Bonusy a malusy spravia s cenami PZP poriadne rošambo

Bonusy a malusy spravia s cenami PZP poriadne rošambo

Od začiatku apríla platí novela zákona o poisťovníctve, ktorou sa mení aj zákon o povinnom zmluvnom poistení, podľa ktorej musia všetky poisťovne po novom zaviesť do povinného zmluvného poistenia systém bonus-malus.

Táto legislatívna novinka tak veľmi ovplyvní cenu za PZP. Doteraz to bolo tak, že uplatňovanie bonusov a malusov bolo plne v rukách poisťovní – kým niektoré na bezškodový priebeh pri stanovovaní ceny PZP prihliadali, iné ho ignorovali.

Na Slovensku ako prvá zaviedla systém bonus – malus poisťovňa Genertel.

v auteVýrazne ušetria vodiči, ktorí jazdia bez nehôd

Za každý rok bez nehody získavajú zľavu z poistného. Spravidla sa jedná o zľavu 5 % za každých 12 mesiacov bez nehody. Po celú dobu poistenia sa potom poistencovi spočítavajú roky bezškodového priebehu a podľa ich počtu sa potom vypočíta výška zľavy. Vodiči, ktorí jazdia dlhé roky bez nehody, tak môžu získať maximálnu zľavu zo základnej ceny PZP vo výške až do 50-60 %, podľa podmienok vybranej poisťovne.

Jedna nehoda Vás o zľavu na PZP pripraviť nemusí

V prípade, že spôsobíte nehodu napríklad po troch rokoch bezškodového priebehu, neznamená to, že nárok na bonus stratíte úplne. Poisťovňa odráta za každú poistnú udalosť príslušný počet mesiacov (12-36, podľa podmienok konkrétnej poisťovne) od celkového počtu bonusových mesiacov a tak zníži výšku bonusu. Povedzme, že Vás bude evidovať ako klienta s jedným rokom bezškodového priebehu s nárokom na zľavu napr. štandardných 5 %. Pri ďalšej nehode zase odrátava bonusové mesiace. Po ich vyčerpaní sa klient prepadne na úroveň malusu – prirážky na poistnom, ktorá môže v závislosti od počtu poistných udalostí cenu poistného až zdvojnásobiť.

Bonusy a malusy si môže každá poisťovňa stanovovať individuálne, preto je ich výška v jednotlivých poisťovniach rozdielna. Vo všeobecnosti platí, že vodiči ktorí jazdia bez nehody ušetria (max. 50-60 % z ceny poistného) a nehodoví si priplatia (až do dvojnásobku základnej ceny PZP).

Systém bonus-malus nie je viazaný na konkrétne vozidlo, ale na poistníka uvedeného v zmluve.

Ako sa dokazuje bezškodový priebeh?

Nový zákon neupravuje spôsob, ako má držiteľ vozidla dokazovať bezškodový priebeh pri uzatváraní zmluvy – pri prechode do inej poisťovne. Poisťovniam zase zákon nestanovuje, ako majú postupovať v prípade, že klient doklad neprinesie.

Najčastejšie sa to rieši takým spôsobom, že pri prechode do inej poisťovne klient môže predložiť potvrdenie o bezškodovom priebehu, ktorý na požiadanie vystaví pôvodná poisťovňa. Pokiaľ tak spraví, nová poisťovňa bonusové mesiace započíta. Ak klient potvrdenie nepredloží, je zaradený do východiskového stupňa, kedy nemá nárok na žiadnu zľavu.

Novela zákona prináša aj ďalšie zmeny – vodiči si budú môcť nové PZP uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni, a to aj v prípade, že predošlé im bolo zrušené z dôvodu neplatenia. Doteraz si museli neplatiči uzatvoriť poistenie v rovnakej poisťovni, v inej nebolo platné. Zároveň bola stanovená maximálna výpovedná doba pre zrušenie poistenia z dôvodu neplatenia poistného a to na maximálne 3 mesiace. Predtým, ako novela vstúpila do platnosti (1.4.2015) mohli poisťovne evidovať poistnú zmluvu aj dlhšie a potom žiadať úhradu poistného a penále z omeškania.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia