eLearning je najlacnejšia a najjednoduchšia cesta k vzdelaniu, tak kde je potom problém?

eLearning je najlacnejšia a najjednoduchšia cesta k vzdelaniu, tak kde je potom problém?

Pokiaľ má človek v dnešnej dobe prístup k internetu, na nedostatok príležitostí sa skutočne sťažovať nemôže. Online prostredie sa neustále dynamicky vyvíja a okrem iného poskytuje čoraz širšie možnosti pre kvalitné vzdelávanie.

Bez ohľadu na to, či si chcete doplniť chýbajúce vedomosti, vylepšiť životopis a nájsť si tak lepšie uplatnenie na trhu práce alebo chcete zvýšiť konkurencieschopnosť Vašej firmy potrebnými školeniami pre svojich zamestnancov, istotne by ste mali zvážiť elearning – moderný spôsob výučby s využitím informačných technológií.

Ak by sme chceli eLearning presne zadefinovať, asi by sme sa poriadne zapotili – obsahuje totižto množstvo čiastkových aktivít, ktoré môžu, ale nemusia byť prepojené do jedného uceleného systému. Môžeme ho chápať ako online triedu, ku ktorej sa pripája vo vopred stanovenom čase (v podstate sa jedná o triedu študentov a učiteľa, ktorí spolu síce nesedia vo fyzickej miestnosti, ale vo virtuálnej – žiaci majú kontakt s vyučujúcim v reálnom čase – napríklad prostredníctvom video komunikácie či chatom, takže sa môžu kedykoľvek niečo spýtať a položiť doplňujúcu otázku (tkz. synchrónna forma)

Existuje však aj „odľahčená verzia“ tohto pojmu – môže sa tým rozumieť napríklad aj vyvesenie študijných materiálov na internete alebo intranete, ponuka etestov na preskúšanie…V našich končinách však väčšinou elearning funguje tak, že študent sa pripojí na webové rozhranie prihlasovacím menom a heslom, vyberie si kurz z ponuky a môže študovať, kedykoľvek má na to čas alebo príležitosť (tkz. asynchrónna forma, ktorá je najflexibilnejšia). V prípade, že niečomu nerozumie, môže sa kedykoľvek k lekcii vrátiť.

Pre koho je určený?

studuje sa onlineElearning vo veľkej miere využívajú firmy, ktoré si uvedomujú dôležitosť neustáleho vzdelávania svojich zamestnancov. Obrovskú skupinu tvoria jednotlivci, ktorí s obľubou využívajú praktické jazykové kurzy, nakoľko znalosť cudzích jazykov je dnes zamestnávateľmi tak žiadaná.

Spolu s jazykovými znalosťami je v dnešnej dobe podmienkou na nájdenie dobrej práce ovládanie informačných technológií. Počítačové kurzy a programy sú tak medzi „online študentami“ mimoriadne žiadané. Elearning si našiel svoju cestu aj do školstva, tam sú však online kurzy brané skôr ako doplnok, nie ako plnohodnotná náhrada. Viacerí pedagógovia už tvoria vlastné elearningové kurzy – jednak tak študentom šetria náklady na kopírovanie respektíve zadováženie študijných materiálov a jednak im umožňujú vlastné tempo štúdia (k materiálu sa môžu kedykoľvek vrátiť).

Na Slovensku eLearning zaviedli viaceré univerzity, spomenieme Trenčiansku univerzitu (TNUNI), UKF v Nitre, Slovenskú zdravotnícku univerzitu – SZU. Niet žiadnych pochýb, že postupom času sa istotne pridajú aj ďalšie.

V neposlednom rade elearningové riešenia využívajú aj obce či iné štátne organizácie na vzdelávanie úradníkov a na následné testovanie ich znalostí.

Dôvodov, prečo je elearning tak žiadaný v rôznych sférach a na rôznych úrovniach, je viacero:

Šetrí čas

Je logické, že pre pracujúceho človeka, ktorý má rodinu a malé deti je dôležitý čas, ktorý venuje vzdelávaniu. Samozrejme, vedomosti do hlavy len tak nenaskáču, no niekedy dochádzka na miesto kurzu zaberie dosť času. Čo najmenšie časové straty počas pracovnej doby sú aj v záujme zamestnávateľov. A tak firmy riešia vzdelávanie zamestnancov buď tým, že lektor príde na výučbu priamo do firmy alebo jednoducho zvolia formu elearningu.

Pre lektorov, ktorí túto formu výučby používajú ako doplnok ku klasickým hodinám je hlavnou výhodou odbremenenie od podávania základných informácií a faktov, ktoré sú študenti schopní osvojiť si aj sami, čo umožňuje na „klasickej hodine“ viac času venovať diskusii, problematickým oblastiam a praktickým aktivitám.

Šetrí peniaze

Online kurz sa raz navrhne, otestuje a môže sa aj desať tisíc krát predať. Pre firmy, ktoré e-learningové riešenia predávajú to znamená, že kurzy môžu ponúkať za zlomok ceny „klasických“ kurzov (tie majú totižto vyššie náklady – jednak treba platiť priestory, kde sa uskutočňujú, lektora, ďalších zamestnancov…na druhej strane zisky sú obmedzené počtom účastníkov kurzu). Nečudo, že o e-learning je tak veľký záujem – cena vzdelávania totižto hrá významnú rolu.

Je praktický

Študenti, zamestnanci, úradníci sa môžu vzdelávať z ktoréhokoľvek miesta, kde majú prístup k internetu. Cestujete z Bratislavy do Košíc? Prečo nevyužiť dlhú cestu, aby ste prešli ďalší kurz nemčiny? Ďalšou nespornou výhodou je skutočnosť, že každý môže postupovať vlastným tempom, na rozdiel od bežného vzdelávania, pri ktorom môže byť výklad učiteľa pre niekoho príliš rýchly, pre iného zase pomalý.

Navyše pre pochopenie niektorých procesov je animácia oveľa efektívnejšia ako slovný výklad učiteľa. Veď nie nadarmo sa hovorí – lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Pri grafickom znázornení je väčšia pravdepodobnosť, že študent si odovzdávanú informáciu zapamätá.

Všetky vyššie uvedené neodškriepiteľné výhody viedli k tomu, že výdavky na eLearning vzrástli za posledné tri roky až o 60 %.Viac ako 40 % spoločností, ktoré sú na prestížnom zozname „Fortune 500“ týmto spôsobom vzdeláva svojich zamestnancov. Podľa jednej štúdie IBM, firmy, ktoré využívajú nástroje elearningu majú potenciál zvýšiť produktivitu až o 50 %. Experti tvrdia, že ROI (návratnosť investície) pokiaľ ide o zvýšenie produktivity je až 30:1.

Tak keď sú výsledky také úžasné, prečo na túto formu výučby ešte neprešli všetky školy a nevzdelávajú tak svojich zamestnancov všetky firmy?

Nepochybne veľkým mínusom je absencia osobného kontaktu, ktorý je v procese vzdelávania veľmi dôležitý. Hrozí teda riziko odosobnenia výučby a potom aj veľmi vlažný prístup k učeniu (študent môže brať takýto elearningový kurz brať na ľahkú váhu, nie je motivovaný reálnym človekom čo môže osobám s nízkou vnútornou motiváciou spôsobovať komplikácie pri štúdiu). Viaceré školy, firmy, obce tiež majú problém s počiatočnými zvýšenými nákladmi realizácie e-learningových riešení a v neposlednom rade svoju rolu tiež zohráva zotrvačnosť súčasného vzdelávacieho systému.

V každom prípade, eLearning nemá ambíciu nahradiť klasickú formu výučby. Viacerí experti zastávajú názor, že najlepšie výsledky sa dosahujú kombinovanou formou – teda ak sú rovnomerne vyvážené oba typy vzdelávacích systémov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia