Americká hypotéka Tatra banka

Americká hypotéka Tatra banka

Hľadáte neúčelový úver s atraktívnou úrokovou sadzbou a vlastníte nehnuteľnosť, ktorou by ste mohli za svoje záväzky banke ručiť? Ak ste na obe otázky odpovedali áno, vhodným spôsobom financovania finančne náročnejších projektov je americká hypotéka – zjednodušene povedané bezúčelový úver za ktorý je potrebné ručiť nehnuteľnosťou. Jednu z množstva neúčelových hypoték poskytuje aj Tatra banka.

Prostredníctvom Americkej hypotéky z Tatra banky môžete získať sumu od 10 000 € až do 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Tento produkt je v mnohom podobný s klasickou Hypotékou TB, len s tým, že peniaze z úveru je možné použiť na čokoľvek, bez dokladovania účelu ich použitia a poskytuje sa s kratšou lehotou splatnosti ako klasické hypotéky – maximálne si môžete splátky rozložiť na obdobie 20 rokov.

tatra banka logo blackNeúčelovou hypotékou sa oplatí financovať väčšie investície, na ktoré by spotrebný úver nepostačoval. Vďaka zabezpečeniu úveru nehnuteľnosťou získate nižšiu úrokovú sadzbu a väčší objem finančných prostriedkov, ako keby ste žiadali o klasický spotrebný úver. Výška úroku a tým pádom aj výška mesačnej splátky bude závisieť od hodnoty nehnuteľnosti (pomeru úveru k cene nehnuteľnosti), ďalej od Vašich finančných možností a zvolenej doby fixácie úrokovej sadzby (na 1,2,3,5, alebo 10 rokov). Najvýhodnejšie vychádza úroková sadzba pri fixácii na tri roky, minimálna sadzba sa začína už od 3,65 % p.a., čo je doposiaľ historicky najnižší úrok. Pri zmene fixácie môžete dlžnú sumu predčasne splatiť bez poplatku. Tatra banka navyše ponúka možnosť zrýchlených splátok, vďaka ktorým môžete každý mesiac poslať banke peniaze navyše až do výšky trojnásobku mesačnej splátky. Za službu zrýchleného splácania si banka účtuje navýšenie úrokovej sadzby o 0,3 % p.a. Kedykoľvek si môžete zrýchlené splácanie aktivovať alebo deaktivovať, ale počítajte s tým, že ak je služba aktivovaná, automaticky budete platiť každý mesiac vyšší úrok. Túto službu využívajte preto len vtedy, ak budete pravidelne, každý mesiac realizovať mimoriadne splátky v maximálnej povolenej výške.

Podmienky

Podmienky pre získanie tohto úverového produktu sú nastavené dosť benevolentne. Stačí, aby záujemca bol starší ako 18 rokov a aby mal čistý mesačný príjem minimálne 400 €.

Parametre produktu

Názov banky Tatra banka a.s.
Názov produktu Americká hypotéka
Typ úveru neúčelový (bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov)
Zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR
Min. objem úveru 10 000,00 €
Max. LTV 80,00%
Maximálna lehota splatnosti 20 rokov
Úrokové sadzby
Fixácia 1 rok od 5,05 % p.a.
Fixácia 2 roky od 4,75 % p.a.
Fixácia 3 roky od 3,65 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 5,35 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 6,05 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,80 % z objemu poskytnutej sumy, minimálne zaplatíte 250 €, max. 950 €
Odhad ceny nehnuteľnosti znalcom Tatrabanky ohodnotenie bytu: 100,00 €

ohodnotenie domu: 170 €

Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 3,50 € / mesiac
Podanie žiadosti o zmenu zmluvy zo strany klienta 110 €

Poznámka: tento poplatok sa platí aj pri podaní žiadosti o predčasné splatenie (s výnimkou predčasného splatenia úveru v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby)

Poplatok za predčasné splatenie a mimoriadnu splátka v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby 0 €

 

Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka v období mimo termínu zmeny fixácie úroku 5 % z nesplatenej istiny + poplatok 110 €
Upomienky upomienka odoslaná prostredníctvom sms správy: 1 €

písomná upomienka: 15 €

výzva: 30 € (odosiela sa pri omeškaní so splátkou alebo pri neplnení zmluvných podmienok)

Zmluvná pokuta 3% z výšky poskytnutého úveru
Úrok z omeškania + 5,75 % (platí sa navyše k štandardne dohodnutej úrokovej sadzbe)

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia