Banky nemajú problém požičať osobám s nízkym príjmom

Banky nemajú problém požičať osobám s nízkym príjmom

Takmer každý ôsmy Slovák pracujúci na „full time“, teda na plný úväzok robí za menej ako 400 EUR brutto mesačne, teda len o pár desiatok eur viac ako je aktuálna minimálna mzda. Tento údaj nedávno zverejnila Poštová banka vo svojej tlačovej správe. Každému je jasné, že z takto nízkeho príjmu sa príliš vyhadzovať z kopýtka nedá, skôr naopak – takýto príjem postačuje len na živorenie.

Aj nízke splátky môžu vážne nabúrať rodinný rozpočet

Akonáhle sa vyskytnú neočakávané výdavky – či už pokazený domáci spotrebič, nevyhnutná rekonštrukcia bytu alebo len väčší nákup nového oblečenia, príjmy človeka ktorý zarába na hranici minimálnej mzdy, nebudú postačovať na financovanie neočakávaných výdavkov. K nízkopríjmovým skupinám nepatria len ľudia s minimálnou mzdou, ale aj poberatelia dôchodku či mamičky na materskej dovolenke. Takéto osoby zvyknú finančné problémy riešiť zdanlivo najjednoduchšou cestou – pôžičkami. Pritom práve takýto ľudia by sa mali akémukoľvek zadlžovaniu vyhýbať, aj keď je ich finančná situácia veľmi zložitá. Je totižto veľká pravdepodobnosť, že ak momentálne nemajú povedzme 400 €, len s ťažkosťou budú banke splácať aj malé mesačné splátky s úrokmi a s poplatkami.

Nízky príjem? Žiaden problém…

mince v rukeA ako pristupujú k nízkopríjmovým skupinám (dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke, zamestnané osoby s nízkym príjmom) banky a finančné inštitúcie? Prekvapivo – bez problémom im požičajú. Poštová banka sa dokonca pýši tým, že dôchodok alebo materská dovolenka nie je žiadnou prekážkou na získanie Dostupnej pôžičky. Štandardne Poštová banka poskytuje úvery v objeme od 400 do 7000 € s dobou splatnosti v rozsahu jedného až šiestich rokov.

Žiadatelia s podpriemerným, respektíve veľmi nízkym príjmom síce nemajú šancu získať maximálnu výšku úveru 7000 €, ale stále môžu požiadať o menšie sumy.

Poštová banka na jednej strane neodmietne žiadosť iba z dôvodu nízkeho príjmu, no na druhej strane musí byť splnená podmienka minimálneho príjmu žiadateľa.

Poberateľ starobného dôchodku, ak chce získať pôžičku v Poštovej banke, musí mať mesačný príjem vo výške minimálne 133 €. O niečo vyšší príjem 166 € sa požaduje pri poberateľoch invalidného dôchodku. Banka bližšie nešpecifikuje min. výšku príjmu pre záujemkyne spomedzi radov mamičiek na materskej dovolenke. V tomto prípade však berie do úvahy rozdiel medzi čistými príjmami a výdavkami rodiny s dieťaťom. Tento rozdiel musí postačovať na riadne splácanie úveru. Ženy na materskej dovolenke však získajú úver len pod podmienkou, že si nájdu spoludlžníka. Spoludlžníkom môže byť napríklad partner, manžel alebo akákoľvek iná dospelá fyzická osoba s pravidelným a preukázateľným príjmom. Ak je spoludlžník osoba s veľmi dobrou bonitou (nadpriemerným mesačným príjmom), mamička na materskej môže získať aj pôžičku v hodnote 20 000 €.

Nárok na získanie Dostupnej pôžičky z Poštovej banky má aj dôchodca až do veku 70 rokov. Práve vďaka tejto pomerne štedrej vekovej hranice sa banka teší nárastu záujmu dôchodcov o tento úverový produkt. V minulom roku zaznamenala banka takmer tretinový nárast objemu poskytnutých úverov. Rastúci trend bol zaznamenaný aj v počte poskytnutých pôžičiek, v ktorých ako dlžníci figurujú ženy na materskej dovolenke.

Škrt cez rozpočet

S novelou zákona o spotrebných úveroch ktorý vstúpil do platnosti iba tento rok sa stane poskytovanie pôžičiek nízkopríjmovým skupinám ťažšie. Podľa novej právnej úpravy musia všetci veritelia dôkladne preveriť schopnosť žiadateľa úver splácať, s ohľadom na sociálno-ekonomickú situáciu žiadateľa, v opačnom prípade môže byť pôžička vyhlásená za bezúročnú. Dlžník v takomto prípade vráti veriteľovi len istinu, bez poplatkov a úrokov, čím sa zabráni zbytočnému navyšovaniu dlžnej sumy. Cieľom zákona je chrániť ľudí s nízkymi príjmami pred bezhlavým zadlžovaním.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia