Bezúčelový úver TB Garant ponúka peniaze bez dokladovania pod podmienkou zabezpečenia sporením, vkladom alebo investíciou

Bezúčelový úver TB Garant ponúka peniaze bez dokladovania pod podmienkou zabezpečenia sporením, vkladom alebo investíciou

Tatra banka poskytuje svojim klientom ale aj neklientom banky možnosť čerpať bezúčelový úver TB Garant vo výške od 1 000 € až do 800 000 € s atraktívnou úrokovou sadzbou vo výške od 5,40 % p.a. Peniaze na čokoľvek ponúka bez dokladovania príjmu, bez spoludlžníka a bez ručiteľa. Podmienkou je zabezpečenie sporiacimi produktami Tatra banky, investíciami do fondov Tatra Asset managementu, hypotekárnymi záložnými listami alebo dlhopismi TB.

Záujemca o tento produkt tak môže čerpať úver a zároveň sporiť či inak zhodnocovať svoje finančné prostriedky. Zabezpečenie však nemusí byť len vo vlastníctve dlžníka, ale môže byť aj vo vlastníctve tretej osoby (rodinného príslušníka).

Výhodou je skutočnosť, že pôžičku môžete čerpať bez čakania, spravidla ešte v deň podania žiadosti.

Spôsob čerpania bude mať vplyv na výšku úrokovej sadzby

tatra banka logo blackKlient si môže vybrať z dvoch spôsobov čerpania:

a) formou kontokorentného úveru – pri tomto type je splatnosť jeden rok s možnosťou automatickej obnovy, počítajte s úrokovou sadzbou od 8,90 % p.a.

alebo

b) formou splátkového úveru (kedy si môže klient vybrať splatnosť od 1-10 rokov). Pri tomto type čerpanie je úrok od 5,40 % p.a.

 Parametre

Názov poskytovateľa Tatra banka a.s.
Názov produktu Bezúčelový úver TB Garant
Typ bezúčelový spotrebný úver
Minimálny objem úveru 1 000,00 €
Maximálny objem 800 000,00 €
Minimálna doba splatnosti 12 mesiacov
Maximálna doba splatnosti 120 mesiacov (pri splátkovom úvere je splatnosť 1 rok s automatickou obnovou)
Splácanie mesačné
Zabezpečenie možnosť vybrať si jednu z nasledovných foriem zabezpečenia:

  • sporiace produkty Tatra banky (vladná knižka, termínovaný účet)
  • investície do fondov Tatra Asset Managementu (podielovými, profilovými alebo zaistenými fondami)
  • hypotekárne záložné listy
  • dlhopisy TB
Čerpanie možnosť výberu:

  • splátkového úveru
  • kontokorentného úveru
Podmienky

vek min. 18 rokov, občiansky preukaz, žiadateľ musí poskytnúť bankou akceptovateľné zabezpečenie

Úroky
Minimálna úroková sadzba pri čerpaní formou splátkového úveru: od 5,40 % p. a.
pri čerpaní formou kontokorentného úveru: od 8,90 % p.a.
Úrok z omeškania 5,25 % p.a.
Poplatky
Spracovateľský poplatok
  1. pri žiadosti o kontokorentný úver je spracovateľský poplatok: 2 % z objemu poskytnutého úveru. min. 30 €, max. 300 €
  2. splátkový úver: 1 % z objemu, min. 30 €, max. 300 €
Správa a vedenie úverového účtu bezplatne
Podanie žiadosti o zmenu 40,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka max. 1 % z predčasne splatenej istiny, najviac však v zákonom stanovenej výške (pre zmluvy uzatvorené od 30.4.2010)4 % z predčasne splatenej istiny pre zmluvy uzatvorené do 30.4.2010
Navýšenie úveru 2 % z navyšovanej sumy, min. 30 €, max. 300 €
SMS upomienka pri omeškaní splátky alebo pri neplnení zmluvných podmienok 1,00 €
1. upomienka odoslaná poštou 15,00 €
2. upomienka (výzva) 30,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia