Čo musí obsahovať vlastná zmenka + vzor na stiahnutie

Čo musí obsahovať vlastná zmenka + vzor na stiahnutie

Zmenka je významným právnym a platobným nástrojom, slúžiacim na zabezpečenie záväzku. Pokiaľ Vás požiadal kamarát či rodinný príslušník o pôžičku a vy si chcete byť istý, že svoje peniaze dostanete naspäť, nechajte si podpísať zmenku, ktorá sa dá použiť aj na zabezpečenie finančných záväzkov medzi fyzickými osobami.

Vzor vlastnej zmenky (bez protestu): stiahnuť tu
Zmenku by sme mohli charakterizovať ako dlžnícky cenný papier s predpísaným obsahom, vystaveným na rad určitej osoby, ktorou sa jej vystavovateľ zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu v prospech osoby uvedenej na zmenke.
Vlastná zmenka si vystačí s dvoma osobami – s vystaviteľom (zmenečným dlžníkom) a veriteľom (remitentom). Jej podpisom sa vystaviteľ zaväzuje zaplatiť zmenečnú sumu remitentovi (teda veriteľovi alias majiteľovi zmenky).

Náležitosti zmenky upravuje Zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb. V druhej časti tohto zákona (v § 75 – § 78) sú definované náležitosti vlastnej zmenky.

Povinné náležitosti:

1. V prvom rade musí zmenka obsahovať označenie, že ide o zmenku ktoré musí byť vyjadrené v jazyku, v ktorom je tento cenný papier napísaný. Označenie že ide o zmenku musí byť zahrnuté aj v samotnom texte cennej listiny, nielen v jej názve, čo má za úlohu plniť aj funkciu výstražnej doložky pre zúčastnené strany.
2. Musí obsahovať bezpodmienečný prísľub zaplatiť určitú peňažnú čiastku. Bezpodmienečný prísľub znamená, že zaplatenie dohodnutej sumy sa nesmie viazať na splnenie ďalších mimozmenkových podmienok. Okrem číselného a písomného vyjadrenia sumy je povinnou náležitosťou aj mena. Pokiaľ mena nebude uvedená, bude sa považovať za neplatnú.
3. Údaj sročnosti – teda splatnosť – dátum do ktorého má byť záväzok splatený. Ak nie je uvedený údaj o sročnosti, tak platí, že zmenka je splatná na videnie (okamžite po predložení).
4. Údaj o mieste, kde má byť splatená. Ak nie je bližšie špecifikovaný údaj o mieste, platí, že platobným miestom je miesto vystavenia zmenky. Ak chýba aj údaj o mieste jej vystavenia, tak sa bude považovať takáto zmenka za neplatnú.
5. Meno osoby, ktorej má byť zmenečná suma zaplatená
6. Dátum a miesto vystavenia – ak niet osobitného údaju, platí, že bola vystavená v mieste uvedenom pri mena vystaviteľa
7. Vlastnoručný podpis vystavovateľa

Rozdiel medzi vlastnou a cudzou zmenkou

Cudzia zmenka na rozdiel od vlastnej obsahuje bezpodmienečný PRÍKAZ zaplatiť určitú sumu (môže byt na listine formulovaný ako: „Za túto zmenku zaplaťte“ určitú sumu), ktorý je adresovaný tretej osobe – tomu kto má namiesto dlžníka zaplatiť veriteľovi. Vlastná zmenka musí obsahovať bezpodmienečný PRÍSĽUB vystaviteľa zaplatiť dohodnutú sumu v určitom čase veriteľovi (tento prísľub môže byť na zmenke formulovaný ako: „Za túto zmenku zaplatím…“)
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že vlastná zmenka predpokladá existenciu dvoch osôb – vystaviteľa, ktorý je zároveň zmenkovým dlžníkom a jej majiteľa – teda zmenkového veriteľa, ktorému sa má zaplatiť. Na druhej strane cudzia zmenka predpokladá existenciu minimálne troch osôb – vystaviteľa zmenky, jej majiteľa (veriteľa) a zmenečníka – trasáta, teda toho, kto má zmenku zaplatiť.

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia