Cesta k hypotéke sa viacerým od apríla skomplikuje: začnú platiť prísnejšie podmienky pri posudzovaní príjmu

Cesta k hypotéke sa viacerým od apríla skomplikuje: začnú platiť prísnejšie podmienky pri posudzovaní príjmu
Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Od 21. marca vstúpi do platnosti Zákon o úveroch a bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zásadne zmení zaužívanú prax na hypotekárnom trhu. A to nielen procesy pred samotným získaním hypotéky (ako napríklad nová povinnosť veriteľov poskytnúť klientom detailné informácie o úvere na štandardizovanom formulári ESIS – až tak detailné, že vyplnený formulár bude mať min. 10 strán) ale aj počas jej splácania. V médiách najviacej zarezonovalo skresanie poplatku za predčasné splatenie hypotéky.

Nový zákon umožní bankám si za predčasné splatenie úveru mimo termínu fixácie pýtať najviac jedno percento z predčasne splatenej sumy. To je podstatný rozdiel oproti súčasnému zmluvnému poplatku vo výške 4-5 % z predčasne splatenej istiny. Banky však namietajú, že jedno percento sankčný poplatok vo väčšine prípadov nestačí na pokrytie ich nákladov. Veľmi oprávnené sú teda obavy, že banky budú menej ochotné poskytovať úvery s dlhšou fixáciou, prípadne riziko straty pri predčasnom splatení sa budú snažiť zmierniť plošným zvýšením úrokových sadzieb, ktoré budú znášať aj tí klienti, ktorí neplánujú hypotéku splatiť mimo termínu fixácie úrokovej sadzby.

Viac v článku: Nový zákon o úveroch zosekal poplatky za predčasné splatenie hypotéky na minimum

Zaujímavé bude tiež sledovať vplyv novej legislatívy týkajúcej sa predčasného splatenia na trh s refinancovaním. Je možné, že hypotekárni dlžníci budú podrobnejšie sledovať ponuky konkurenčných bánk aj mimo termínu zmeny fixácie úrokovej sadzby a v prípade výhodnejšej ponuky banku jednoducho zmenia. Úverová turistika sa tak môže tešiť ešte väčšej obľube ako doteraz.

Ste živnostník s nepravidelným príjmom alebo máte okrem základu aj bonusy? Poponáhľajte sa. Od apríla môže byť pre Vás získanie adekvátnej hypotéky ťažký oriešok

Nový zákon o úveroch sprísňuje podmienky pre posúdenie schopnosti klienta splácať úver. Veritelia si budú musieť po novom získavať informácie o príjme záujemcu ktoré musia byť zdokladované alebo overené z interných alebo hodnoverných externých zdrojov – nezávislých od žiadateľa. Vhodným zdrojom je tak napríklad potvrdenie od zamestnávateľa, prostredníctvom Sociálnej poisťovne a pod.

V súčasnosti napríklad niektorým fin. inštitúciám stačí predloženie bankových výpisov za posledné mesiace pričom nie je potrebné dodatočne predkladať pracovnú zmluvu, výplatné pásky či zdroj príjmu. Kým doteraz banky mohli doteraz poskytovať hypotéky komukoľvek, kto mal pravidelný príjem a nezaujímal ich až tak veľmi pôvod príjmu, po novom to už možné nebude. Ľuďom bez zdokladovateľného, pravidelného príjmu sa tak cesta k hypotéke úplne zatarasí. Aj keď je pravdou, že tkz. hypotéky bez dokladovania príjmu (len na základe čestného prehlásenia) boli značne obmedzené potom, čo NBS odporučila komerčným bankám takéto úvery neposkytovať a to ani v prípade, že hodnota nehnuteľnosti bola dvojnásobná oproti požadovanému objemu úveru. Pravidlá ktoré predstavila NBS na jeseň 2014 však neboli pre finančné inštitúcie záväzné, mali len odporúčací charakter. Nový zákon o úveroch však veriteľom vyslovene ukladá povinnosť, že informácie o príjmoch spotrebiteľa musia byť „dokladované alebo overené prostredníctvom interného zdroja alebo hodnoverného externého zdroja ktorý je nezávislý od spotrebiteľa.“

Komplikovanejšiu situáciu pri získavaní finančných prostriedkov na bývanie budú mať aj všetci tí, ktorí majú okrem základného platu aj bonusy či prémie a zamestnanci ktorých výška príjmu sa odvíja od tabuliek. Banka totižto bude môcť započítať len aktuálny zdokladovateľný príjem, pričom do úvahy nesmie brať ani garantovaný nárast príjmu. Naopak, ak je predpoklad, že sa príjem klienta v budúcnosti zhorší (napríklad odchodom do dôchodku) tak s takýmto poklesom banka kalkulovať musí.

Nóvum je tiež povinnosť veriteľa opätovne otestovať klientovu schopnosť splácať pri navýšení úveru.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia