Energetický certifikát: byrokracia pri kolaudácii, ktorá stojí peniaze

Energetický certifikát: byrokracia pri kolaudácii, ktorá stojí peniaze

Ak chcete kolaudovať, nezaobídete sa bez energetického certifikátu. Väčšina ľudí ho považuje za byrokratický nezmysel, za ktorý musia zaplatiť ťažko zarobené peniaze. Aj keď dokument v sebe nesie ďalšie odporúčania, ako zvýšiť energetickú hospodárnosť stavby, pri novostavbách rodinných domov tieto odporúčania nemajú takmer žiaden význam, nakoľko investori postupujú podľa projektov, ktoré sa snažia o čo najväčšiu energetickú úspornosť. Keďže dom stojí, žiadne ďalšie veľké vylepšenia sa už v najbližších rokoch realizovať nebudú.

Nečudo, že majitelia novo postavených domov berú energetický certifikát ako byrokraciu ku kolaudácii. Potvrdzuje to aj prieskum ktorý realizovala Západoslovenská energetika. Podľa tohto prieskumu sa síce o úspory energie zaujíma drvivá väčšina ľudí (až 97 % opýtaných), energetické certifikáty sú však vnímané hlavne ako nutnosť ku kolaudácii alebo k predaju nehnuteľnosti.

Pri výbere dodávateľa rozhoduje najmä cena

Prieskum tiež ukázal, že energetické certifikáty pozná len približne štvrtina respondentov, zvyšok o nich len počul, alebo ich nepozná vôbec. Z tých, ktorí energetické certifikáty poznajú, sa k nim dostali pri kolaudácii vlastného domu alebo pri kúpe postavenej nehnuteľnosti.

Pri výbere zhotoviteľa energetického certifikátu najčastejšie rozhoduje cena (42% opýtaných), časová dostupnosť (pri splácaní hypotéky za neskolaudovaný dom je podiel úrokov na splátke vyšší ako pri skolaudovanom, takže kolaudáciu netreba zbytočne odkladať), prípadne odporúčania známych.

EC

zdroj: zse.sk

 

Cena za energetický certifikát

Ako pri všetkých službách, aj pri energetickej certifikácii sú pomerne vysoké rozdiely v cenách jednotlivých poskytovateľov. Najnižšie ceny za energetický certifikát rodinných domov sa pohybujú okolo 115-130 EUR. Nájdu sa však aj poskytovatelia, ktorí si vypýtajú dvojnásobok – 260 € za rodinný dom. Stačí spraviť niekoľko telefonátov na prieskum cien dodávateľov vo Vašom okolí a ušetriť môžete aj niekoľko desiatok eur.

Cena je vždy predmetom individuálnej dohody, no vychádza sa z typu budovy, zložitosti stavby či spôsobu vykurovania. Niektorí vystavovatelia sú ochotní ísť s cenou dole, v prípade, že nemusia chodiť na obhliadku ďaleko (niektorí dokonca výrazne znížia cenu ak na obhliadku nemusia ísť vôbec), prípadne vedia spraviť zľavu len aby ste sa nakoniec nerozhodli pre iného zhotoviteľa.

Čo budete potrebovať?

K vystaveniu EC budete potrebovať:

  • projektovú dokumentáciu – skutočné vyhotovenie stavby
  • pôdorysy podlaží
  • projekt vykurovania a termoregulácie
  • zdravotechniku
  • skladby obalových konštrukcií objektu,
  • špecifikáciu okien, dverí, garážovej brány,
  • geometrické zameranie stavby.

Energetický certifikát môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, na Slovensku sú to desiatky poskytovateľov. Ich pravidelne aktualizovaný zoznam nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk

Jedným z vydavateľov EC je aj ZSE, ktorá má konkurenčne nastavené ceny: za bežný dom do 250 m2 celkovej podlažnej plochy zaplatíte 119 € aj s DPH. Pri podlahovej ploche nad 250 m2 sa cena zvyšuje o 15 % za každých ďalších začatých 50 m2.

Certifikát sa vydáva s platnosťou maximálne na 10 rokov. Po významných stavebných zásahoch do budovy je potrebné zabezpečiť opätovné vydanie EC. Za významnú stavebnú úpravu sa považuje zásah do obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako štvrtiny jej plochy – napríklad zateplením obvodových múrov, strechy alebo výmenou starých okien za nové.

Kto musí mať energetický certifikát?

Povinnosť mať EC sa nevzťahuje len na novú budovu alebo významne obnovenú existujúcu budovu, ale aj vtedy, ak chcete nehnuteľnosť predávať alebo prenajímať. Nájomca alebo nový vlastník budovy vďaka ukazovateľu energetickej hospodárnosti (ktorý sa uvádza v certifikáte) získa lepšiu predstavu o tom, koľko ho bude stáť prevádzka nehnuteľnosti.

Podstatou certifikátu je určiť, do akej miery je skúmaná nehnuteľnosť energeticky hospodárna, teda aké množstvo energie sa spotrebuje na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti (kúrenie, príprava teplej vody, chladenie, vetranie, osvetlenie). Na základe zistených údajov sa posudzovaná nehnuteľnosť zaradí do príslušnej energetickej triedy od A-G. Najmenšie náklady na prevádzku majú budovy s energetickou triedou A, najviac energie spotrebujú budovy v triede G.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia