Čo je to IBAN, kde sa používa a ako ho získať?

Čo je to IBAN, kde sa používa a ako ho získať?

Podať domáci platobný príkaz dokáže nie je nič zložité a dokáže to aj žiak základnej školy. Situácia sa však trocha skomplikuje, pokiaľ chceme zrealizovať platbu do zahraničia. Tu už banka vyžaduje údaje ako IBAN a BIC kód s ktorými sa bežný človek denno denne nestretáva – teda pokiaľ pravidelne neprijíma alebo neposiela platby do zahraničia. Čo tieto výrazy znamenajú a na čo slúžia?

BIC je identifikačný kód banky (z anglického Bank Identifier Code). Je to vlastne swiftový kód banky ktorý pozostáva z 8 alebo z 11 znakov – veľkých písmen, prípadne číslic a uvádza sa bez medzier.

IBAN (z anglického International Bank Account Number – Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma účtu, vďaka ktorej sa dá účet, krajina a banková inštitúcia príjemcu platby jednoznačne identifikovať. Cieľom IBAN-u je umožniť jednoduché a automatické spracovanie cezhraničných platieb. Použitím medzinárodného čísla bankového účtu docielime rýchlejšie spracovanie cezhraničného medzibankového prevodu a znížime tým chybovosť. Cezhraničným prevodom sa má na mysli platba v mene EUR, v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (teda všetky krajiny EÚ plus Nórsko, Lichtenštajnsko a Island). IBAN bol vytvorený v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy (ECBS). Dôvodom jeho zavedenia bolo zjednodušenie platieb v rámci EÚ, neskôr si ho však osvojili aj ostatné európske krajiny ako aj štáty na blízkom východe a v Karibiku (vyžadujú ho napríklad krajiny ako Bosna a Hercegovina, Srbsko, Turecko, Izrael, Maurícius…)

Uvádzanie čísla účtu príjemcu platby v tvare IBAN je pre všetky krajiny EÚ povinné banky ho v týchto krajinách striktne vyžadujú. Žiaľ aj v dnešnej dobe, niekoľko rokov od povinného zavedenia (od 1.5.2004) ho niektorí príjemcovia neuvádzajú. V takom prípade neváhajte príjemcu kontaktovať a požiadať o zaslanie správneho IBAN-u, v opačnom prípade Vám banka môže odmietnuť transakciu zrealizovať.

Formát

Formát čísla účtu v tvare IBAN je stanovený štandardom EBS204, ktorý vydal ECBS (European Committee for Banking Standards), aktuálne je založený na medzinárodnej norme ISO 13616:2007. Štruktúra IBAN-u je nasledovná:

  • prvé dva znaky sú alfabetické a predstavujú kód krajiny podľa vyššie uvedenej medzinárodnej normy (na Slovensku je to SK, v Nemecku DE, v Rakúsku AT, v Českej republike CZ…) Kompletný zoznam kódov krajín nájdete na http://www.ecbs.org
  • nasledovné dva znaky sú numerické a predstavujú kontrolné číslice
  • posledná časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov a predstavuje číslo účtu

V elektronickom prostredí sa medzinárodné číslo bankového účtu uvádza bez separátorov, v papierovej forme sa dlhé číslo rozdelí do skupín po štyroch znakoch ktoré sú oddelené separátormi.

Na Slovensku má IBAN 24 znakov a jeho štruktúra je nasledovná:

  • ISO kód krajiny SK (2 znaky)
  • kontrolné číslice 2 znaky
  • kód banky – 4 znaky
  • prvá časť čísla účtu (prefix) – 6 znakov
  • druhá základná časť čísla účtu – 10 znakov

iban format finanza.sk

Ako zistiť IBAN

IBAN najspoľahlivejšie zistíte na výpise z bankového účtu alebo prihlásením do internet bankingu Vašej banky. Iba banka príjemcu dokáže poskytnúť 100 % správny údaj. Preto na nezmysly typu generátor, konvertor IBANu a rôzne kalkulačky na jeho výpočet radšej zabudnite. V opačnom prípade riskujete nesprávne údaje, čo môže mať za následok neodoslanie platby či odoslanie na nesprávnemu príjemcovi.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia