Daň z príjmu fyzických osôb v roku 2013: Najdôležitejšie zmeny

Daň z príjmu fyzických osôb v roku 2013: Najdôležitejšie zmeny

S účinnosťou od 1. Januára 2013 platí dvojitá sadzba dane z príjmu fyzických osôb – 19 % a 25 % pre ľudí s vyššími príjmami. 19 % daň z príjmu ostáva nezmenená pre daňovníkov, ktorých základ dane nepresiahne 176,8 násobok sumy životného minima – pre rok 2013 je táto suma 34401,74 € (nakoľko k 1. Januáru 2013 sa počítalo so sumou životného minima vo výške 194,58 €).

Zarábate viac? Budete mať vyššiu sadzbu dane…

Daňovníci, ktorých základ dane prevyšuje túto hranicu, budú musieť platiť vyššiu sadzbu dane, to znamená 25 %. Bude sa ňou zdaňovať základ dane presahujúci 176,8 násobok ŽM.

Na výpočet preddavkov na daň sa ako hranica pre 19 % sadzbu dane použije suma 2866,81 €. Zavedenie progresívnej dane bude mať podľa odhadov dopad na 1,2 % zamestnancov.

Goodbye rovná daň

dan z prijmu 2013Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov zasadila rovnej dani na Slovensku zásadný úder. Slovensko sa touto novelou zákona definitívne vylúčilo zo zoznamu členských krajín OECD, kde platila jednotná sadzba dane z príjmu fyzických osôb (Česká republika, Maďarsko, Estónsko).

Novela vyššie uvedeného zákona zaviedla aj takzvanú osobitnú sadzbu dane za rok 2013, podľa ktorej podlieha závislá činnosť niektorých ústavných činiteľov dodatočnému zdaneniu vo výške 5 % z hrubého príjmu (týka sa to poslancov NRSR, členov vlády, prezidenta, predsedu a podpredsedu NKÚ). Všetci títo ústavní činitelia zaplatia na daniach o 5 % viac ako bežní ľudia.

Podstatnou zmenou bolo zvýšenie sadzby dane z príjmu pre právnické osoby, ktorá porástla z pôvodných 19 % na súčasných 23 %. Táto zmena bude mať negatívny vplyv najmä firmy s minimálnymi nákladmi a jednoosobové sro, na ktoré môže mať zvýšenie sadzby dane z príjmu likvidačný charakter.

Daňový bonus na dieťa

si môže uplatniť iba osoba, ktorej príjem je maximálne 6-násobok minimálnej mzdy. Od začiatku januára do konca júna 2013 je Daňový bonus pre jedno dieťa 21,03 €, od júla do decembra 2013 je to 21,41 €. Ročný daňový bonus na dieťa je 254,64 €.

Paušálne výdavky pre samostatne zárobkovo činné osoby s „pristrihnutými krídelkami“

40 percentná sadzba z príjmov SZČO zostáva pre paušálne výdavky nezmenená, ale obmedzila sa ich maximálna výška na 5040 € ročne (čo predstavuje sumu 420 € / mesiac). Živnostníci, ktorí v priebehu roka skončia alebo začnú svoje podnikanie, si budú môcť po novom uplatniť iba ich alikvótnu časť – teda počet mesiacov podnikania krát 420. Navyše bola zrušená možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájmoch nehnuteľností.

Nezdaniteľná časť na daňovníka 2013

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb v roku 2013 je základná nezdaniteľná časť na daňovníka za mesiac 311,32 €.

Dosiahnutý základ dane Nezdaniteľná časť na daňovníka 2013
do 19 458 € 3 735,94 €
viac ako 19 458 € 8600,436 – (základ dane : 4)Poznámka: výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor
viac ako 34401,75 € 0,00 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia