Externé štúdium sa predĺži, no zdražovať sa nebude. Koľko zaplatíte za školné?

Externé štúdium sa predĺži, no zdražovať sa nebude. Koľko zaplatíte za školné?

Pracovať a študovať zároveň? Na prvý pohľad dve ťažko skĺbiteľné záležitosti, na vďaka externému štúdiu sa to dá v pohode zvládnuť. Chce to len silnú dávku disciplíny a perfektný time management.

Dôvodov, prečo sa mnohí nakoniec rozhodnú pre diaľkovú formu štúdia miesto dennej je hneď niekoľko. Často sa jedná o dospelých pracujúcich ľudí s deťmi, ktorí keď si chcú rozšíriť znalosti a zvýšiť kvalifikáciu v podstate nemajú inú možnosť, iba študovať na diaľku.

Druhou skupinou sú mladí ľudia, ktorí nechcú „vyciciavať“ svojich rodičov po finančnej stránke a tak si chcú na vysokú školu zarobiť v riadnom zamestnaní. Popri práci na plný úväzok ešte študujú. Tento poriadne nabitý spôsob života má hneď tri výhody – na školu si zarobia vlastnou prácou, nie sú finančnou príťažou pre svojich rodičov, po úspešnom absolvovaní štúdia získajú riadny titul a v neposlednom rade na rozdiel od denných študentov získavajú v súkromnej sfére veľmi cennú prax a pracovné skúsenosti. Po skončení školy tak nemusia začínať na absolventskej pozícii, ale môžu spraviť kariérny krok vpred.

Tretiu skupinu tvoria zaujímaví ľudia bažiaci po vedomostiach, často sa jedná o mladých ktorí si robia aj dve školy naraz. Jednu dennou formou a potom sa rozhodnú rozšíriť si svoj okruh vedomostí o ďalšiu špecializáciu.Veľkej popularite sa tešia obory ako právo, psychológia, sociálna práca a management.

Externé verzus denné

studijny materialNiet pochýb o tom, že čo sa týka kvality výučby a množstva odovzdaných informácií je denné štúdium oveľa náročnejšie ako diaľkové. To isté platí aj pri náročnosti skúšok. Samozrejme to záleží od individuálneho prístupu vyučujúceho, ale prax potvrdzuje, že väčšina pedagógov prižmúri oko pri skúšaní externistu. Je to jednak z dôvodu, že si sami uvedomujú, že im nestihli odovzdať toľko informácií, koľko denným študentom ale sčasti je to dané aj tým, že diaľkovo sa vzdelávajú pracujúci, ktorí okrem školy majú zamestnanie na plný úväzok a rodinu, o ktorú sa treba starať. Ak učiteľ navyše uvidí študentku v druhom stave v pokročilom štádiu tehotenstva, alebo s malým bábätkom, tu sa neprižmuruje len jedno oko, ale rovno už aj druhé…Veď kto by si vzal na svedomie stresovanie budúcej mamičky, ktorá má za pár týždňov porodiť???

Kvantita na úkor kvality

Kvalita mnohých študijných oborov diaľkovou formou prinajlepšom „pokuľháva“. Podaktoré vysoké školy a ich vedenia zistili, že na externistoch sa dá dobre dobre zarobiť a preto nevidia dôvod, prečo tieto „dojné kravy“ len tak pre nič za nič zo školy vyhadzovať. Tak sa do prvých ročníkov naberajú ľudia, ktorí by štandardnú výšku svojimi schopnosťami vôbec nezvládli. Hlavne, že budú platiť… Svoj podiel viny na kvalite niektorých typov externého štúdia majú aj samotní študenti, ktorým často nejde o kvalitné vzdelanie, ale o titul…

V neposlednom rade svojím dielom k nižšej kvalite vzdelávania diaľkovou formou prispel aj nižší počet vyučovacích hodín. Externisti chodia do školy spravidla cez víkendy – výučba prebieha počas piatkového popoludnia a počas soboty, čo sa nedá porovnať s dĺžkou času, ktorí strávia v laviciach ich „denní spolužiaci“.

Nízkemu počtu vyučovacích hodín odzvonilo

Za účelom vyrovnania rozsahu vysokoškolského štúdia dennou a externou formou bola prijatá novela vysokoškolského zákona, ktorá nadobudla platnosť od 1. Januára 2013, s tým že niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť od 1. Septembra 2013. Po novom budú externisti študovať na získanie titulu Bc. od 3-5 rokov (doteraz to boli iba 3 roky). Podmienkou pre ukončenie a pripustenie k štátniciam je získanie 180 kreditov.

Pre absolvovanie druhého stupňa VŠ štúdia externou formou si budete musieť v laviciach odsedieť ďalšie 2-4 roky a budete musieť získať až 300 kreditov.

Časová záťaž na absolvovanie externého štúdia tak bude rovnaká ako pri dennom, len s tým, že bude rozložená na dlhšie obdobie a bude prispôsobená časovým možnostiam pracujúceho človeka.

Napriek tomu, že externisti strávia viac času v univerzitných laviciach, v nákladoch – poplatkoch za VŠ sa to neprejaví. Ministerstvo školstva každoročne zverejňuje maximálne poplatky za ročné školné v jednotlivých oboroch na verejných vysokých školách a štátnych VŠ.

Pre akademický rok 2014/2015 sú dané nasledovne:

externe studium poplatky cast 1

ext.studium poplatky 2014-2015 cast dva

Ako príklad si vezmime externé štúdium práva, ktoré je podľa vyššie uvedenej tabuľky stanovené na 630 EUR za rok. Pri pôvodnej trojročnej dĺžke štúdia by externista zaplatil max. 1890 EUR. Po novom, ak by študoval štyri roky na získanie titulu Bc. tak zaplatí max. tiež 1890 €, takže suma max. školného sa rozdelí na štyri roky, čím sa maximálne ročné školné zníži na 472,50 €.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia