Finančná gramotnosť na Slovensku: je čo zlepšovať

Finančná gramotnosť na Slovensku: je čo zlepšovať

Čo sa týka otázky finančnej gramotnosti na Slovensku, stále je čo zlepšovať. Priemernú úroveň finančnej gramotnosti dosahuje iba 62,5 % Slovákov. Pritom si takmer rovnaké percento ľudí (64%) myslí, že rozumie financiám rozumie veľmi dobre alebo dobre.

Tieto údaje vyplývajú z prieskumu nadácie PARTNERS a agentúry Focus, ktorý bol realizovaný na vzorke 720 dospelých respondentov. Na otázky odpovedali starí aj mladí ľudia vo všetkých vekových kategóriách v mestách aj na dedinách. Cieľom prieskumu bolo overenie základných znalostí z oblasti financií a ekonómie, s ktorými bežný človek prichádza denno denne do styku. Výsledky preukázali, že Slovákom robí najväčší problém oblasť investovania a porozumenie bankovým produktom. Až tri štvrtiny z nás nevedia rozlíšiť mieru rizika pri rôznych typoch investície, pritom posúdenie miery rizika je kľúčové pri správnom výbere konkrétneho investičného produktu. Viac ako polovica z nás dokonca ani nepozná základné pravidlo investovania a síce že výška výnosu závisí od miery rizika.

Šokujúce bolo aj zistenie, že nadpolovičná väčšina (56%) opýtaných nevedela v praxi zhodnotiť výhodnosť úverov prostredníctvom úroku a ročnej percentuálnej miery nákladov. Pritom tieto dva parametre sú najdôležitejšie pri výbere akéhokoľvek úverového produktu – či sa jedná o spotrebný úver, hypotéku alebo povolené prečerpanie bežného účtu. Najviac robia chybu ľudia v tom, že pri porovnávaní jednotlivých ponúk berú do úvahy iba úrokovú sadzbu. Tento údaj však nie je postačujúci a nehovorí nám všetko o výhodnosti daného úveru. Preto je potrebné brať do úvahy aj ročnú percentuálnu mieru nákladov, v ktorej sú zahrnuté aj poplatky ako napríklad administratívny poplatok za poskytnutie úveru a poplatok za vedenie úverového účtu.

Nedokážeme ušetriť ani cent

prasiatko iconAsi najväčší problém majú Slováci s vytváraním finančnej rezervy – takmer polovica opýtaných (43%) si mesačne z výplaty neodloží nič. Takmer rovnaké percento (42 %) dokáže ušetriť mesačne len desatinu svojho príjmu. Na rozdiel od Slovenska sú na tom obyvatelia Európskej únie oveľa lepšie – mesačne si odložia na sporiaci alebo termínovaný účet až 14 % zo svojich príjmov, Rakúšania dokonca o dve percentá viac – až 16 %. Neschopnosť odkladať si peniaze bokom môže pre človeka ktorý sa naraz ocitne bez príjmu poriadne zamávať. V takejto situácii majú ľudia tendenciu hľadať riešenie v podobe nevýhodných nebankových pôžičiek s ročnou percentuálnou mierou nákladov aj cez 70 %. Preto sa odporúča v dobrých časoch vytvorenie finančnej rezervy, ktorej výška by mala byť 4-5 mesačných platov. Tieto peniaze si treba odkladať na iný ako bežný účet – napríklad na sporiaci účet alebo termínovaný vklad, aby ste odolali pokušeniu ich pri najbližšej príležitosti minúť. V žiadnom prípade by ste na túto finančnú rezervu nemali siahnuť ak zatúžite po dovolenke či novom aute. Tieto úspory majú slúžiť na pokrytie mimoriadnych výdavkov alebo dočasnej straty príjmu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia