Detská vkladná knižka VÚB banka

Detská vkladná knižka VÚB banka

Chcete uľahčiť svojmu dieťaťu štart do života? Postupné šetrenie finančných prostriedkov od narodenia dieťaťa až do dosiahnutia plnoletosti je ideálnym spôsobom ako našetriť slušnú sumu peňazí, ktorá pri pravidelnom odkladaní príliš nezaťaží Váš finančný rozpočet. Presne na tento účel slúži aj detská vkladná knižka z VÚB banky, ktorá je vhodná pre deti do 18 rokov, no disponuje ňou výlučne zákonný zástupca dieťaťa. Aktuálne si VÚB banka neúčtuje žiaden poplatok za zriadenie a vedenie vkladnej knižky. Uložené prostriedky sa na pomery vkladných knižiek úročia mimoriadne zaujímavou úrokovou sadzbou – 0,75 % ročne, pričom ak počas celého kalendárneho roka neuskutočníte žiaden výber, získate k základnému úroku (0,75 % ročne) ako bonus aj dodatkový úrok (+0,75 % p.a. k základnej sadzbe). Bonus získate v prípade, že úspory necháte odpočívať na vkladnej knižke bez akéhokoľvek výberu (to sa týka aj výberu úrokov) počas celého roka. Na vyplatenie dodatkového úroku je teda potrebné mať vkladnú knižku otvorenú po dobu minimálne 12 mesiacov. Výnosy banka vypláca raz ročne, vždy k 31.12. V prípade potreby sú Vám úspory kedykoľvek k dispozícii, nakoľko nie sú viazané žiadnou výpovednou lehotou.

Moderné sporiace produkty pre deti však nie sú len o sporení, ale v ideálnom prípade zahŕňajú už aj poistenie, čo platí aj pre detskú vkladnú knižku VUB banky. V prípade, že na vkladovom účte dosiahnete priemerný denný zostatok min. 700 € v sledovanom mesiacu po dobu minimálne 15 kalendárnych dní, Vaše dieťa automaticky získava úrazové poistenie pre daný mesiac zadarmo. Úrazové poistenie zahŕňa celkom tri poistné riziká – trvalú invaliditu, denné odškodnenie za dobu liečenia a poistenie zlomenín.

 

Základné informácie o produkte

Názov banky VÚB banka
Názov produktu Detská vkladná knižka
Povinnosť viesť v banke účet nie
Úroková sadzba (základná) 0,75 % ročne
Dodatkový úrok (bude vyplatený ak počas predchádzajúcich 12 mesiacov nebol uskutočnený žiaden výber a to ani výber úrokov) 0,75 % ročne
Pripisovanie úrokov v ročnej frekvencii
Deň v ktorom sa pripisujú úroky 31.12.13
Povinný minimálny vklad 6,00 €
Otvorenie vkladnej knižky 0,00 €
Vedenie 0,00 €
Zrušenie 5,00 €
Vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia 6,60 €
Umorovacie konanie vkladnej knižky 6,60 €
Poistenie získa dieťa automaticky, ak bol priemerný denný zostatok na vkladovom účte min.700 € v danom kalendárnom mesiaci po dobu min. 15 dní
Poistenie trvalej invalidity poistné krytie do 1659,70 €
Denné odškodné za dobu liečenia 1,33 € / deň liečenia, vyplácané od 8. dňa
Poistenie zlomenín 16,60 € / 33,19 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia