ČSOB Leasing naďalej rastie a to aj napriek výrazne klesajúcom lízingovom trhu

ČSOB Leasing naďalej rastie a to aj napriek výrazne klesajúcom lízingovom trhu

ČSOB leasingu – dcérskej spoločnosti ČSOB a významnému členovi finančnej skupiny KBC sa aj v prvých mesiacoch tohto roka mimoriadne darilo. Podľa nedávno zverejnenej tlačovej správy objem novo uzatvorených zmlúv dosiahol v prvom kvartály roku 2013 až 2630, čo prestavuje až 22 % medziročný nárast. Celkový objem novo uzatvorených zmlúv dosiahol rekordných 70 miliónov eur. Spoločnosť si z pomyselného leasingového koláča si odhryzla až 18,7 percentný kúsok, čo je najlepší výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť počas celej 17 ročnej histórie spoločnosti.

CSOBleasing_logo_spolocnostiVďaka silnému kapitálovému zázemiu KBC Group sa dá smelo povedať, že sa jedná o kapitálovo najsilnejšiu leasingovku na slovenskom trhu. Firme sa podarilo dosiahnuť mimoriadne dobré výsledky najmä vďaka silnej pozície v oblasti strojov a zariadení, ale aj vďaka stále sa zlepšujúcemu postavení vo financovaní osobných a úžitkových automobilov (kde spoločnosť aktuálne obsadzuje úctyhodné druhé miesto s rekordným podielom až 17,2 %). V oblasti financovania spotrebiteľov sú dokonca výsledky oveľa lepšie – podarilo sa im zdvojnásobiť minuloročný obrat, čím sa ČSOB leasing stal jednotkou vo financovaní áut pre retailovú klientelu s trhovým podielom až 22 %.

Spoločnosť je veľmi úspešná aj vo financovaní komodity strojov, zariadení a technológií, v ktorej zastáva vedúce postavenie spomedzi všetkých leasingových spoločností už osem rokov za sebou s aktuálnym dvadsaťdva percentným podielom. Služby tejto spoločnosti často využívajú firmy zaoberajúce sa spracovaním dreva, poľnohospodárstvom, strojárstvom, stavebníctvom, potravinárstvom a gastronómiou.

Poskytované služby

Firma ponúka svojim klientom financovanie štyroch základných typov komodít, pričom v rámci každej komodity má klient na výber z niekoľkých spôsobov financovania.

  1. Financovanie osobných a úžitkových automobilov

ČSOB leasing poskytuje financovanie osobných a úžitkových automobilov fyzickým osobám (nepodnikateľom) ale aj právnickým osobám prostredníctvom finančného lízingu, spotrebného úveru alebo formou splátkového predaja. Každá z vyššie uvedených možností má svoje plusy aj mínusy.

Finančný leasing je najrýchlejší a najdostupnejší spôsob financovania osobného automobilu ktorý má tú výhodu, že na kúpu nového auta nepotrebujete mať k dispozícii celú hotovosť, stačí zložiť len prvú splátku (akontáciu, od 20% z obstarávacej ceny). Plusom je tiež zrýchlené odpisovanie, vďaka ktorému si môže klient znížiť daňový základ.

Spotrebný úver – plusom je možnosť predčasného splatenia úveru a skutočnosť, že klient je od začiatku trvania úverového vzťahu majiteľom vozidla.

Nákup na splátky – rovnako ako pri spotrebnom úvere sa zákazník stáva majiteľom vozidla podpísaním kúpnej zmluvy a prevzatím vozidla. Podnikateľské subjekty majú možnosť získať daňovú úsporu formou uplatenia daňového odpisu, v prípade, že si kúpia auto na konci roka. Na začiatku je potrebné zaplatiť spracovateľský poplatok a prvú zvýšenú splátku (akontáciu). Potom klient platí už len pravidelné mesačné alebo kvartálne splátky, v ktorých je rozrátaný zostatok kúpnej ceny a poistné.

Podmienky finančného produktu Finančný leasing Spotrebný úver Splátkový predaj

Lehota splatnosti

minimálne 36, maximálne 60 mesiacov

6-60 mesiacov

10, 20, 30, 40, 50, 60 mesiacov

prvá zvýšená splátka (akontácia) / splátka hradená zákazníkom

minimálne 20 %, maximálne 60 % z obstarávacej ceny

20%-60% z obstarávacej ceny

30-60% z obstarávacej ceny, min. vo výške DPH z kúpnej ceny

Frekvencia jednotlivých splátok

mesačne alebo kvartálne

mesačne alebo kvarálne

mesačne

 

  1. Financovanie nákladných automobilov je určené pre právnické osoby ale aj pre fyzické osoby – podnikateľov. Podobne ako pri financovaní osobných a úžitkových automobilov, aj v tomto segmente si môžete vybrať až z troch spôsobov financovania:

Podmienky Finančný leasing Spotrebný úver Splátkový predaj

Lehota splatnosti

36-72 mesiacov

6-60 mesiacov

10, 20, 30, 40, 50, 60 mesiacov

Akontácia / splátka hradená zákazníkom

5-50 % z obstarávacej ceny

5-50 % z obstarávacej ceny

30-60% z obstarávacej ceny, min. vo výške DPH z kúpnej ceny

Frekvencia jednotlivých splátok

možnosť výberu buď mesačných alebo kvartálnych splátok

mesačne a kvartálne

iba mesačne

 

  1. Stroje a zariadenia

Podmienky Finančný leasing Spotrebný úver Splátkový predaj

Lehota splatnosti

36-144 mesiacov

6-60 mesiacov

10, 20, 30, 40, 50, 60 mesiacov

Akontácia/splátka platená zákazníkom

10-50% z obstarávacej ceny

10-50% z obstarávacej ceny

30-60% z obstarávacej ceny, min. vo výške DPH z kúpnej ceny

Frekvencia jednotlivých splátok

mesačne a kvartálne

mesačne a kvartálne

mesačne

 

  1. Financovanie nehnuteľností – poskytuje sa buď formou finančného leasingu alebo formou odkúpenia nehnuteľnosti prostredníctvom spätného leasingu. Medzi ďalšie služby patrí poradenstvo pri obstaraní alebo pri rekonštrukcii nehnuteľnosti, preverenie zmluvných vzťahov, poradenstvo pri dojednávaní zmluvných podmienok a zabezpečenie kompletného poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti ČSOB leasing poisťovací maklér s.r.o.

Kontaktné údaje

Adresa Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 5
Telefón 02 / 68 20 21 11
Fax 02 / 63 81 52 48
Email info@csobleasing.sk
Web www.csobleasing.sk
Pobočky Bratislava, Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, Poprad, Dunajská Streda

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia