Dostupná pôžička Poštová banka

Dostupná pôžička Poštová banka

Poštová banka má v ponuke úverových produktov takzvanú Dostupnú pôžičku, ktorú poskytuje na čokoľvek vo výške od 400 € až do 7000 €. Ostatné úvery Poštovej banky – Lepšia splátka, pôžička na bývanie, stavebný úver so sporením, praktická hypotéka, povolené prečerpanie a šikovná rezerva sa ani zďaleka netešia takej obľube ako Dostupná pôžička. Istotne je záujem daný aj masívnou propagáciou tohto produktu prostredníctvom reklamných kampaní v hlavnom vysielacom čase.

Pôžičku Poštovej banky môžete splácať 1-6 rokov, podľa zvolenej lehoty splatnosti sa bude odvíjať aj mesačná splátka, teda aj finančné zaťaženie Vášho mesačného rozpočtu. Banka ponúka nízke mesačné splátky už od 13 €, aj keď treba povedať, že tieto získate iba v prípade, že si požičiate minimálnu sumu, teda 400 € pri maximálnej splatnosti (6 rokov). Online kalkulačka pre výpočet mesačnej splátky nebola zverejnená, takže si budete musieť vystačiť s tabuľkou. V tabuľke sú uvedené najčastejšie požadované výšky pôžičky – vybrať si však môžete akúkoľvek sumu, zaokrúhlenú na celých 100 €. Informáciu o výške mesačnej splátky, ktorá v tabuľke nie je uvedená získate na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky, prípadne zatelefonovaním na bezplatnú info linku pre úvery: 0850 211 211.

Tabuľka splátok:

tabulka so splatkami DP

Poznámka: výška splátok je nemenná počas celej doby splatnosti.

Výhodou Dostupnej pôžičky je skutočnosť, že ju získate jednoducho a rýchle na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky alebo na Pošte, bez ručiteľa a bez dokladovania príjmu. Výhoda nedokladovania príjmu sa však týka iba osôb ktoré sú riadne zamestnané na území SR. V takomto prípade si banka overí výšku príjmu a schopnosť žiadateľa úver splácať prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Tí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a z tohto dôvodu nemôžu pôžičku splácať, istotne poteší skutočnosť, že môžu požiadať o odklad splátok až o 6 mesiacov. Lepšie je však takýmto prípadom predchádzať a poistiť schopnosť úver splácať pre prípad že prídete o zamestnanie alebo budete sa dlhodobo liečiť. Možnosť uzatvoriť poistenie môžete priamo na pobočke banky pri uzatváraní zmluvy.

Podmienky

Žiadosť o Dostupnú pôžičku si môže podať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku a s pravidelným príjmom od 18-70 rokov (pri samostatne zárobkovo činných osobách je maximálna veková hranica pre získanie pôžičky posunutá na 60 rokov). Podmienkou je, aby žiadateľ bol zamestnaný dlhšie ako tri mesiace (nesmie byť v skúšobnej dobe a ani vo výpovednej lehote). Žiadosť bude schválená aj dôchodcom – do 70 rokov, ktorí poberajú starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodok. Banka bude tiež ako príjem akceptovať vdovský a vdovecký dôchodok od dovŕšenia 52 roku života. Pri dôchodcoch nad 65 rokov platí aj obmedzenie maximálnej lehoty splatnosti úveru 3 roky.

Potrebné doklady: ak ste zamestnanec, bude Vám stačiť len doklad totožnosti. Živnostníci dokladujú príjem predložením daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

Parametre

Názov banky Poštová banka, a.s.
Názov produktu Dostupná pôžička
Min. objem úveru 400,00 €
Max. objem úveru 7 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 1 rok
Maximálna lehota splatnosti 6 rokov
Zabezpečenie bez ručiteľa a iného zabezpečenia
Úroková sadzba minimum 7,50% p.a., maximum 32,50 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru na účet v Poštovej banke: bezplatnev hotovosti: 29,87 €na účet vedený v inej banke: 29,87 €
Vedenie úverového účtu bezplatne (pre čerpaní na účet vedený v PB)
Mimoriadna splátka / predčasné splatenie ak bola zmluva podpísaná po 1.1.2013 (vrátane): bez poplatkupre úvery poskytnuté od 11.6.2010: 0,5 % z predčasne splatenej istiny ak do konca splatnosti zostáva menej ako rok, a 1 % poplatok ak do konca splatnosti zostáva viac ako jeden rokpre úvery poskytnuté do 11.6.2010 (vrátane): 4 % z predčasne splatenej istiny
Hotovostná splátka pôžičky na pobočke 0,76 €
1. upomienka pri omeškaní so splátkou 9,96 €
2. upomienka pri omeškaní so splátkou 24,90 €
Poručenie informačnej povinnosti klienta 33,19 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia