Bezúčelová flexihypotéka VÚB banka

Bezúčelová flexihypotéka VÚB banka

VÚB banka ponúka klasickú americkú hypotéku prostredníctvom produktu Bezúčelová Flexihypotéka. Jedná sa o neúčelový úver, ktorý je možný použiť na čokoľvek bez toho, aby ste museli banke dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Ako zabezpečenie sa požaduje ručenie tuzemskou nehnuteľnosťou, určenou na bývanie (teda napríklad rodinným domom alebo bytom). Podmienkou je, aby bola daná nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva. Banka tiež požaduje poistenie nehnuteľnosti proti prípadnému poškodeniu alebo zničeniu a vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky.

Bezúčelová hypotéka sa poskytuje v objeme od 6600 € maximálne do 166 000 €, pričom úverový strop bude závisieť od hodnoty nehnuteľnosti a od Vašej aktuálnej finančnej situácie. Výšku príjmu je potrebné zdokladovať na základe potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činné osoby predkladajú daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie. Členovia vybraných lekárskych komôr (napríklad Slovenská lekárska komora, Notárska komora) majú tú výhodu, že príjem nemusia dokladovať, stačí podpísať čestné prehlásenie o výške príjmu. Výhodou Bezúčelovej Flexihypotéky z VÚB banky je možnosť získať úver vo vysokom objeme, s dlhšou lehotou splatnosti (maximálne 20 rokov) a s nižšou úrokovou sadzbou ako v prípade spotrebného bezúčelového úveru. Vďaka ručeniu nehnuteľnosťou tak získate aj o niekoľko percent nižšiu úrokovú sadzbu. Dlhšia lehota splatnosti zase umožní získať nižšie mesačné splátky. Flexihypotéka sa Vám prispôsobí aj počas splatnosti – kedykoľvek si môžete ešte viac znížiť mesačnú splátku predĺžením splatnosti (iba v prípade, že ste si pri podpise zmluvy nevybrali max. lehotu splatnosti). Úver je možné predčasne splatiť bez poplatku v čase zmeny fixácie úroku a raz ročne môžete realizovať mimoriadne splátky až do výšky 20 % z úveru bez poplatku.

Základné informácie o produkte

Názov banky VÚB banka
Názov produktu Bezúčelová Flexihypotéka
Typ bezúčelový úver
Objem úveru minimálne: 6600 €

maximálne: 166 000 €

Lehota splatnosti minimálne: 12 mesiacov

maximálne: 240 mesiacov

Forma zabezpečenia vyžaduje sa ručenie nehnuteľnosťou určenou na bývanie nachádzajúcou sa na území SR, ktorá musí byť zapísaná na liste vlastníctva + poistenie danej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky
Úrokové sadzby od (uvedené úroky sú minimálne)
FIX 1 rok 4,39 % p.a.
FIX 3 roky 4,39 % p.a.
FIX 5 rokov 4,79 % p.a.
Sankčný úrok z omeškania 3,00%
Poplatky
Poskytnutie úveru 0,80 % z objemu, minimálny poplatok je 200 €, maximálny je 1000 €
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 3,30 €
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta

150 € pre zmeny ktoré vyžadujú schválenie VÚB banky

110 € pre zmeny ktoré nevyžadujú schvaľovanie zo strany banky

Predčasné splatenie úveru / mimoriadna splátka
  1. v termíne zmeny fixácie úrokovej sadzby: 0 €

  2. mimo termínu zmeny fixácie pre spotrebné úvery so splatnosťou do 10 r.:0,5% -1 % z predčasne splatenej sumy ak bola zmluva podpísaná po 11.6.2010. Možnosť predčasne splatiť úver do 10 000 € v poslednom roku splatnosti bez poplatku pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2013

  3. pre ostatné úvery (so splatnosťou nad 10 r.): 4 % z predčasne splatenej sumy, min. 166 €

Poznámka: možnosť poslať každých 12 mesiacov mimoriadnu splátku úveru až do výšky 20 % z úveru bez poplatku

1. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy 10,00 €
2. upomienka 40,00 €

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia