EÚ pristrihne krídelká poplatkom za predčasné splatenie hypotéky

EÚ pristrihne krídelká poplatkom za predčasné splatenie hypotéky

Pokiaľ Vás vytáča výška „odškodného“ pri predčasnom splatení hypotéky, istotne s otvorenou náručou privítate nové pravidlá z Bruselu, ktoré majú zlacniť predčasné splatenie dlžnej sumy.

Vďaka nedávno schválenej hypotekárnej smernici 2014/17/EU (ktorá bola prijatá 4. februára 2014) si tak budú môcť banky účtovať iba skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru (článok 25).

Koniec neprimeraným sankciám pri predčasnom splatení

Inými slovami, dlžník bude môcť využiť právo vyplatiť svoju hypotekárnu banku predčasne, pričom banka si nesmie účtovať sankcie. Bude však mať nárok na spravodlivú, primeranú a objektívnu odmenu. Aká má byť výška „primeranej odmeny“ ponechal Brusel na jednotlivých členských štátov, pričom hranice pre národné legislatívne úpravy sú pomerne široké. Členské štáty môžu určiť maximálnu výšku kompenzácie pre banky, môžu určiť časové obmedzenie na vykonanie tohto práva, povoliť rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby alebo stanoviť obmedzenia vzhľadom na okolnosti za ktorých sa môže toto právo uplatniť.

V každom prípade „odškodné“ nesmie byť vyššie ako skutočné náklady hypotekárnej banky súvisiace s predčasným splatením. Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne splniť si svoje záväzky pred vypršaním zmluvy, banka mu musí bezodkladne po prijatí žiadosti podať potrebné informácie o možnostiach predčasného splatenia, pričom táto informácia by mala kvantifikovať dôsledky predčasného splatenia pre spotrebiteľa.

Zmena už o dva roky

vlajky euŠibeničný termín pre implementáciu novej smernice do legislatív jednotlivých členských štátov je 21. marec 2016.

Hlavným cieľom „hypotekárnej smernice“ je vytvorenie spoločného a konkurenčného trhu v celej Únii, z ktorého majú ťažiť nielen spotrebitelia, ale aj hypotekárne banky a sprostredkovatelia. Táto novinka z dielne EÚ chce dosiahnuť vysokú úroveň ochrany pre spotrebiteľa riešením nezodpovedného poskytovania a príjmania úverov, ktoré v kontexte finančnej krízy prispeli k zvýšenému množstvu predražených pôžičiek, nesplácaných úverov a zabavených nehnuteľností po celej EÚ.

Už o dva roky tak nebude výška poplatkov mimo refixácie v réžii bánk, ale bude podliehať istým obmedzeniam. Pokiaľ by spotrebiteľ teraz chcel vyplatiť svoj dlh voči banke (mimo termínu zmeny úrokovej sadzby) na Slovensku by musel zaplatiť až 4-5% zo zostávajúceho dlhu. Oveľa výhodnejšie napríklad vyjde skoršie splatenie dlhu v susednom Rakúsku, kde je aktuálna výška sankcie zo zákona maximálne jedno percento.

Nielen lacnejšie predčasné splatenie ale aj prísnejšie podmienky skúmania bonity záujemcov

Napriek skutočnosti, že spotrebitelia sú na výšku sankcií mimoriadne citliví, zverejnenie smernice nezaznamenalo žiaden významný mediálny ohlas.

Nové pravidlá z Bruselu sa pritom netýkajú len poplatkov za predčasné splatenie, ale aj množstvo ďalších záležitostí súvisiacich s poskytovaním hypoték – zavádza sa napríklad dôkladnejšie posudzovanie bonity záujemcov o hypotéku, stanovili sa jasné podmienky poskytovania pôžičiek v cudzej mene či hypoték s variabilnou sadzbou…

Banky budú musieť povinne zverejňovať nielen úrok, ale aj ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá už zahŕňa všetky poplatky a preto oveľa reálnejšie vykresľuje skutočnú cenu úveru, smernica tiež upravuje spôsob výpočtu RPMN.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia