Čo je EURIBOR

Čo je EURIBOR

Euribor je skratka z Euro Interbank Offered Rate a tento termín označuje referenčnú sadzbu, za ktorú sú euro termínované vklady ponúkané jednou bankou druhej banke na medzibankovom trhu za určitú časovú jednotku. EURIBOR predstavuje priemer medzibankových sadzieb za ktoré sú ochotné najvplyvnejšie banky eurozóny požičať peniaze iným bankám.

Prispievateľmi Euriboru sú takzvané panel banks, ktoré sa radia medzi najvplyvnejšie banky s najväčším obratom na peňažných trhoch v rámci eurozóny. Ich počet sa mení, niektoré pribúdajú, iné odbúdajú, aktuálne ich je 32.

Panelové banky – aktuálny zoznam

Krajina Názov panelovej banky
Rakúsko Erste Group Bank AG – RBI (Raiffeisen Bank International)
Belgicko Belfius – KBC
Fínsko Nordea – Pohjola
Francúzsko Banque Postale – BNP-Paribas – HSBC France – Société Générale – Natixis – Crédit Agricole s.a. – Crédit Industriel et Commercial CIC
Nemecko Deutsche Bank – Commerzbank – DZ Bank
Grécko National Bank of Greece
Írsko AIB Group – Bank of Ireland
Taliansko Intesa Sanpaolo – Monte dei Paschi di Siena – Unicredit – UBI Banca
Luxembursko Banque et Caisse d’Épargne de l’État
Holandsko ING Bank – Rabobank
Portugalsko Caixa Geral De Depósitos (CGD)
Španielsko Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Banco Santander Central Hispano – CECABANK – CaixaBank S.A.
Ostatné banky v rámci EÚ Barclays Capital – Den Danske Bank
Medzinárodné banky London Branch of JP Morgan Chase Bank N.A. – Bank of Tokyo Mitsubishi

euribor word cloudJednotlivé panelové banky sú povinné poskytnúť svoje sadzby najneskôr do 10:45 stredoeurópskeho času každý deň. Zo sadzieb poskytnutých panelovými bankami Reuters spracuje kalkuláciu Euriboru. Vypočíta sa tak, že zo zozbieraných dát sa vyhodí vrchných a spodných 15 %, zvyšok sa spriemeruje a zaokrúhli sa na tri desatinné miesta. Euribor sadzby sa zverejňujú každý deň o 11:00 hodine stredoeurópskeho času.

Euribor sa často nesprávne považuje za jednu sadzbu. V skutočnosti existuje až 15 rôznych Euribor sadzieb, pričom každá je za inú časovú jednotku (maturitu). Stanovuje pre časové jednotky 1,2 alebo 3 týždne a 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mesiacov. Prvýkrát bol uverejnený dňa 30. decembra 1998 s platnosťou od 1.Januára 1999, čo bol aj deň zavedenia eura v bezhotovostnom platobnom styku. Dovtedy boli v rámci Európy používané najmä sadzby FIBOR a PIBOR, teda francúzske a nemecké sadzby.

Prečo je EURIBOR dôležitý?

Od sadzieb Euribor sa odvíjajú ceny všetkých finančných produktov, najmä swap, future, úrokov bánk. úverových produktov a hypotekárnych úverov s variabilnou sadzbou. Ak sa teda zaznamená nárast Euriboru, tak sa zdvihnú úroky komerčných bánk.

Treba dodať, že Euribor nie je regulačným nástrojom Európskej centrálnej banky – banky sa pri obchodovaní týmito sadzbami neriadia, vždy sa o konkrétnom obchode rozhoduje na základe toho kto dá najlepšiu ponuku a samozrejme to záleží aj od aktuálneho dopytu.

Aktuálne sadzby EURIBOR

Nájdete na web stránke Národnej banky Slovenska, na tomto odkaze

Historické údaje sú k dipozícii na webe Euribor® a Eonia®, nájdete ich tu

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia