Dávka v hmotnej núdzi bude podmienená odpracovaním pomocných prác

Dávka v hmotnej núdzi bude podmienená odpracovaním pomocných prác

Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi čakajú od budúceho roka zmeny. Po novom bude štát vyplácať dávky v hmotnej núdzi vo výške 60,50 € mesačne len tým občanom, ktorí odpracujú aspoň 32 hodín v rámci menších pomocných prác pre obec alebo v rámci dobrovoľníckej činnosti.

Zmeny vyplývajú z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý dnes schválila vláda. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. Januára 2014.

Bez práce nie sú koláče…

Cieľom nového znenia zákona je podľa ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera aktivácia tých ktorí poberajú základnú sociálnu dávku. Tá má spočívať v tom, aby človek, ktorý chce dostávať od štátu dávku v hmotnej núdzi týždenne pre obec odpracoval aspoň 8 hodín, čo predstavuje 32 hodín mesačne. Kontrolu by mali zabezpečovať príslušné Úrady práce.

Dôležitá však bude najmä ochota spolupráce zo strany Združenia miest a obcí Slovenska a príslušných úradov práce. Pre správnu aplikáciu novely do praxe bude dôležité, aby jednotne chápali novú právnu úpravu najmä obce. Tým pribudne nová starosť. Práve na ich pleciach bude vytvorenie podmienok na to, aby ľudia poberajúci dávky v hmotnej núdzi mohli začať pracovať. Inými slovami, obce sa budú musieť postarať o vytvorenie pracovných príležitostí pre občanov poberajúcich tieto sociálne dávky. Mohlo by ísť o upratovacie práce, čistenie parkov, výsadbu zelene…

Dve muchy jednou ranou

pomocne prace (2)Pozitívom je skutočnosť, že takýmto spôsobom sa zabijú dve muchy jednou ranou – dlhodobo nezamestnaní opätovne nadobudnú pracovné návyky, získajú pocit prospešnosti pre spoločnosť a zároveň sa budú samotné obce zveľaďovať. V budúcnosti by táto novinka mohla priniesť obciam slušnú úsporu peňazí – vykonávanie mnohých prác pre obec by mohli miesto drahých firiem nahradiť nezamestnaní obyvatelia.

V prípade, že obec podmienky na vykonávanie pomocných prác v konkrétnej obci alebo v meste nevytvorí, štát nebude môcť siahnuť na dávky poberateľov v hmotnej núdzi. Takže to, či dávky budete dostávať tak ako doteraz (bez odpracovania 32 hod. mesačne) alebo až po odpracovaní, bude závisieť od snaživosti konkrétnej obce vytvoriť pracovné podmienky.

V prípade, že obaja rodičia odmietnu ponuku obce pracovať, rodina nedostane žiadnu dávku v hmotnej núdzi a ani žiadne aktivačné príspevky. Jediné, čo štát bude v prípade takejto rodiny naďalej vyplácať je príspevok na bývanie a dávky na deti.

Ak by sme to prepočítali na štvorčlennú rodinu, v ktorej ani matka ani otec nepracuje, sociálne dávky pre takúto rodinu klesnú z doterajších 156 EUR na 36 EUR. Ani snáď netreba hovoriť, že takéto zníženie je dosť drastické. Zostáva len dúfať, že v obciach s vysokou nezamestnanosťou nenarobí zmena viac škody ako osohu.

Zmeny sa dotknú pomerne veľkej skupiny obyvateľov. K dnešnému dňu na Slovensku poberá dávky v hmotnej núdzi takmer 190 000 obyvateľov.

Zmeny smerujú k väčšej adresnosti a zásluhovosti sociálnych dávok

Novela zákona chce zabezpečiť aj väčšiu adresnosť a zásluhovosť pre tých ktorá dávky a príspevky v HN poberajú – podľa návrhu z rezortu práce by sa mala výška dávky závisieť od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti (za takéto osoby sa budú považovať aj deti nad 25 r. ktoré žijú s rodičmi v jednej domácnosti a študujú dennou formou).

Sprísňovanie nárokov na vyplácanie sociálnych dávok sa dotkne aj aktivačných príspevkov. Tie sa budú vyplácať iba pod podmienkou, ak občan odpracuje v rámci obecných služieb minimálne 64 hodín za mesiac. Novinkou je aj zavedenie osobitného príspevku, ktorý bude určený pre dlhodobo nezamestnané osoby, ktoré poberali dávku v HN a ktoré sa zamestnali. Príspevok sa bude vyplácať po dobu 6 mesiacov, pod podmienkou, že občan poberá mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy a najviac vo výške trojnásobku min. mzdy.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia