Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Na Slovensku pôsobí Citibank Europe plc ako pobočka zahraničnej banky, pričom obchodnú činnosť v oblasti poskytovania finančných služieb a bankovníctva zahájila začiatkom roka 2009, kedy sa stala právnym nástupcom Citibank Slovakia a.s., na základe získania bankovej licencie od Národnej banky Slovenska. Napriek tomu, že Citi je vo svete poprednou globálnou spoločnosťou a leadrom v oblasti poskytovania finančných služieb, bežnému slovenskému spotrebiteľovi nie je táto banka až tak celkom známa. Je to z dôvodu, že sa jej činnosť zameriava najmä na korporátnych klientov a malých a stredných podnikateľov.

Citibank-logoNa rozdiel od Českej republiky, kde ponúka množstvo zaujímavých bankových produktov aj pre súkromných klientov, na Slovensku sa rozhodla obsluhovať iba právnické osoby. Medzi stálych klientov patria významné nadnárodné spoločnosti, ktorých materské firmy využívajú služby tejto banky vo svojich krajinách už celé desaťročia. Na Slovensku Citibank ponúka korporátnym klientom služby z oblasti treasury, trade a cash managementu. Druhou cieľovou skupinou sú malí a strední podnikatelia, pre ktorých je tiež pripravená komplexná ponuka bankových a finančných služieb ktorá zahŕňa: podnikové financovanie (prevádzkové aj investičné) služby platobného styku, devízové operácie, ochrana voči kurzovým, úrokovým alebo komoditným rizikám, cash management a celú škálu podpory zahraničného obchodu.

Napriek tomu, že Citibank nie je na Slovensku až tak známa, banka sa môže pochváliť až 200 ročnou históriou a obchodnými zastúpeniami v približne 100 krajinách sveta. Vznik banky sa datuje do roku 1812, kedy bola založená pod obchodným menom First National City Bank v New Yorku. O niekoľko desiatok rokov neskôr sa stala najväčšou americkou bankou. Postupom času sa začala rýchle rozrastať otváraním nových pobočiek aj v iných krajinách. Aktuálne je jednou z najväčších bankových skupín v Amerike. Skupina Citi prostredníctvom svojich divízii poskytuje komplexné finančné služby viac ako 200 miliónom klientom, medzi ktoré patria fyzické, právnické osoby, ale aj štátne orgány a inštitúcie. Ponuka skupiny zahŕňa retailové bankovníctvo, korporátne a investičné bankovníctvo, poistné produkty a asset management.

Kontaktné údaje

 

Adresa sídla Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Mlynské nivy 43 (Apollo Business Center I) 825 01 Bratislava

Telefón 02/58 230 111
Fax 02/58 230 200
CITIFINANCIAL 0800 10 20 30
Blokácia platobných kariet 02/58 230 400

0850 111 422

Web http://www.citibank.com/
Kód banky 8130
Znakový kód CITISA
SWIFT kód CITISKBA

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia