Detská vkladná knižka Sberbank je s úrokovým bonusom pri vklade nad 300 EUR

Detská vkladná knižka Sberbank je s úrokovým bonusom pri vklade nad 300 EUR

Aj keď vkladné knižky nepatria k moderným spôsobom sporenia, navyše aktuálne ponúkané úroky asi nikoho neohúria, svojich priaznivcov si vždy nájdu. Na Slovensku ich finančné domy pomerne často ponúkajú ako jednu z alternatív sporenia pre deti. Do svojej ponuky ich zaradila aj Sberbank. Zriadenie je mimoriadne jednoduché a je možné hneď po narodení dieťaťa. Stačí, ak zákonný zástupca (rodič, starý rodič, súdom určený opatrovník) predloží platný preukaz totožnosti a originál alebo overenú kópiu rodného listu dieťaťa.

Sberbank ponúka dve alternatívy detských vkladných knižiek: bez výpovednej lehoty alebo s výpoveďou stanovenou na 3,6,12 alebo 24 mesiacov. Finančné prostriedky je možné vkladať buď v hotovosti alebo bezhotovostne, pravidelnými platbami na základe trvalých príkazov na úhradu, či zrážkami zo mzdy. Predčasný výber finančných prostriedkov je samozrejme možný, no počítajte so sankčnými poplatkami v zmysle aktuálne platného sadzobníka poplatkov Sberbank Slovensko (viď tabuľka nižšie).

sberbank_logo2Úroky sa priprisujú raz ročne, vždy k 31. decembru príslušného roka. Počas celej lehoty viazanosti klient smie vyberať úroky, ktoré boli na VK pripísané za predošlý rok.

Pri vklade vo výške nad 330 EUR, klient získava k bežnej úrokovej sadzbe aj úrokovú prémiu vo výške 0,25 % p.a.

Uloženie finančných prostriedkov na VK je bezpečné, bezrizikové, no hlavnou slabinou je veľmi nízke úročenie vkladu, pričom výnos často krát zhltne inflácia. Pokiaľ v dlhodobejšom horizonte nechcete peniaze len tak odkladať bokom, ale chceli by ste na nich niečo zarobiť, lepšou alternatívou je pravidelné investovanie.

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko a.s.
Názov produktu Detská vkladná knižka
Podmienky zákonný zástupca môže o zriadenie VK požiadať na ktorejkoľvek pobočke Sberbank. Potrebné doklady: doklad totožnosti zákonného zástupcu, originál alebo overená kópia rodného listu dieťaťa
Minimálny vklad 10,00 €
Minimálny zostatok 6,64 €
Úrokové sadzby
bez výp. lehoty 0,01 % p.a.
s výp. lehotou 3M 0,15 % p.a.
s výp. lehotou 6M 0,60 % p.a.
s výp. lehotou 12M 1% p.a.
s výp. lehotou 24M 1,10% p.a.
Úrokový bonus pri dosiahnutí vkladu 300 EUR sa automaticky priznáva úrokový bonus vo výške 0,25 % p.a.
Pripisovanie úrokov raz ročne, vždy k 31. 12.
Poplatky
Vystavenie VK 0,00 €
Zrušenie 7,00 €
Zmena hesla 2,00 €
Poplatok za umorovacie konanie 10,00 €
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty z VK 0,25% z vyberanej sumy za nedodržaný mesiac
Poplatok za nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu na kapitálovej VK pri viazanosti Doba viazanosti Sankcia
3 mesiace strata úroku z vyberanej sumy, vyplatenie istiny
6 mesiacov strata úroku za 45 dní z vyberanej sumy
12 mesiacov strata úroku za 60 dní z vyberanej sumy
24 mesiacov strata úroku za 90 dní z vyberanej istiny

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia