Disponibilný zostatok na účte sú peniaze ktoré máte k dispozícii

Disponibilný zostatok na účte sú peniaze ktoré máte k dispozícii

Dostali ste od Vašej banky sms správu, na ktorej bol uvedený nejako podozrivo vysoký disponibilný zostatok a vy si teraz lámete hlavu, čo sa pod týmto pojmom skrýva? Do podobnej situácie sa dostáva množstvo ľudí, najmä vtedy, ak im banka bez opýtania poskytne povolené prečerpanie (kontokorent) ako „odmenu za vernosť“. Zmätok v pojmoch si naplno uvedomíte ak sa prihlásite do internet bankingu alebo zisťujete stav na účte prostredníctvom bankomatu, kde sa zrazu objavia dve rôzne sumy – jedna suma je disponibilný zostatok a druhá je aktuálny zostatok.

Niet sa potom čomu čudovať, že množstvo ľudí potom nevie, koľko vlastných peňazí majú na účte. A to je ešte ten lepší prípad. Horší nastáva vtedy, ak finančne menej gramotný človek si veselo míňa vyššiu sumu na účte a pritom nevie, že časť peňazí je vlastne požičaná.

Aký je teda rozdiel medzi týmito dvomi odlišnými sumami ktoré hlásia stav na tom istom účte?

Disponibilný zostatok

predstavuje sumu, ktorou môžete momentálne disponovať. Zahŕňa Vaše vlastné finančné prostriedky na účte, ale môže byť navýšený aj o nevyčerpaný úverový rámec kreditnej karty alebo výšku povoleného prečerpania k bežnému účtu. Veľmi dôležitá je informácia, že tento typ zostatku takmer okamžite zohľadňuje transakcie, ktoré boli s daným účtom uskutočnené, ale doposiaľ ešte neboli zúčtované. Toto zohľadnenie si môžete predstaviť ako istú formu blokácie, ktorá neumožňuje z účtu vybrať viac, ako je disponibilný zostatok (DZ), aj keď účtovný zostatok môže byť o niečo vyšší.

Aktuálny zostatok

Predstavuje aktuálny objem peňazí na účte. Neobsahuje sumu, s ktorou môžete ísť do mínusu ani nevyčerpaný úverový limit kreditnej karty a taktiež ani zablokované čiastky s neskorším dátumom zúčtovania. To sa napríklad často stáva pri rezervácii ubytovania, keď si daný hotel poistí Váš príchod tým, že zablokuje istú čiastku na Vašom účte – prejaví sa to znížením DZ, ale aktuálny zostane nezmenený až dovtedy, dokým sa platba z účtu neodpočíta pri Vašom odchode z hotela. Na základe zaúčtovania transakcie si môžete overiť, kde, kým a v akej čiastke bola transakcia zrealizovaná. Dôležité je si teda uvedomiť, že aktuálny zostatok nie vždy predstavuje sumu, s ktorou môžete nakladať.

Pozor na nepovolený debet

Obozretnosť je pri sledovaní zostatkov na mieste, pretože ak sa dostanete do nepovoleného debetu, Vaša banka si bude účtovať sankčnú úrokovú sadzbu, ktorá vôbec nie je malá. Napríklad Všeobecná úverová banka si za nepovolený debet (pohľadávku z omeškania) účtuje sankčný úrok vo výške až 25 % ročne. Do nepovoleného debetu sa môžete dostať aj takým spôsobom, že na svojom účte nemáte zriadený kontokorent a dostanete sa do mínusu. Ďalšou možnosťou ako sa dostať do nepovoleného debetu je, že prekročíte výšku povoleného prečerpania. V oboch prípadoch sa jedná o porušenie zmluvných podmienok s bankou. Nepovolené prečerpanie účtu musíte okamžite uhradiť aj so sankčným úrokom, lebo povinnosťou každého klienta je uskutočňovanie transakcií len do výšky disponibilného zostatku.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia