Čo je to inflácia a prečo peniaze strácajú na hodnote

Čo je to inflácia a prečo peniaze strácajú na hodnote

S pojmom inflácia sa stretávame v televízii, v novinách a v ekonomických časopisoch, ktoré nás v pravidelných intervaloch bombardujú číslami za posledný mesiac, štvrťrok, odhadmi na nasledovné obdobie, aktuálnou hodnotou a spokojným konštatovaním politikov, pokiaľ sa darí držať infláciu na Slovensku na nízkej úrovni. Čo je to vlastne tá inflácia a čo znamená pre bežného človeka?

Jednoduchá definícia hovorí, že inflácia je všeobecný rast cenovej hladiny v čase, ľudovo povedané – zdražovanie. Keďže ceny rastú, znižuje sa hodnota peňazí s ktorými môžeme narábať. Za ten istý objem peňazí môžeme nakúpiť menej ako v minulosti. Preto je inflácia medzi ľuďmi asi rovnako populárna ako nútený pobyt v nemocnici.

Ako sa meria?

horiaca patdesiatkaMiera inflácie sa vypočíta na základe zmeny cien základných produktov v spotrebiteľskom koši, ktorý odzrkadľuje štruktúru výdavkov bežnej domácnosti v danej krajine. Aktuálne hodnoty inflácie pravidelne zverejňuje Štatistický úrad. Ešte pred pár rokmi sa zisťovali spotrebiteľské ceny CPI podľa vlastnej metodiky. Vstupom Slovenska do menovej únie musel Štatistický úrad prispôsobiť požiadavkám EÚ, ktoré mali zabezpečiť lepšiu porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien jednotlivých krajín v rámci Európskej únie. Od 1.1.2009 sa tak musí zisťovať aj harmonizovaný index spotrebiteľských cien v eurozóne HICP.

Spotrebiteľský kôš, na základe ktorého sa meria miera inflácie, obsahuje po revízii indexu spotrebiteľských cien až 713 položiek rôznych druhov tovarov a služieb, približne 90 000 vzoriek z 13 400 maloobchodných predajní. Nachádzajú sa v ňom základné potraviny (múka, maslo…), nealkoholické nápoje, tabakové výrobky a alkohol, kozmetika (mydlo, prášky), nábytok, vybavenie domácnosti, oblečenie, bývanie a výdavky súvisiace s bývaním, palivá, náklady na dopravu, zdravie, vzdelávanie, kultúru a oddych…

Každý z týchto reprezentantov spotrebiteľského koša má pridelenú istú váhu, preto čím viac daný reprezentant zdražie, tým väčší vplyv bude mať na vývoj inflácie.

Úroveň inflácie teda hovorí o tom, o koľko percent stúpla cena tohto spotrebiteľského koša oproti minulému roku.

Podľa štatistického úradu dosiahla inflácia na Slovensku za rok 2013 oproti minulému roku 1,4 percenta.

Vývoj inflácie v SR od roku 2008

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miera inflácie 4,60% 1,60% 1,00% 3,90% 3,60% 1,40%

V rámci EÚ zverejňuje infláciu Eurostat. Miera inflácie v krajinách EÚ je priemerne okolo 2,23 % (priemer za obdobie od 1991 do 2013) a vypočíta sa ako priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien v jednotlivých krajinách eurozóny (HICP).

Cieľom Európskej centrálnej banky je držať infláciu na želanej úrovni okolo 2 %.

Čo ju spôsobuje?

Hlavným dôvodom vzniku inflácie je neustále zvyšujúce sa množstva peňazí v obehu v porovnaní s produktivitou. Na inflácii sa veľkou mierou podieľajú aj centrálne banky, ktoré ľudovo povedané „tlačia“ stále viac a viac peňazí. Teraz už v skutočnosti peniaze netlačia, tak ako tomu bolo v minulosti, ale nárast peňazí v obehu spôsobujú svojou monetárnou politikou. Rieši sa to znížením základnej úrokovej sadzby, vďaka ktorej sú úvery lacnejšie pre firmy aj občanov. Tí si potom môžu kúpiť to, po čom im srdce zapiští – tovary, služby, bývanie…prípadne požičané peniaze ďalej investujú. V obehu je tak viac peňazí. A čím je ich viac, tým je menšia ich hodnota. Sú menej vzácne, čo sa prejaví v raste cien, teda v raste inflácie.

Do pozornosti dávame prednášku Miltona Friedmana o príčine inflácie. Video je síce staré, z 80-tych rokov, ale stále mimoriadne výstižné a aktuálne:

Milton Friedman je nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1976 za výsledky v oblasti analýzy spotreby, histórie a teórie peňazí a za predvedenie zložitosti stabilizačnej politiky.

Prestížny časopis The Economist ho považuje za „najvplyvnejšieho ekonóma druhej polovice dvadsiateho storočia…a možno aj celého“. M. Friedman bol neúnavným bojovníkom za osobnú slobodu, slobodný trh a obmedzenú rolu vlády. Bol poradcom prezidenta Ronalda Reagana a vzorom poradcov premiérky Margaret Thatcherovej, ktorým sa vďaka Friedmanovým odporúčaniam podarilo dostať enormne vysokú infláciu pod kontrolu. Práve inflácii venoval veľkú pozornosť a podstatnú časť svojho života. Preslávil sa výrokom že „inflácia je zdanenie bez použitia legislatívy.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia