Daňový bonus na dieťa sa v roku 2015 nemení

Daňový bonus na dieťa sa v roku 2015 nemení

Platiť nižšiu daň je vždy vítaným spôsobom, ako mať viac peňazí „vo vlastnom vrecku“. Jednou z možností ako si z výplaty či samostatne zárobkovej činnosti nechať viac peňazí pre seba a pre vlastnú rodinu je daňový bonus na dieťa.

Rodičia si môžu aj v roku 2015 vyrúbenú daň znížiť na každé nezaopatrené dieťa o 21,41 € mesačne. Celková ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2015 predstavuje sumu 256, 93 € (21,41 € x 12 mesiacov).

Legislatívne zmeny

Doposiaľ sa výška daň. bonusu (DB) na dieťa každoročne upravovala k prvému júlu, na základe rastu sumy živ. minima (ktorí sa tiež upravuje k 1. júlu). Na základe legislatívnych zmien sa bude po novom DB upravovať vždy k 1. januáru na základe zmeny sumy živ. minima v predošlom roku z 1.júla. Z tohto dôvodu sa počas celého roka 2015 výška DB nebude meniť a zostane na úrovni 21,41 € na jedno dieťa. Zmeny sa rodičia dočkajú najskôr až 1.1.2016, kedy sa bude upravovať výška DB na základe zmeny ŽM ku ktorej príde 1.júla 2015.

Bonus znižuje samotnú daň, nie základ dane

chlapciČerství rodičia sa neraz mylne domnievajú, že daňový bonus znižuje základ dane, nie je to tak – bonus znižuje už samotnú daň.

Jednoducho povedané, daňový bonus je suma, ktorú si môže oprávnená osoba odpočítať od vypočítanej dane, nie základu dane. (Základ dane = teda hrubý príjem znížený o zaplatené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť na daňovníka, na manželku / či manžela). Rodič si tak z vypočítanej dane môže ešte odrátať daňový bonus na každé vyživované a nezaopatrené dieťa, ktoré žije s rodičom v jednej domácnosti. (Poznámka: môžete ho uplatniť aj na dieťa, ktoré má prechodný pobyt mimo spoločnú domácnosť: napríklad ak sa jedná o študenta ktorý študuje v inom meste a býva na internáte)

Bonus si môžete uplatniť na každé dieťa zvlášť. Takže ak máte napríklad 3 nezaopatrené deti, ktoré s Vami žijú v jednej domácnosti, z dane si môžete každý mesiac v r. 2015 odpočítať 3x 21,41 €, teda 64,23 €.

Bonus si však môže uplatniť iba jeden daňovník, v prípade že podmienky na jeho uplatnenie spĺňa viacero osôb, alebo ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa priznáva v nasledovnom poradí: 1)matka, 2)otec, 3)iná oprávnená osoba.

Aké sú podmienky pre uplatenie bonusu na dieťa?

Okrem toho, že daňovník musí žiť s dieťaťom v spoločnej domácnosti, pre priznanie bonusu je potrebné splniť nasledovnú podmienku:

  • Zamestnanec, ak dosiahol príjem zo závislej činnosti vo výške aspoň 6 násobku minimálnej mzdy
  • Podnikateľ musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy vo výške min. 6 násobku minimálnej mzdy plus je tam podmienka, že musí byť za posledné zdaňovacie obdobie v zisku (musí vykázať základ dane).

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia