruky – ak si klient zakúpi elektroniku Gold kartou (hlavnou alebo dodatkovou), tak získa predĺženie záruky nad rámec zákonnej záruky o 12 mesiacov do výšky 1000 €.

 1. Home Assistance – je rozsiahly balík služieb a poistení, ktoré držiteľovi American Express Gold Card prináša nasledovné výhody:

 • poistenie krádeže tašky alebo kabelky – s maximálnym plnením 100 €. Slúži na kúpu novej tašky (poisťovňa bude akceptovať maximálne 2 poistné udalosti za rok)
 • poistenie krádeže peňaženky do výšky 100 €
 • poistenie krádeže alebo straty osobných dokladov – maximálne poistné plnenie do 100 €, slúži na zaobstaranie nových dokladov
 • poistenie straty alebo krádeže kľúčov od domu, bytu alebo od auta – maximálne do 100 €
 • poistenie zneužitia SIM karty telefónu – poistné plnenie do 100 €. Slúži na uhradenie nákladov na hovory uskutočnené z odcudzeného alebo strateného mobilu
 • Cardif poradca – asistenčná non stop služba, ktorá poskytuje asistenčné služby spojené s bývaním (napríklad vyhľadanie remeselníka a pod.)
 • Servis domácich spotrebičov – poistenie nákladov na opravu pokazeného spotrebiča s plnením do 165 € (max. 2 poistné udalosti ročne)
 • Služby havarijnej situácie – preplatenie nákladov na materiál a opravu do 200 € (inštalatér, kúrenár, zámočník, elektrikár…)
 • Pomoc pri vymknutí hlavných vchodových dverí – náklady na prácu zámočníka do 100 €
 1. Priority Pass – držiteľ karty si môže bez poplatku užívať pohodlie vo viac ako 600 VIP salónikoch po celom svete. Spolucestujúci držiteľa hlavnej karty môžu tiež vstúpiť do salóniku za poplatok 24 €, ktorý bude účtovaný na kartový účet držiteľa hlavnej karty.

 1. Program American Express Selects – umožňuje držiteľovi karty pri platbe Gold kartou získať exkluzívne zľavy na pobyty v rôznych hoteloch na Slovensku ale aj v zahraničí a taktiež využívať zľavy u vybraných obchodníkov a v reštauráciách.

Parametre karty a cenník poplatkov

Limity
Úverový limit 2 500 – 20 000 €
Maximálny limit pre výbery hotovosti z bankomatov / týždeň 700,00 €
Bezúročné obdobie 50 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 16,90 % p.a.
Minimálna splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne 15 €
Poplatky
Poplatok za vydanie hlavnej karty (Gold Basic) 133 € / rok
Poplatok za vydanie dodatkovej karty (Gold Supplementary) 50 € / rok
Vedenie kartového účtu 0 € / rok
Znovuvydanie hlavnej karty po strate alebo krádeži bez poplatku
Znovuvydanie dodatkovej karty po strate alebo krádeži bez poplatku
Znovuvytlačenie PIN kódu bez poplatku
Zmena PIN kódu prostredníctvom bankomatu VÚB banky
SMS notifikácia / emailové služby bez poplatku
Doručenie karty kuriérom na Slovensku 5,00 €
Úhrada splátky v pobočke VÚB banky 1,00 €
Zriadenie inkasa dlžnej sumy bezplatne
Vstup do salónika Priority Pass spolucestujúcim držiteľa hlavnej karty 24 € / osobu
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatu VÚB banky 3 % z transakcie, min. 10,00 €
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov ostatných bánk na Slovensku 3 % z transakcie, min. 10,00 €
Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 3 % z transakcie, min. 10,00 €
Sankcie
1. upomienka pri omeškaní do 20 dní
2. upomienka pri omeškaní dlhšom ako 20 dní 17,00 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia