Dobrá pôžička Poštovej banky láka na vysoký objem úveru a nízke splátky

Dobrá pôžička Poštovej banky láka na vysoký objem úveru a nízke splátky

Poštová banka obohatila svoju ponuku úverov o nový produkt – takzvanú Dobrú pôžičku, ktorá nahradila tkz. Dostupnú pôžičku (už nepredávaný produkt.)

Záujemcom o bezúčelový úver sľubuje rýchle a jednoducho získané peniaze s vysokým úverovým rámcom, až 30 000 €. Minimum, ktoré sa dá požičať cez Dobrú pôžičku, sú tri stovky eur.

Vďaka dlhej lehote splatnosti (až do 9 rokov) sa dajú dosiahnuť pomerne nízke mesačné splátky. Pri „naťahovaní“ splatnosti však treba počítať s vyšším preplatením požičaných peňazí.

Príklad mesačných splátok pri vybraných výškach úveru a splatnostiach znázorňuje tabuľka uvedená nižšie:

DP_tabulka

Dobrú pôžičku Poštová banka poskytuje bez poplatku za poskytnutie, bez spolužiadateľa a bez potreby vlastniť nehnuteľnosť.

Pohodlné vybavenie, bez dokladovania príjmu

Možnosť získať úver bez dokladovania príjmu banka garantuje žiadateľom zamestnaných v SR, ktorí budú Dobrú pôžičku čerpať na účet vedený v tejto banke. Možnosť nedokladovať príjem sa nevzťahuje na dôchodcov, samostatne zárobkovo činné osoby, hasičov, záchranárov a vojakov z povolania. Aj keď patríte do skupiny zamestnaných v SR, bolo by naivné myslieť si, že banka by si výšku príjmu a schopnosť žiadateľa úver splácať neoverila – tieto údaje sa overujú prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Na akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa výšky príjmu uvedené v žiadosti tak Poštovka veľmi rýchle príde.

Výhoda nedokladovania príjmu teda spočíva najmä v odbremenení žiadateľa od inak nevyhnutných papierovačiek. Zamestnaní v SR vybavia žiadosť aj na počkanie, stačí im k tomu iba občiansky preukaz.

Žiadatelia z radov podnikateľov musia doložiť príjem vo forme daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

pabk2_PVýhodou je tiež možnosť odkladu splátok až o 6 mesiacov, a to bez poplatku, čo ocenia klienti, ktorým sa z dôvodu nepriaznivej životnej situácie dočasne zhorší finančná situácia. Lepšie je však počítať s tým, že sa takéto nepriaznivé životné situácie môžu v budúcnosti vyskytnúť a preto banka ponúka voliteľnú možnosť poistiť si schopnosť úver splácať. Klienti majú na výber z dvoch variantov poistenia – lacnejšieho základného (to sa vzťahuje na poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, invalidity a prac. neschopnosti) alebo z drahšieho komplexného súboru poistenia (okrem rizík v základnom súbore obsahuje aj poistenie pre prípad straty zamestnania a následnej nezamestnanosti).

Teraz akcia: výhodnejší úrok ak vlastníte nehnuteľnosť

Poštová banka si pripravila na Dobrú pôžičku akciovú ponuku. Majiteľom nehnuteľnosti ponúkne výhodnejšie podmienky. Podmienkou je podiel na vlastníctve nehnuteľnosti bez potreby založenia. Akcia platí do 20. júla 2015.

Dobrú pôžičku vybavíte na každej pošte, pobočke Poštovej banky ale najpohodlnejšie vyplnením nižšie uvedeného formulára:

Parametre

Názov banky Poštová banka, a.s.
Názov produktu Dobrá pôžička
Min. objem úveru 300,00 €
Max. objem úveru 30 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 12 mesiacov
Maximálna lehota splatnosti 108 mesiacov
Zabezpečenie bez spoludlžníka a bez ručenia nehnuteľnosťou
Podmienky
  • vek žiadateľa viac ako 18 a menej ako 70 tokov
  • pravidelný príjem zo zamestnania na Slovensku, v ČR alebo v Maďarsku min. 3 mesiace, alebo z podnikania (min. 2 roky), z dôchodku (banka akceptuje starobný, výsluhový, invalidný, vdovský/vdovecký dôchodok), alebo iný príjem (napr. materský/ rodičovský príspevok, úrazová renta, cestovné náhrady a pod.)
Úroková sadzba minimálna: 7,50% p.a.
Úrok z omeškania maximálne v zákonom stanovenej výške
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru bezplatne
Mimoriadna splátka / predčasné splatenie bezplatne
Hotovostná splátka pôžičky na pobočke bezplatne
Zmena úverových podmienok 40,00 €
1. upomienka pri omeškaní so splátkou 10,00 €
2. upomienka pri omeškaní so splátkou 25,00 €
Výzva na splatenie úveru 3,50 €
Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu 0,66 €

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia