ČSOB poskytuje bezúčelovú hypotéku až do výšky 165 000 EUR

ČSOB poskytuje bezúčelovú hypotéku až do výšky 165 000 EUR

Potrebujete získať väčší obnos finančných prostriedkov, ktorých účel nechcete alebo nemôžete dokladovať? Chceli by ste dostať oveľa nižší úrok ako sa bežne pohybujú úrokové sadzby na neúčelových spotrebákoch? Ak ste v našom mini teste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno a k tomu ešte vlastníte nehnuteľnosť, v tom prípade by mohol byť pre Vás vhodným spôsobom financovania neúčelová alebo tkz. americká hypotéka. O čo sa jedná? Záujemca založí nehnuteľnosť v prospech banky a tá mu zase na oplátku poskytne peniaze na čokoľvek (bez nutnosti dokladovania účelu ich použitia), za oveľa nižší úrok ako keby žiadal o bežný spotrebný úver na čokoľvek.

Podobnú ponuku si pre klientov pripravila ČSOB prostredníctvom produktu Bezúčelová hypotéka.

O produkte

csob-logoČSOB ju poskytuje vo výške od 4500 €, maximálna hodnota úveru bude závisieť od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako predmet záložného práva. Úver dostanete max. do 70 % hodnoty nehnuteľnosti, maximálne však v objeme 165 000 EUR.

Výhodou produktu je rýchle schválenie žiadosti už do 24 hodín a možnosť realizovať mimoriadnu splátku hypotéky až do výšky 20 % každý rok. Samozrejme klient môže využiť svoju zákonnú možnosť bezplatného predčasného splatenia úveru v období zmeny fixácie úrokovej sadzby. Pre poskytnutie úveru ČSOB požaduje zriadenie záložného práva v prospech banky na tuzemskú nehnuteľnosť (ako predmet zabezpečenia môže slúžiť rodinný dom, byt, chata, alebo bytový dom. Na účely zabezpečenia úveru nie je možné ručiť rozostavanou stavbou.) Ručiť môžete Vašou vlastnou nehnuteľnosťou alebo nehnuteľnosťou vo vlastníctve tretej osoby. Ostatné parametre sú rovnaké ako pri klasickej, účelovej  hypotéke, teda splatnosť od 3-30 rokov, možnosť výberu fixácie úrokovej sadzby (1, 3, 5, 10, 15 alebo 20 rokov). Počas fixácie banka garantuje nezvýšenie úrokovej sadzby, takže počas zvolenej fixácie sa nebude meniť ani výška mesačnej splátky.

Podmienky

Žiadosť o Bezúčelovú hypotéku  si môžu podať fyzické osoby vo veku od 18 rokov, s trvalým pobytom v SR. Na vybavenie budete potrebovať nasledovné doklady:

  • dva doklady totožnosti
  • doklady k nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva: list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, kópia zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno a znalecký posudok

potvrdenie o výške príjmu:

a) ak ste zamestnanec – a máte príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB po dobu minimálne 3 mesiacov, nepotrebujete žiadne potvrdenie o výške príjmu. V opačnom prípade je potrebné poredložiť potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní) a posledný výpis z účtu. V prípade, že poberáte príjem v hotovosti tak si doneste výplatné pásky.

b) ak ste podnikateľ (fyzická osoba) predkladáte kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu

c) ak ste sa rozhodli príjem nedokladovať: čestné prehlásenie o výške príjmu (v tomto prípade však bude úver poskytnutý maximálne do výšky 50% z hodnoty nehnuteľnosti, maximálne 165 000 €)

Parametre

Názov poskytovateľa ČSOB a.s.
Názov produktu Bezúčelová hypotéka
Typ úveru neúčelový
Minimálna výška úveru 4 500,00 €
Maximálna výška úveru do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, max. 165 000 EUR
Splatnosť 3-30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Úrokové sadzby
Fixácia 1 rok od 5,56% p.a
Fixácia 3 roky od 4,56% p.a.
Fixácia 5 rokov od 4,80% p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,86% p.a.
Fixácia 15 rokov od 6,06% p.a.
Fixácia 20 rokov od 6,16% p.a.
Poznámka k úrokovej sadzbe možnosť získať nižšiu úrokovú sadzbu pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB, pri poistení úveru a pri poistení zakladanej nehnuteľnosti
Poplatky
Podanie a vyhodnotenie žiadosti, vyhodnotenie bonity žiadateľa 0,00 €
Poplatok za spracovanie úveru 0,80 % z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 150 €,maximálny je 1000 €
Mesačný paušál za vedenie úverového účtu 0,00 €
Potvrdenie vystavené bankou na základe žiadosti klienta 100 € + DPH
Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve 150,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka 0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období
Možsnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta 4,00 €
Upomienka 20,00 €
Výzva 40,00 €
Sankčná úroková sadzba 5,00% + základná úroková sadzba ECB

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia