Cestovný pas vybavujte v predstihu, ušetríte peniaze za expresné vydanie

Cestovný pas vybavujte v predstihu, ušetríte peniaze za expresné vydanie

Plánujete letnú dovolenku mimo krajín eurozóny? Platnosť cestovného pasu si skontrolujte čo najskôr, vyhnete sa tak zbytočným stresom a plateniu poplatkov za expresné vydanie cestovného dokladu. Navyše začiatkom roka 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o cestovných dokladoch, ktorá zavádza niekoľko noviniek v platnosti cestovných pasoch pre jednotlivé vekové kategórie a v správnych poplatkoch.

Každé dieťa musí mať vlastný pas

Najzásadnejšou zmenou je zavedenie povinnosti vlastného cestovného dokladu aj pre deti mladšie ako 5 rokov. Kým ešte minulý rok niektoré krajiny zápisy detí v pasoch rodičov akceptovali, tento rok tomu už tak nebude. Podľa nariadenia EÚ, ktoré vstúpilo do platnosti 26.6.2012 sú členské štáty povinné vydávať cestovné pasy iba ako individuálne cestovné doklady. V súvislosti s touto zmenou sú povinné mať pri ceste do zahraničia všetky deti, a to bez ohľadu na to, či majú 5 rokov, 5 mesiacov alebo 5 dní. Dôvodom zavedenia legislatívnej novinky bolo posilnenie ochrany detí všetkých vekových kategórii pred únosom a obchodovaním s nimi.

Cestovať môžete aj s občianskym preukazom

pas predna strana_mJe všeobecne známym faktom, že do zahraničia môžeme vycestovať iba s občianskym preukazom, v prípade, že ho daná krajina považuje za platný cestovný doklad. Občania SR môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať do členských štátov EÚ (po novom už aj do Chorvátska), ale aj na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska a Albánska. Pri cestách do ostatných krajín (vyššie neuvedených) budete potrebovať platný cestovný pas. Ale pozor! Skontrolujte si vypršanie platnosti. Cestovný doklad musí platiť ešte minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu, čo vyžadujú niektoré krajiny s vízovou povinnosťou. Nestačí teda, že pri návrate bude Váš mesiac ešte „platný“ ale musí byť pri návrate platný minimálne pol roka.

Keďže hrdými majiteľmi občianskych preukazov sa stávame až pri dovŕšení 15. roku, dovtedy sa musia deti pri vycestovaní do krajín EÚ mať so sebou cestovný pas. V súvislosti so zavedením povinnosti vlastného cestovného dokladu aj pre deti akéhokoľvek veku nastal trocha chaos. Neinformovaní rodičia sa veselo vyberú so svojimi ratolesťami za hranice Slovenska bez toho, aby malo ich dieťa platný cestovný doklad. Ak by náhodou bola kontrola, mohol by vzniknúť vážny problém.

Platnosť dokladu

Cestovný pas sa vydáva deťom vo veku do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, s 5 ročnou platnosťou sa vydáva občanom mladším ako 16 rokov a všetci ostatní (ľudia vo veku 16 a viac rokov) budú mať pas platný až 10 rokov.

Ako a kde si podať žiadosť

Žiadosť o vydanie cestovného pasu si podáva občan starší ako 15 rokov vždy OSOBNE na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru buď v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Prechodný pobyt nemusí byť úradne nahlásený, to znamená, že doklad si môžete vybaviť na ktoromkoľvek OR PZ, ktorý máte najbližšie. Ak máte napríklad trvalý pobyt v Michalovciach a pracujete v Bratislave, tak si bez problémov môžete vybaviť pas aj v Bratislave.

Stránkové dni na jednotlivých pracoviskách policajného zboru nájdete tu:

http://www.minv.sk/?strankove-dni-a-hodiny-na-pracoviskach

Osobná prítomnosť pri podávaní žiadosti je nutná z dôvodu, že občan musí za účelom vydania cestovného pasu poskytnúť biometrické údaje (fotografiu tváre a otlačok prsta). Výnimkou sú len bezvládni ľudia, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko. V takomto prípade je možné žiadosť po dohode podať prostredníctvom mobilného pracoviska.

Za dieťa mladšie ako 15 rokov musí podať žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca – rodič, pestún, opatrovník…ktorý potom aj vydaný pas prevezme. Osoba mladšia ako 18 rokov musí až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony k žiadosti priložiť aj súhlas zákonného zástupcu. Osvedčenie podpisu sa nepožaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný pas vydáva.

Aké doklady budete potrebovať na vybavenie CP?

  • občiansky preukaz
  • rodný list ak občiansky preukaz ešte nebol vydaný a ak ide o prvé vydanie CP, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve SR (ktoré nesmie byť staršie ako 6 mesiacov)
  • matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti (napríklad sobášny list pri zmene priezviska po sobáši)
  • skôr vydaný cestovný pas
  • správny poplatok

Správne poplatky za vydanie

Veková kategória Platnosť Vydanie do 30 dní Vydanie do 10 dní Expresné vydanie do 2 dní
Dieťa do 6 rokov 2 roky 8,00 € 16,00 € 24,00 €
Osoba od 6 do 16 rokov 5 rokov 13,00 € 26,00 € 39,00 €
Osoba staršia ako 16 rokov 10 rokov 33,00 € 66,00 € 99,00 €

Pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí sa platí iba polovičný poplatok. Správny poplatok neplatia osoby pri zmene nezavinenej občanom a taktiež aj osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Za stratu, poškodenie či krádež sa bude platiť viac

Novelou zákona však vstúpili do platnosti prísnejšie sankcie za stratu, poškodenie či nenahlásenú krádež cestovného pasu. Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení CP polícia vyberá dvojnásobok príslušnej sadzby. Pri druhej strate v dobe platnosti cestovného dokladu sa platí až päťnásobok príslušnej sadzby. Pri tretích a ďalších „prešľapoch“ zaplatíte mastnú pokutu vo výške až desaťnásobku príslušnej sadzby.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia