Doplnkové GAP poistenie auta: keď Vám nestačí almužna z havarijnej poistky

Doplnkové GAP poistenie auta: keď Vám nestačí almužna z havarijnej poistky

Strach o stratu alebo znehodnotenie auta v prípade havárie, vandalizmu či živelnej udalosti rieši väčšina ľudí uzatvorením havarijného poistenia.

Po uzatvorení poistky sa zvykne dostaviť dobrý pocit, že poisťovňa prípadné škody preplatí. Skvelý pocit však nie je celkom namieste. Poisťovňa síce čiastočne škody preplatí, no nie stopercentne.

V prípade poistnej udalosti sa vychádza z aktuálnej trhovej hodnoty auta, ktorá je neraz výrazne nižšia ako kúpna cena. Zvlášť v prvých rokoch klesá cena nového auta rapídnym tempom. Po prvom roku používania klesne cena bežného automobilu približne o štvrtinu. Najviac si držia cenu vozidlá nižšej a strednej triedy, naopak najviacej na hodnote strácajú luxusné značky s nadštandardnou výbavou – tie môžu kľudne stratiť v priebehu prvých troch rokoch používania aj polovicu zo svojej pôvodnej hodnoty.

Pre poisťovňu je v prípade škodovej udalosti rozhodujúca bežná trhová cena vozidla na ktorú vplýva typ auta a jeho vek. Poistník tak od poisťovne dostane maximálne všeobecnú hodnotu vozidla (teda hodnota vozidla v čase poistnej udalosti) zníženú o prípadnú spoluúčasť.

Neraz sa jedná o sumu podstatne nižšiu ako bola kúpna cena vozidla a peniaze z poistky nemusia stačiť na zadováženie nového automobilu. Presne kvôli takýmto prípadom je na trhu GAP poistenie.

GAP – poistenie finančnej straty

GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. Záujemca si tak uzatvorením tohto pripoistenia zabezpečí finančnú ochranu pod dobu troch, štyroch alebo piatich rokoch, v závislosti od vybraného typu produktu aj do 100 % obstarávacej ceny vozidla.

eurogap_classic

zdroj: http://www.eurogap.sk

Princíp poistenia finančnej straty ilustruje nižšie uvedený príklad:

Kúpili ste auto za 20 000 €, pričom ste uzatvorili havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %. Po troch rokoch Vám vozidlo odcudzili, vznikla teda totálna škoda. Za tri roky klesne jeho hodnota a poisťovňa vyčísli všeobecnú hodnotu na 12 000 €, od tejto sumy odpočíta Vašu spoluúčasť 600 €, dostali by ste tak iba 11 400 €. Ak ste však uzatvorili aj poistenie finančnej straty GAP počas troch rokov v plnej výške s náhradou spoluúčasti, poisťovňa Vám vyplatí 600 € (Vašu spoluúčasť) plus rozdiel medzi všeobecnou hodnotou a kúpnou cenou, teda 8 000 €, celkom 8 600 €.

Z havarijnej poistky tak dostanete 11 400, GAP poistenie vyplatí zvyšok, až 8600 €. Pri dobre zvolenom poistení finančnej straty sa tak nemusíte uspokojiť s almužnou z havarijnej poistky, ale môžete dostať späť celú kúpnu cenu vozidla (v našom príklade 20 000 €), z ktorej môžete pohodlne financovať nového tátoša.

Ako sa pohybujú ceny GAP?

Cena GAP poistenia závisí od dĺžky poistenia, od toho, či si dohodnete 100 % plnenie alebo degresívne (plná ochrana počas prvého roka, postupne však plnenie klesá, v poslednom roku na 50 %) , ďalej od toho, či požadujete náhradu spoluúčasti alebo nie a samozrejme aj od rozsahu poistného krytia. Vo všeobecnosti predstavujú ročné náklady na pripoistenie GAP približne 1 % z obstarávacej ceny auta, klasické KASKO cca 2 %.

Poistenie finančnej straty je možné uzatvoriť nielen na nové, ale aj ojazdené auto s hmotnostným limitom do 3500 kg. Tento typ pripoistenia na ojazdené vozidlá neponúkajú všetky poisťovne, pokiaľ áno, majú podmienku že vek ojazdeného vozidla nesmie byť viac ako 6 rokov.

Kde ho uzatvoriť?

Všetky poisťovne umožňujú uzatvoriť poistenie finančnej straty GAP len ako doplnok k havarijnej poistke. Tento špeciálny produkt má v portfóliu QBE Insurance (EuroGAP), poisťovňa UNIQUA (doplnkové poistenie finančnej straty – GAP k poisteniu KASKO), Allianz SP (pripoistenie finančnej straty k havarijnému poisteniu Moje auto KASKO), Wüstenrot poisťovňa (SuperGAP) a Generali (Poistenie finančnej straty k havarijnému poisteniu AUTOMAX). Generali má aktuálne teraz akciu – majiteľom nových áut do 3,5t dá poistenie finančnej straty na jeden rok zadarmo.

Jednotlivé poisťovne sa líšia nielen rozsahom poistných rizík (väčšina poisťovní poistí krádeže a škody spôsobené haváriami, len niektoré zahŕňajú aj riziko živelných udalostí) ale aj maximálnou výškou obstarávacej ceny vozidla (napr. QBE Insurance až do 100 000 €) a maximálnym limitom poistného plnenia (ktorý sa pohybuje od 25 000 – 40 000 €). Pri výbere konkrétnej poisťovne sa preto netreba rozhodovať výlučne na základe najnižšej ceny, ale aj (a až) po zohľadnení poistných podmienok a výluk.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia