Čo je to vinkulácia

Čo je to vinkulácia

podpisovanie papierovNa Slovensku sú ľudia zbehlí vo financiách skôr výnimkou a tak nám robí problém porozumieť finančným pojmom, akým je napríklad vinkulácia. O čo sa jedná? Je to v podstate „zamknutie“, zákaz, prípadne obmedzenie dispozičného práva u vkladov, úverov, hypotékach, poistnom plnení alebo dokonca pri cenných papieroch až dokým nie je splnená vopred určená a zmluvne dohodnutá podmienka. Názov tohto finančného pojmu bol odvodený z latinského vincolare čo znamená viazať.

Vinkulácia poistného plnenia v prospech banky

Pri hypotékach ale aj spotrebných úveroch, obzvlášť ak sú poskytnuté na vyššie sumy, banka veľmi často požaduje vinkuláciu poistného plnenia. Pri hypotekárnych úveroch je to dokonca jedna zo základných podmienok na poskytnutie úveru.

Klientovi, ktorý chce hypotéku získať, nezostáva teda nič iné, iba dať založenú nehnuteľnosť poistiť proti živelným pohromám, zničeniu a poškodeniu, ktoré by malo za následok drastické zníženie ceny nehnuteľnosti a toto poistenie vinkulovať v prospech banky. V podstate to znamená, že ak nastane poistná udalosť (napríklad požiar) a založená nehnuteľnosť, ktorou klient ručí banke za splnenie svojich záväzkov, bude poškodená požiarom, poistná suma bude poisťovňou vyplatená banke (teda poskytovateľovi hypotéky) a nie klientovi. Banky vyžadujú vinkuláciu poistného plnenia (VPP) minimálne vo výške poskytnutého hypotekárneho úveru, niekedy však aj do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Uvedieme si príklad:

Vezmete si hypotéku z banky v objeme 70 000 € a za úver ručíte nehnuteľnosťou v hodnote 100 000 €, teda objem hypotéky je 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banka od Vás bude požadovať VPP aspoň vo výške 70 000 €, ale najčastejšie do 100 % hodnoty nehnuteľnosti, teda v tomto prípade 100 000 €. Ak by došlo k poistnej udalosti (napríklad požiar), tak by poisťovňa zaslala finančné prostriedky z poistky banke, ktorá si uplatní všetky svoje pohľadávky a zvyšnú sumu vráti Vám.

VPP predstavuje formu zabezpečenia pohľadávok, ktoré vzniknú pri poistnej udalosti. Akonáhle je úver vyplatený, ruší sa vinkulácia. Jej zrušenie sa odborne nazýva devinkulácia.

Banky majú často uzatvorené partnerské zmluvy s vybranými poisťovňami. V prípade, že sa rozhodnete uzatvoriť zmluvu s partnerskou poisťovňou Vašej banky, tak získate nielen výhodnejšie poistenie, ale často krát aj iné benefity, ako napríklad zníženie úrokovej sadzby alebo zľavu z poplatku za poskytnutie úveru.

Mohlo by Vás zaujímať: Kedy sa oplatí uzatvoriť poistenie schopnosti splácať úver?

Vinkulácia finančných prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť

S pojmom vinkulácia sa často stretnete aj v momente, keď chcete nehnuteľnosť predať či kúpiť. Či už ste sa na strane kupujúceho alebo predávajúceho, určite Vám záleží na tom, aby kúpno-predajný proces prebehol hladko. Aby sa predišlo situáciám, kedy kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a nehnuteľnosť je na neho prepísaná alebo zaplatí a nie je na neho prepísaná, je potrebné zvoliť bezpečný spôsob platby kúpnej ceny. Na to existujú dve spoľahlivé riešenia – notárska úschova a druhým je vinkulácia finančných prostriedkov, ktorú za poplatok vykoná ktorákoľvek slovenská banka. Poplatky si stanovuje každá banka samostatne a môžu byť dané ako fixná čiastka za tento úkon (napríklad SLSP a ČSOB si účtujú 70 €, VÚB 60 €) alebo ako percento z vinkulovanej sumy (napríklad Tatra banka si pýta 0,25 % z vinkulovanej sumy, minimálne 120 €).

V praxi to funguje takým spôsobom, že kupujúci zloží dohodnutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť na svojom účte v banke na základe podpísanej zmluvy o vinkulácii. Banka potom blokuje finančné prostriedky až dovtedy, dokým predávajúci nepredloží banke list vlastníctva použiteľný na právne úkony, kde je už uvedený ako nový majiteľ nehnuteľnosti kupujúci. Na základe predloženého listu vlastníctva sú finančné prostriedky vyplatené predávajúcemu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia