Asistenčné služby pri poistení nielenže šetria náklady, ale sú aj skvelým pomocníkom v situácii keď to najviac potrebujete

Asistenčné služby pri poistení nielenže šetria náklady, ale sú aj skvelým pomocníkom v situácii keď to najviac potrebujete

Napriek tomu, že si čoraz viac uvedomujeme, ako negatívne nás môžu zasiahnuť nepriaznivé okolnosti a teda aj význam poistenia, stále ho chápeme „len“ ako nástroj, ktorý slúži na krytie rizika – pokiaľ nastane okolnosť špecifikovaná v zmluve, poisťovňa preplatí škody na majetku či na zdraví v dohodnutej výške. Škoda, že väčšina ľudí, ktorí majú poistenie uzatvorené aj naplno nevyužíva všetky možnosti, ktoré sú takmer bežnou súčasťou rôznych poistných produktov. Často sa jedná o mimoriadne užitočné benefity, ktoré významne pomôžu vtedy, keď to najviacej potrebujete. Iste, finančná kompenzácia je hlavný dôvod, prečo poistenie uzatvárame, no netreba zabúdať na to, že poisťovňa Vám peňažnú náhradu škody vyplatí až po prešetrení celej udalosti, čo môže byť otázka niekoľkých týždňov.

Peniaze nie sú všetko, niekedy postačí pomocná ruka v núdzi…

Nuž ale keď sa človek ocitne v núdzi, nemyslí len na výšku škody, ale spravidla potrebuje okamžite pomôcť. Každé kvalitné poistenie by preto malo obsahovať spoľahlivé asistenčné služby. Pri výbere poistného produktu sa preto na popis asistenčných služieb nepozerajte ako na prázdne sľuby a niečo, čo nikdy nevyužijete ale berte to ako významný benefit k balíku poistenia.

Rozsah asistenčných služieb závisí od typu uzatváraného poistenia. Iné možnosti ponúkne poisťovňa pri cestovnom poistení, na iné bude lákať pri PZP či havarijnej poistke a iné sa budú spájať s poistením domácnosti. Napriek veľkým rozdielom čo sa týka typu a rozsahu ponúkaných služieb, jedno majú spoločné – vždy sú klientom k dispozícii non stop 24 hodín denne.

Dočerpanie paliva, odtiahnutie vozidla, alebo dobitie batérie? Pri povinnom zmluvnom poistení skoro štandard

pomoc na telefonePoisťovne sa predháňajú v širokej ponuke pomoci pre vodičov, ktorí na ceste „uviazli“ – či už v dôsledku poruchy, nehody alebo nedostatku paliva. Odtiahnutie nepojazdného vozidla je známou a pomerne častou využívanou službou, ktorú ponúkajú všetky seriózne poisťovne, líšia sa len výškou krytia. Vzhľadom k tomu, že odtiahnutie nepojazdného vozidla je pomerne častou záležitosťou, je vhodné si na výšku krytia tejto služby „posvietiť“. Menej známa je skutočnosť, že poisťovne v rámci asistenčných služieb zabezpečia aj drobnú opravu na mieste, v prípade potreby vedia zabezpečiť aj úschovu nepojazdného vozidla na niekoľko dní či odťah do miesta bydliska. V prípade, že často autom cestujete do zahraničia, oplatí sa priplatiť si za nadštandardné asistenčné služby, nakoľko „základné“ sa vzťahujú tak maximálne na územie Slovenska a v zahraničí Vám nič nepomôžu.

Praktická je aj služba zabezpečenia ubytovania, alebo zabezpečenie náhradnej dopravy (vlakom, letecky či náhradným automobilom) pokiaľ plánovaná oprava vozidla má trvať dlhší čas. Pomerne častou súčasťou balíka asistenčných služieb pri PZP či pri havarijnej poistke je aj dočerpanie paliva, výmena prasknutej pneumatiky, otvorenie „zabuchnutého auta“, právne poradenstvo, zastúpenie a asistencia v prípade správneho, trestného či civilného sporu.

V rámci konkurenčného boja o klientov sa však poisťovne snažia nalákať aj na kuriózne asistenčné služby, akou je určite napríklad Alkohol taxi (ktorú ponúka Genertel). Alkohol taxi ponúka poisťovňa v rámci VIP asistenčných služieb pre klientov, ktorí si doprajú zopár pohárikov. Na rozdiel od „obyčajného“ taxi je klient dopravený domov aj so svojím vozidlom. Poisťovňa však túto službu neprepláca, iba ju zabezpečí, poistený si ju hradí z vlastného vrecka.

Odomknutie zabuchnutých vchodových dverí, bezplatný remeselník a zabezpečenie náhradného ubytovania – to všetko je v cene kvalitného poistenia majetku

V rámci poistenia nehnuteľnosti, majetku či domácnosti majú poisťovne tiež pripravený komplexný asistenčný program, v rámci ktorého môžete využívať poradenstvo a informačný servis kedykoľvek keď vzniknú problémy súvisiace s užívaním Vašej nehnuteľnosti. Častým problémom je zabuchnutie dverí – ruku na srdce, „česť“ so zabuchnutými vchodovými dvermi mal už asi každý. Nájde sa však zopár smoliarov, ktorí takéto situácie zažívajú aj niekoľko krát do roka. Aj keď sa nejedná o žiadnu katastrofu, určite Vám takáto udalosť nevyčarí úsmev na tvári. Asistenčná centrála však môže výrazne pomôcť, stačí zavolať, počkať na príjazd technickej pohotovostnej služby ktorá zabezpečí otvorenie dverí či prípadnú výmenu zámku. V rámci asistencie týkajúcej sa majetku je toho oveľa viac: odstránenie príčin havarijného stavu, privolanie remeselníkov a preplatenie ich služieb (do stanoveného limitu). Ak je domácnosť z dôvodu havárie neobývateľná, môžete tiež využiť možnosť vyhľadania náhradného ubytovania alebo zabezpečenia ochrany nezabezpečenej nehnuteľnosti proti vstupu cudzích osôb.

Je tiež dobré vedieť, že asistencia sa nevzťahuje len na tú osobu, ktorá zmluvu uzatvárala, ale aj na všetkých členov domácnosti. Pokiaľ by bol člen Vašej domácnosti hospitalizovaný, asistenčná služba vybaví prevoz z nemocnice domov. Okrem riešenia havarijných situácií, zabuchnutých dverí a pod. je v cene poistenia majetku aj právna asistencia a poradenstvo. To oceníte, ak Vám napríklad hrozí žaloba za spôsobenú škodu – vtedy asistencia zorganizuje právnu ochranu do stanovenej výšky. Tiež sa môžete poradiť s architektom čo sa týka otázok pri zariaďovaní domácnosti alebo so záhradníkom v oblasti záhradníctva. Zadarmo to však nebude – „v cene“ je len kontakt na týchto odborníkov, ich služby si však v plnej výške platí klient z vlastného vrecka.

Máli sa Vám? Môžete si zaplatiť aj nadštandard, v rámci ktorého môžete okrem vyšších limitov získať napríklad „lekára na telefóne“ s ktorým môžete zdarma konzultovať svoj zdravotný stav. Lekár na telefóne tiež ochotne vysvetlí lekárske pojmy, jednotlivé postupy, výsledky testov, poskytne informácie o liekoch a ich účinkoch… Súčasťou je tiež vyhľadanie najbližšej lekárne či zdravotného zariadenia…

Chystáte sa do zahraničia?

Asi najviac človek ocení pomocnú ruku keď je v zahraničí, kde je všetko trochu iné. Predsa len – keď nastane nejaká nepríjemná okolnosť, doma vieme na koho sa obrátiť, v zahraničí je však človek neistejší. Bezpochyby najvyužívanejšou asistenčnou službou je pri cestovnom poistení zdravotná starostlivosť v prípade choroby či úrazu, hospitalizácia v nemocnici, zabezpečenie liekov či prevoz domov. Praktické sú však aj služby tlmočníka, najmä ak cestujete do krajiny ktorej jazyk vôbec neovládate. Tie využijete nielen v zdravotníckych zariadeniach ale napríklad aj pri komunikácii napríklad s políciou alebo s úradmi.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia