Bezúčelový úver TB Classic Tatra banka

Bezúčelový úver TB Classic Tatra banka

V ponuke každého bankového domu nesmie chýbať pôžička na čokoľvek, alebo inými slovami bezúčelový úver. Tatra Banka samozrejme nie je žiadnou výnimkou a tento typ produktu poskytuje prostredníctvom Bezúčelového úveru TB Classic. Finančné prostriedky je možné použiť na čokoľvek, bez nutnosti dokladovať účel ich použitia. Vzhľadom k tomu, že v ponuke tejto banky chýbajú účelové spotrebné úvery (ktoré sú spravidla lacnejšie), klienti TB si z tohto úveru financujú aj auto či renováciu bývania. Pri takýchto zámeroch je však dobré (minimálne pre porovnanie) získať aj orientačné ponuky účelových pôžičiek.

Informácie o produkte

Bezúčelový úver TB Classic umožňuje získať finančné prostriedky v objeme od 500 až do 25 000 €. Minimálna lehota splatnosti je 12 mesiacov. Splátky si môžete maximálne rozložiť na 9 rokov (pri dlhšej, respektíve maximálnej lehote splatnosti však musíte počítať s tým, že úver viac preplatíte na úrokoch). Úroková sadzba začína na 9,90 % ročne. Úročenie je fixné, to znamená že výška mesačnej splátky zostane počas celej lehoty splatnosti nemenná.

Výhody:

Expresné posúdenie žiadosti

Výhodou je extrémne rýchly schvaľovací proces, vďaka ktorému sa dozviete výsledok posúdenia Vašej žiadosti do 24 hodín. Klienti Tatra banky môžu podať prostredníctvom internet bankingu, mobilného bankovníctva alebo služby DIALOG Live podať žiadosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Jednoduché vybavenie bez dokladovania príjmu

Záujemcovia, ktorí si nechávajú posielať výplatu na účet vedený v TB po dobu minimálne 6 mesiacov nemusia dokladovať výšku svojho príjmu. Bez dokladovania príjmu získajú úver aj všetci žiadatelia, ktorí majú príjem zo zamestnania v SR. Banka si totižto ich bonitu overí prostredníctvom údajov získaných zo Sociálnej poisťovne. Hlavnou výhodou je teda jednoduchý proces podania žiadosti bez zbytočných papierovačiek a rýchle posúdenie žiadosti.

tatra banka logo blackÚver si môžete voliteľne poistiť priamo na pobočke banky pre prípad invalidity, pracovnej neschopnosti, straty zamestnania či smrti. V prípade uzatvorenia poistenia sa mesačná splátka navýši o poistné, ktoré sa vypočíta ako isté percento z výšky splátky. K problematike poistenia úverov (oplatí sa či nie?) si môžete prečítať viac.

Podmienky

Podmienkou je vek v čase podania žiadosti od 18-64 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný, preukázateľný príjem.

Potrebné doklady

  • preukaz totožnosti (občiansky preukaz)

  • zamestnaná osoba: doklad o trvaní zamestnania minimálne za obdobie 3 mesiacov, pričom tento doklad musí byť potvrdený zamestnávateľom

  • podnikateľ – fyzická osoba – preukazuje oprávnenie na podnikanie na území SR za obdobie minimálne 2 rokov + potvrdenie o príjme z podnikateľskej činnosti za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené príslušnými inštitúciami

  • dôchodca – predkladá potvrdenie o poberaní dôchodku (TB bude akceptovať starobný, invalidný, výsluhový dôchodok a opatrovateľský príspevok)

Parametre

Názov banky Tatra banka, a.s.
Názov produktu Bezúčelový úver TB Classic
Informácie o produkte
Výška úveru od 500 -25 000 €
Úroková sadzba od 9,90 % p.a.
Sankčná úroková sadzba +5,05% p. a. + štandardná úroková sadzba
Doba splatnosti 12-108 mesiacov
Zabezpečenie bez spoludlžníka a ručiteľa
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 2 % z objemu poskytnutého úveru, max. 300 €
Zmena úverovej zmluvy 40,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
  • 0,5-1 % z predčasne splatenej istiny, najviac však v zákonom stanovenej výške (pre zmluvy uzatvorené od 30.4.2010)
  • 4 % z predčasne splatenej istiny pre zmluvy uzatvorené do 30.4.2010
  • bez poplatku ak suma predčasne splatených splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej nepresahuje 10 000 €
Poistenie úveru – dobrovoľné
typ poistenia A (súčasťou tohto poistného typu je poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity) vstupný vek 18-60 rokov 1,10 % z mesačnej splátky úveru
typ poistenia A1 – poistenie pre prípad smrti, vstupný vek od 61-65 rokov 1,75 % z mesačnej splátky úveru
typ poistenia C (súčasťou je poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity, ďalej pre prípad pracovnej neschopnosti a straty zamestnania), vstupný vek od 18-60 rokov 5 % z mesačnej splátky úveru

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia