ČSOB Spotrebný úver na auto a motocykel

ČSOB Spotrebný úver na auto a motocykel

ČSOB banka ponúka jednu z možností financovania nového alebo ojazdeného vozidla či motocykla prostredníctvom účelového Spotrebného úveru na auto a motocykel. Na rozdiel od leasingu, výhodou auto úveru je skutočnosť, že majiteľom vozidla sa stávate okamžite po jeho kúpe. ČSOB banka prefinancuje aj 100 % z ceny vozidla, to znamená, že klient nemusí disponovať žiadnymi vlastnými finančnými prostriedkami. Prostredníctvom ČSOB banky môžete financovať motorové vozidlo od 600 € až do 25 000 €. Pôžičku na auto môžete splácať od 12 mesiacov, až 7 rokov.

Výška mesačnej splátky bude závisieť od viacerých faktorov, najmä od dĺžky splácania, objemu úveru a aktuálnych finančných možností klienta – bonity žiadateľa. Orientačnú výšku mesačnej splátky si môžete zistiť prostredníctvom úverovej kalkulačky, dostupnej na tomto odkaze:

https://www.csob.sk/individualni-klienti/uvery/uverova-kalkulacka

Vopred upozorňujeme, že úverová kalkulačka slúži len na orientačný výpočet mesačnej splátky a neberie do úvahy finančnú situáciu klienta. Pre zistenie presnej mesačnej splátky, úrokovej sadzby a informácie ohľadom preplatenia úveru odporúčame navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB banky, prípadne sa môžete informovať telefonicky na infolinke 0850 850 333 kedy po krátkom scoringu zistíte aký vysoký úver si môžete s ohľadom na Vašu aktuálnu finančnú situáciu dovoliť.

Parametre úveru

Názov banky – poskytovateľa ČSOB a.s.
Názov produktu Spotrebný úver na auto a motocykel
Typ spotrebný úver účelový
Použitie finančných prostriedkov na nové alebo jazdené auto, prípadne motocykel
Minimálny objem úveru 600,00 €
Maximálny objem úveru 25 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 12 mesiacov
Maximálna lehota splatnosti financovanie nového auta: 7 rokov

financovanie ojazdeného auta: 5 rokov

Minimálna úroková sadzba 8,90 % p.a.

Poznámka k úrokovej sadzbe: pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby – stačí ak na účet v ČSOB budete prijímať platby v min. výške 400 €, zriadite si jeden súhlas s inkasom, jednu trvalú platbu a priemerný zostatok bude 300 €.

Sankčný úrok z omeškania 5 % + základná sadzba Európskej centrálnej banky
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z objemu poskytnutej sumy,min. 35 €
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 2 € mesačne
Zmena úverovej zmluvy na základe žiadosti klienta (zmena zabezpečenia, zmena dátumu splátky, odklad splátok, skrátenie respektíve predĺženie splatnosti, zmena účtu na splácanie, vypustenie spoludlžníka a podobne.. ) 40,00 €
Vyhotovenie duplikátu z úverového účtu 4,00 €
Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca splatnosti úveru zostáva menej ako 12 mesiacov

1 % ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako 1 rok

Upomienka 10,00 €
Výzva 40,00 €

Podmienky:

Žiadosť o úver si môžu podať dospelé fyzické osoby, ktoré preukážu dostatočnú solventnosť na splácanie úveru.

Potrebné doklady: doklad totožnosti + potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa. V prípade, že si nechávate zasielať výplatu na účet vedený v ČSOB po dobu minimálne 3 mesiacov, nie je potrebné dokladovať príjem. Samostatne zárobkovo činné osoby predkladajú kópiu daňového priznania vrátane príloh za posledné zdaňovacie obdobie + originál potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia