ČSOB stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebná sporiteľňa patrí medzi významné finančné subjekty na slovenskom trhu, ktorá sa zameriava na poskytovanie produktov stavebného sporenia a výhodných stavebných úverov. Pre klientov, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie „klasického“ stavebného úveru, ponúka možnosť získania stavebného medziúveru. Na Slovensku pôsobí od roku 2000, s cieľom podporovať novú výstavbu a rozvoj bývania. ČSOB stavebná sporiteľňa sa zameriava takmer výlučne na retailovú klientelu, pričom iba malé percento klientov tvoria právnické osoby.

Už zo samotného názvu tejto finančnej inštitúcie sú jasné vlastnícke vzťahy – sporiteľňa patrí do skupiny ČSOB, pričom 100% vlastníkom je Československá obchodná banka. Vďaka silnému zázemiu a členstvu v skupine ČSOB môžu klienti prostredníctvom dcérskych spoločností využiť široký rozsah finančných služieb zahŕňajúci komplexné bankové a investičné produkty, dôchodkové zabezpečenie ale aj služby leasingu, faktoringu a poistenia.

To, že slovenskí zákazníci majú radi veci „pod jednou strechou“ svedčia aj dobré hospodárske výsledky sporiteľne. V minulom roku (2012) ČSOB stavebná sporiteľňa uzatvorila až 24 568 nových zmlúv o stavebnom sporení, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim obdobím až 26 % nárast, vďaka čomu sa podarilo dosiahnuť úctyhodný zisk po zdanení vo výške 1,7 mil EUR (až 13 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka).

Produkty stavebného sporenia

csob stav.sporitelna logoČSOB stavebná sporiteľňa ponúka dva základné produkty stavebného sporenia – Profit a Profit Plus a pre tých najmenších stavebné sporenie Kľúčik.

Stavebné sporenie je vhodné pre tých, ktorí chcú dlhodobo sporiť na kúpu, alebo renováciu bývania a ktorí chcú zhodnocovať svoje finančné prostriedky. Ku každému stavebnému sporeniu získate štátnu prémiu, ktorá sa pripisuje každý rok a ktorá nepodlieha dani z príjmov. Maximálna výška štátnej prémie pre rok 2013 je 66,39 € ročne. Štátnu prémiu môže získať ktorýkoľvek člen rodiny, bez ohľadu na vek, teda dospelý aj dieťa. Banka ponúka okrem získania štátnej prémie aj zaujímavé úročenie vkladov vo výške 2 % p.a. Sporiteľom, ktorí chcú pravidelne sporiť aj vyššie sumy ČSOB stavebná sporiteľňa poskytuje aj vyššie zhodnotenie vkladov, vďaka dômyselnému systému pásmového úročenia:

Mesačný vklad

Úroková bonifikácia (p.a.)

Úroková sadzba spolu (p.a.)

od 0 € do 15 €

2%

od 15,01 € do 30 €

4%

6%

od 30,01 € do 50 €

8%

10%

 od 50,01 €

 –

2%

Výhodou stavebného sporenia je nízka cena za uzatvorenie zmluvy, iba 40 €, bez ohľadu na výšku zvolenej cieľovej sumy.

Primárnym dôvodom pre zriadenie stavebného sporenie je pre väčšinu ľudí možnosť získať po splnení podmienok výhodný stavebný úver, na ktorý má právny nárok každý sporiteľ. Výhodou je nízka úroková sadzba a tým pádom aj nízke mesačné splátky, ktoré sú garantované počas celej lehoty splatnosti. Navyše úver až do výšky 16 600 € získate aj bez zabezpečenia nehnuteľnosťou a bez nutnosti dokladovania výšku príjmu. Podmienkou pre jeho získanie je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení – pri podpise zmluvy si budete môcť zvoliť niektorý z typov sporenia, ktoré má banka v ponuke a taktiež si budete musieť zvoliť výšku cieľovej sumy na financovanie Vašich budúcich zámerov s bývaním. Po nasporení istej časti cieľovej sumy (min. 30 %), môžete zvyšnú časť cieľovej sumy získať ako stavebný úver, ktorý budete následne splácať.

Získanie riadneho stavebného úveru je však beh na dlhé trate a zvyčajne to trvá aj niekoľko rokov. Pre tých, ktorým sa čakať nechce, banka pripravila ponuku medziúverov, ktoré Vám umožnia realizáciu Vašich snov prakticky okamžite. Banka poskytuje medziúvery od 500 € vyššie, pričom na jeho získanie nemusíte mať nasporené žiadne vlastné prostriedky. Splátky si môžete rozložiť až na obdobie 30 rokov (maximálny vek pri splatnosti nesmie presiahnuť hranicu 70 rokov). Nevýhodou medziúverov je však vyššia úroková sadzba a podmienka uzatvorenia stavebného sporenia – takže na jednej strane musíte sporiť s nižším úrokom a na strane druhej musíte medziúver splácať s vyšším úrokom, klient tak má v banke vedené dva účty – jeden úverový a jeden sporiaci.

Kontaktné údaje

Názov banky ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
Adresa sídla Radlinského 10, 813 23 Bratislava
Telefón 02/5966 7899
Infolinka 800111303
Email csobsp@csobsp.sk
Web http://www.csobsp.sk
Kód banky 8170
Označenie CSOBSA
SWIFT kód KBSPSKBX

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia