Dlhy v manželstve

Dlhy v manželstve

V manželstve nie sú výnimočné prípady, ak jeden z manželov druhému zatajuje svoje dlhy. A tak sa môže celkom ľahko stať, že Vás prekvapí v schránke list z banky o okamžitej splatnosti dlžnej sumy, o ktorej ste doposiaľ vôbec netušili. Ešte horšia situácia môže nastať, ak Vám jedného dňa zaklope na dvere exekútor. V takýchto prípadoch sa miešajú pocity obrovského sklamania zo strany manžela či manželky a obrovského finančného zaťaženia na niekoľko nasledovných rokov. Skrátka, nezávideniahodná situácia. Ak však žijete v jednej domácnosti na „divoko“ tak Vás po finančnej stránke dlhy partnera či partnerky vôbec nemusia trápiť. Akonáhle vyvstanú dlžoby v rodine, teda ak je spomínaným utajovaným dlžníkom Váš manžel/manželka tak sa problém týka aj Vás. Sobášom sa totižto všetko mení a vy sa stávate spoluzodpovedným za prípadné záväzky, ktoré vznikli v priebehu manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – delíte si majetok ale aj záväzky

nazaplatene uctyOkamihom uzatvorenia manželstva vstupuje do platnosti inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý je definovaný v §143 Občianskeho zákonníka. Do BSM patria aj dlhy vzniknuté počas manželstva. Ak sa manželia nedohodli na zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí zásada, že všetok majetok ako hnuteľný tak aj nehnuteľný a záväzky ktoré nadobudol niektorý z manželov alebo obaja manželia spoločne počas trvania manželstva si budú deliť 50:50. Do BSM nepatria veci získané dedičstvom, darovaním, veci vydané v rámci reštitúcie majetku jedného z manželov alebo veci ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov. Predstava, že výplata, ktorú každý mesiac dostanete na Váš účet patrí len a len Vám je mylná. Patrí totižto z jednej polovice aj Vašej drahej polovičke. Zákon hovorí o tom, že pokiaľ sa nedokáže, že jeden z manželov nadobudol majetok alebo záväzok pred manželstvom, bude sa považovať tento majetok za spoločné imanie manželov. Dokazovanie, že ste danú vec nadobudli pred sobášom, je dosť obtiažne. Pre istotu si teda uchovávajte doklady a bločky od všetkých hodnotných vecí, ktoré ste nadobudli pred manželstvom.

Ako je možné, že ste o dlhoch partnera doposiaľ netušili?

Je samozrejmé, že ak si chce jeden z partnerov vziať hypotekárny úver alebo spotrebný úver z banky vo vyššej sume, bude veriteľ požadovať súhlas druhého partnera pri podpísaní zmluvy. Existujú však isté výnimky, kedy sa súhlas druhého manžela vôbec nepožaduje, a práve tu je zakopaný pes. Pokiaľ finančná inštitúcia neprizve druhého z manželov k podpisu zmluvy, druhý partner sa nemá ako dozvedieť o vzniknutom záväzku, pokiaľ mu to novopečený dlžník sám ochotne nepovie. Nezodpovední ľudia si naberú na svoje plecia dlhy bez vedomia druhého z manželov. Keď začnú byť dlhy na ich pleciach priťažké a dostanú sa do problémov so splácaním, tajomstvo o dlhoch naraz zostane odhalené. Pri nesplácaní sa skôr či neskôr dostaví exekútor, ktorí uskutoční súpis hodnotných vecí v domácnosti. Akokoľvek je situácia pre Vás ťažká, oveľa viac sa Vám oplatí, ak dlhy partnera, pokiaľ máte z čoho, vyrovnáte, ako čakať na exekúciu. Potom, čo sú záväzky splatené by bolo vhodné predchádzať podobným situáciám zúžením alebo zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na čo je však potrebný súhlas oboch partnerov.

Kedy nie je potrebný podpis druhého partnera s poskytnutím úveru či pôžičky

Ako bolo vyššie spomenuté, nie je šanca, že jeden z partnerov získa hypotéku alebo úver na vyššiu sumu bez súhlasu toho druhého. Naopak, pri niektorých úverových produktoch sa súhlas nevyžaduje – napríklad pri kontokorentoch (povolených prečerpaniach), kreditných kartách či nebankových pôžičkách. Ak utajované dlhy dlžník nespláca, začnú chodiť upomienky a v prípade že je dlžník zamestnaný, nastúpia zrážky zo mzdy. V najhoršom prípade môže dôjsť k uspokojeniu pohľadávok formou exekúcie. Ak nastane takáto situácia, exekútor najskôr siaha na výlučný majetok dlžníka, teda ten, ktorý nadobudol pred sobášom alebo taký, ktorý zdedil. Ak sú dlhy príliš veľké alebo ak výlučný majetok dlžníka nestačí na uspokojenie pohľadávok, vtedy môže exekútor siahnuť aj na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia