Blue od American Express poskytuje len VÚB banka

Blue od American Express poskytuje len VÚB banka

Kreditnú kartu Blue od American Express vydáva na Slovensku exkluzívne iba VÚB banka. Táto prestížna kreditka spája v sebe viac výhod – zaujímavý je najmä program odmeňovania za platby kartou – za každý nákup, ktorý kartou zaplatíte, získate až 0,5 % z hodnoty nákupu späť. Systém odmeňovania funguje na princípe zbierania bodov, za každé 0,01 € zaplateného kartou získava klient 0,01 bodu. Všetky nazbierané body v danom mesiaci sú súčasťou mesačného výpisu. Raz za rok banka pripíše na účet klienta peňažný bonus, podľa počtu nazbieraných bodov, ktorý sa vypočíta ako 0,5 % z celkového počtu nazbieraných bodov počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Peňažný bonus sa pripisuje len za bezhotovostné platby – to znamená že pri výpočte sa nebudú počítať výbery v hotovosti a prípadné storná transakcií. Nárok na získanie cash backu vo výške 0,5 % z objemu uskutočnených bezhotovostných platieb stráca držiteľ karty, ktorý neuhradil minimálnu splátku počas dvoch či viacerých za sebou nasledujúcich mesiacov.

S kartou Blue od American Express automaticky získavate prístup k exkluzívnym zľavám a benefitom (zľavy vo vybraných hoteloch, obchodoch či reštauráciách) vďaka členstvu v programe American Express Selects, do ktorého sú zapojení obchodníci z 50 krajín sveta, vrátane Slovenska.

Ďalšie výhody

blue od amexOkrem cash backu a jedinečných zliav American Express ponúka aj ďalšie výhody – cestovné poistenie na 90 dní do zahraničia zadarmo, asistenčné služby, poistenie ochrany tovaru a rozšírenie záruky.

  1. Cestovné poistenie – pri ceste do zahraničia získava hlavný držiteľ karty, manžel/manželka a deti hlavného držiteľa karty (ak cestujú spolu) a držiteľ dodatkovej karty širokú škálu cestovného poistenia až na 90 dní. Poistenie sa vzťahuje len na osoby do 80 rokov. Poistenie je automaticky zahrnuté v ročnom poplatku za kartu a nie je viazané na použitie karty.

Typ poistenia Poistenie do sumy
Poistenie asistenčných služieb 250 000 EUR
Zapožičanie finančných prostriedkov pre prípad kaucie 3 000 EUR
Právne náklady (pri vymáhaní nároku na náhradu škody voči tretej osobe) 3 000 EUR
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 250 000 EUR
Strata, krádež alebo poškodenie batožiny 500 EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku 75 000 EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví 75 000 EUR
Zdržanie batožiny pri použití leteckej dopravy 240 EUR
Poistenie pre prípad zdržania cesty pri leteckej doprave 240 EUR
Poistenie úrazu (s následkom smrti) 50 000 EUR
Poistenie úrazu (s následkom čiastočnej trvalej invalidity) 50 000 EUR
  1. Poistenie ochrany tovaru – tovar, ktorý je zakúpený hlavnou alebo dodatkovou kartou Blue je automaticky počas 90 dní odo dňa nákupu poistený proti krádeži alebo náhodnému poškodeniu až do výšky 5000 €

  1. Predĺženie záruky – elektronika zaplatená kartou blue s kúpnou cenou od 100 – 1000 € získava automaticky predĺženie zákonnej záručnej doby o ďalších 12 mesiacov vo výške maximálne 1000 €.

Názov vydavateľa VÚB a.s.
Názov produktu Blue od American Express
Typ produktu kreditná karta
Úverový limit 500 – 9 000 €
Maximálny limit pre výbery hotovosti z bankomatov / týždeň 500,00 €
Bezúročné obdobie 50 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 17,90 % p.a.
Minimálna splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne 15 €
Podmienky
  • Vek od 25 do 60 rokov (klienti VÚB banky od 23 rokov)
  • Trvalý pobyt na území SR
  • Pracovný pomer na dobu neurčitú u jedného zamestnávateľa alebo pracovný pomer na dobu určitú u jedného zamestnávateľa aspoň 3 mesiace (klienti VÚB banky) / 6 mesiacov (neklienti VÚB banky)
  • Min. čistý mesačný príjem 500 €
Poplatky
Poplatok za vydanie hlavnej karty 27,00 €
Poplatok za vydanie dodatkovej karty 7 € / rok
Vedenie kartového účtu 0 € / rok
Znovuvydanie hlavnej alebo dodatkovej karty po strate alebo krádeži
Znovuvytlačenie PIN kódu
Zmena PIN kódu prostredníctvom bankomatu VÚB banky
Doručenie karty kuriérom na Slovensku 5,00 €
Úhrada splátky v pobočke VÚB banky 1,00 €
Zriadenie inkasa dlžnej sumy 10,00 €
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatu VÚB banky 3 % z transakcie, min. 10,00 €
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov ostatných bánk na Slovensku 3 % z transakcie, min. 10,00 €
Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 3 % z transakcie, min. 10,00 €
Sankcie
Sankčný úrok z omeškania 23,65% p.a.
1. upomienka pri omeškaní do 20 dní
2. upomienka pri omeškaní dlhšom ako 20 dní 17,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia