Bankový ombudsman zdarma pomôže pri spore s bankou

Bankový ombudsman zdarma pomôže pri spore s bankou

Nadobudli ste presvedčenie, že banka pri poskytovaní svojich služieb vážne porušila Vaše záujmy a neuskutočnila nápravu, napriek Vašim opakovaným sťažnostiam a reklamáciám? V takom prípade Vám môže spor s bankou pomôcť vyriešiť bankový ombudsman.

Inštitút bankového ombudsmana bol zriadený Slovenskou bankovou asociáciou dňa 1.9.2007 s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa v riešení sporov medzi bankou a klientom, v zmysle ustanovení Etického kódexu bánk o ochrane práv spotrebiteľa. V súčasnosti má Slovenská banková asociácia (SBA) 29 členov, ktorí predstavujú viac ako 99 % slovenského bankového sektora. Všetci členovia súhlasili s etickým kódexom, ktorý je vlastne balíčkom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Jedná sa teda o záväzok členských bánk poskytovať finančné služby na vysokej úrovni, dodržiavajúc pritom zásady slušnosti, etiky a transparentnosti.

Bankový ombudsman teda rieši spory medzi klientom a bankou vyplývajúce z nedodržiavania etického kódexu. V žiadnom prípade nemá nahrádzať rozhodovaciu činnosť súdov SR, jeho úlohou je riešenie sporov mimosúdnou cestou. Jeho činnosť má teda charakter odporúčaní a pre poškodeného klienta sú služby bezplatné.

Kedy sa môžete obrátiť na bankového ombudsmana?

Na to, aby sa Vaším podnetom začal zaoberať ombudsman je potrebné splnenie dvoch základných podmienok. Prvá – banka, ktorá poškodila Vaše záujmy musí byť členom Slovenskej bankovej asociácie – kompletný zoznam členov nájdete sa http://www.sbaonline.sk

Druhou podmienkou je, že ste v danej banke už podali sťažnosť a snažili ste sa spor vyriešiť po samostatnej línii, pričom zo strany banky nebola uskutočnená žiadna náprava. Pred podaním samotného podnetu je preto dôležité, aby sa klient snažil najskôr samostatne vyriešiť spor s bankou, a to formou písomnej sťažnosti. Archivácia písomnej komunikácie s finančnou inštitúciou, ktorá poškodila Vaše záujmy, je nesmierne dôležitá, nakoľko k podnetu na začatie konania ombudsmana je potrebné priložiť vyjadrenie banky k jej namietanému konaniu alebo nečinnosti. V prípade, že daná banka s Vami nekomunikovala, je potrebné predložiť dôkaz o tom, že podávateľ kontaktoval banku bezvýsledne.

Akonáhle už bola podaná písomná sťažnosť a napriek tomu nebola vykonaná žiadna náprava, v tomto momente môžete podať oficiálny na začatie konania pred bankovým ombudsmanom. Ideálne, ak si stiahnete a vyplníte oficiálny formulár, nájdete na tejto url adrese: www.bankovyombudsman.sk/wp-includes/files/formular.doc

Nezabudnite k oficiálnej žiadosti priložiť kompletnú písomnú komunikáciu s bankou a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Správne vyplnený formulár pošlite na adresu : Rajská 15/A, 811 01 Bratislava. Okrem písomného podania žiadosti môžete podať aj elektronický podnet na email : ombudsman@bankovyombudsman.sk

Pri elektronickom podávaní žiadosti však berte do úvahy všetky povinné náležitosti a taktiež nezabudnite pripojiť naskenovaný, vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade, že Vaša sťažnosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky povinné náležitosti, ombudsman spolu s teamom špecialistov na financie preskúma oprávnenosť žiadosti a následne vydá odporučenie ako riešiť spor. Lehota na vyjadrenie je štandardne 3 mesiace odo dňa doručenia podnetu. Pri komplikovaných prípadoch, ktorých preskúmanie je časovo náročnejšie, sa lehota na vyjadrenie predĺži na 6 mesiacov, v takomto prípade však musíte byť informovaný o dôvodoch prečo bola lehota predĺžená na 6 mesiacov.

preco sa ludia obracaju na bankoveho ombudsmana

Pri podávaní sťažnosti berte do úvahy skutočnosť, že Vaša žiadosť bude automaticky zamietnutá, pokiaľ nebude spĺňať povinné náležitosti a taktiež aj v tom prípade, ak sa týka výšky úrokovej sadzby alebo poplatkov súvisiacich s poskytnutím finančného produktu. Podľa vyjadrení súčasnej ombudsmanky, množstvo sťažností je dôsledkom nekomunikácie s bankou. Pritom niekedy sú na vine samotní klienti, ktorí nereagujú na výzvy z banky a vzniknutú situáciu začnú riešiť až vtedy, ak im na dvere zaklope exekútor. Dobrá rada preto znie: Nedorozumenia riešte okamžite, písomnou formou a nečakajte, dokým bude neskoro. Písomnú komunikáciu s bankou si pre každý prípad starostlivo odkladajte.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia