Čo je to leasing

Čo je to leasing

Stručná definícia leasingu je prenájom výrobkov alebo výrobných podmienok na vopred dohodnuté obdobie za odplatu formou leasingových splátok.

V praxi sa najčastejšie stretávame s leasingom áut, ale často sa týmto spôsobom financujú aj stroje, zariadenia či nehnuteľnosti. V prvom polroku tohto roka dosiahol objem obchodov lízingoviek sumu až 850 miliónov EUR, z čoho polovicu tvorilo financovanie osobných áut.

Túto službu využívajú najmä podnikatelia a firmy, ktorí nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov na nákup áut, strojov, výpočtovej techniky alebo napríklad aj výrobnej linky. Poskytovateľmi sú leasingové spoločnosti, ktoré nakúpia daný tovar, ktorý následne, na základe zmluvy nájomcovi prenajímajú. Financovanie majetku prostredníctvom cudzích zdrojov sa teda teší veľkej obľube medzi podnikateľmi, ktorí môžu šikovne využívať všetky ekonomické a daňové výhody s ním súvisiace.

Na začiatku sa väčšinou požaduje od nájomcu prvá mimoriadna splátka, takzvaná akontácia,ktorej výška sa bežne pohybuje od 10 až do 70 % z kúpnej ceny tovaru. V rámci marketingových aktivít leasingových spoločností je často možné získať aj nulovú akontáciu. Výhodou tohto spôsobu financovania je teda možnosť získať požadovaný tovar bez zaplatenia celej obstarávacej ceny. Pre podnikateľov je tu ešte ďalšia podstatná výhoda – možnosť zahrnúť si leasingovú splátku do nákladov.

Rozdiel medzi leasingom a úverom

leasingMnožstvo ľudí si tieto dva pojmy zamieňa a rozdiel je pritom zásadný. Ak si vezmete nejaký tovar na úver, splácate pravidelné splátky vrátane poplatkov a úrokov, podobne ako pri leasingu, ale akonáhle zmluvu podpíšete, stávate sa majiteľom danej veci. Pri financovaní tovaru prostredníctvom leasingu je majiteľom až do úplného splatenia leasingová spoločnosť. Po zaplatení poslednej splátky má nájomca možnosť si daný tovar za vopred dohodnutú zostatkovú sumu odkúpiť, respektíve má na predmet leasingu predkupné právo. Zostatková cena sa môže určiť ako fixná suma alebo ako percento z obstarávacej ceny.

Typy leasingov

  1. Finančný – jedná sa o najbežnejší a na slovenskom trhu najrozšírenejší typ. Využívajú ho ako súkromné osoby, tak aj podnikatelia. Ako zo samotného názvu vyplýva, je založený len na poskytnutí financovania zo strany leasingovej spoločnosti a žiadne ďalšie služby navyše už nečakajte. Kompletná starostlivosť o prenajatú vec vrátane poistenia a údržby je povinnosťou nájomcu. Celý proces vyzerá takto – vyhliadnete si konkrétnu vec, ktorú by ste chceli financovať prostredníctvom leasingu a zaplatíte akontáciu (prvú splátku, ak to daná spoločnosť vyžaduje). Po podpise zmluvy si môžete tovar vziať a užívať ho, majiteľom je stále leasingová spoločnosť. Nájomca má povinnosť platiť splátky vrátane úrokov tak, ako to bolo dohodnuté v zmluve. Na konci má nájomca nárok na odkúpenie predmetu leasingu za vopred dohodnutú sumu.

  1. Operatívny je využívaný najmä strednými a väčšími firmami. Pri tomto type je celá starostlivosť a služby súvisiace s predmetom leasingu povinnosťou leasingovej spoločnosti, teda prenajímateľa. U nás sa najčastejšie využíva na autá. Veľká spoločnosť so stovkami zamestnancov (napríklad obchodných zástupcov) nechce mať žiadne starosti s riadením vozového parku. Nájomca si tak prenajme niekoľko vozidiel za pevnú mesačnú splátku na krátke obdobie – zvyčajne 12-48 mesiacov. Pravidlom je, že doba trvania zmluvy je kratšia ako životnosť tovaru alebo jeho odpisovanie podľa platnej legislatívy. Autá tak môže prenajímateľ bezstarostne používať, všetky povinnosti súvisiace s prevádzkovaním auta prechádzajú na leasingovú spoločnosť, vrátane servisu, poistenia a riešenia prípadných poistných udalostí. Predmet operatívneho leasingu zostáva stále majetkom leasingovej spoločnosti a po uplynutí dohodnutej zmluvy si nájomca môže prenajímaný tovar vymeniť za nový, prípadne sa dohodnúť na odkúpení.

  1. Spätný  – tento typ je charakteristický tým, že predmet lízingu bol kúpený ešte pred podpisom leasingovej zmluvy. Súkromná osoba alebo podnikateľ si kúpil daný tovar z vlastných zdrojov od výrobcu alebo dodávateľa. Z rôznych dôvodov sa majiteľ danej veci (napríklad finančné problémy alebo využívanie daňových výhod leasingu) môže rozhodnúť pre spätný leasing, čo v podstate znamená odkúpenie tovaru od jeho pôvodného majiteľa leasingovou spoločnosťou, ktorá stanovuje aj odhad ceny tovaru. V niektorých prípadoch spoločnosť požaduje vyplatenie prvej splátky – akontácie. Rozdiel medzi cenou tovaru a akontáciou leasingová spoločnosť vyplatí na účet pôvodného majiteľa, ktorý môže predmet spätného leasingu naďalej používať. Novým majiteľom tovaru sa po podpise zmluvy stáva leasingová spoločnosť a pôvodný majiteľ, teraz už nájomca si postupne daný tovar spláca a odkupuje ho podľa dohodnutého splátkového kalendára. Výhodou tohto typu je teda okamžité získanie finančných prostriedkov, ktoré je možné použiť na čokoľvek.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia